Nyheter

- Jeg trodde jeg skulle få begrenset utbytte av programmet. Så feil kunne jeg ta

I samarbeid med Catalysts lanserte Deloitte i fjor et omvendt mentorprogram, hvor ledere i Deloitte får tildelt en yngre, flerkulturell mentor. Programmet har vært en stor suksess for flere av deltagerne i dets første år, og 1. mars var det duket for en avsluttende feiring på toppen av Deloittehuset.

Da Deloitte og Catalyst søkte mentorer til omvendt mentorprogram i Deloitte i starten av 2021, var det starten på et nybrottsarbeid få i norsk næringsliv hadde gjort før. Der andre mentorprogrammer gjerne har som formål at næringslivsledere skal være mentorer og gjerne hjelpe yngre personer inn i arbeidslivet, er utgangspunktet til dette mentorprogrammet motsatt: Det er nå ledernes tur til å bli veiledet, av unge, ambisiøse studenter og arbeidstakere under 30, med en flerkulturell bakgrunn.

- Formålet med reverse mentoring er todelt: Ansatte i en bedrift øker sin kompetanse på mangfold og inkluderende lederskap, forutinntatte holdninger og hvordan bedriften kan tiltrekke og beholde ulike målgrupper av ansatte og kunder. Samtidig får mentoren verdifull innsikt i hvordan bedrifter i deres bransje arbeider, utvidet nettverk, og ikke minst muligheten til å være med å påvirke hvordan bedrifter arbeider med mangfold, sier Lisa Cooper, grunnlegger og CEO i Catalysts Norge.

Lisa Cooper fra Catalysts innledet om utviklingen av programmet

Økt mangfoldskompetanse

Gjennom det siste året har ti mentorpar hatt jevnlige møter med hverandre. Noen har gått lange turer, andre har møttes hjemme eller på kafé. Samtlige deltagere har etter programmets slutt gitt uttrykk for at det har gitt dem nye perspektiver, noe som kom klart frem da Deloittes ledere ble utfordret til å dele hva de hadde lært på scenen under avslutningen.

Programansvarlig for omvendt mentorprogram i Deloitte Norge, Hanne Viktoria Kvalheim, er svært fornøyd med utbyttet av programmets første år.

- Programmet har vært fantastisk lærerikt for våre ledere. Samtlige oppgir at de har fått nye perspektiver etter programmet, og 83% oppgir at de sitter igjen med nødvendige verktøy for å skape et mer inkluderende miljø. Dette gir oss økt mangfoldskompetanse i organisasjonen, en kompetanse det er helt avgjørende at vi innehar om vi vil fortsette å tiltrekke oss de beste talentene, sier Kvalheim.

Resultatene av programmet, som var det første i markedet av sitt slag, har gjort at flere andre bedrifter har kommet etter med lignende programmer. Blant annet har Storebrand nylig påbegynt sitt omvendte mentorprogram – selvsagt i samarbeid med Catalysts.

- Magien skjer i møte mellom ulike mennesker som deler en felles plattform

En av deltagerne i årets program var Kjersti Thrane Stathopoulou. Hun er partner og leder av området Cyber Risk i Deloitte Norge og Norden, og har hatt 26 år gamle Sean Aguinaldo som sin mentor. På forhånd trodde hun at hun ville få et litt begrenset utbytte av programmet, ettersom hun har jobbet lenge i internasjonale miljøer og har familie og nettverk i ulike deler av verden.

- Jeg har alltid vært opptatt av mangfold og inkludering, og trodde på forhånd at jeg kanskje ville få et litt begrenset utbytte av programmet av den grunn. Så feil kunne jeg ta. Jeg lærte mye av min mentor Sean om både meg selv og verden rundt meg under programmet, sier Stathopoulou.

- Selv om viljen er til stede, er det ikke bare å sette sammen ulike mennesker i ett team og forvente at det gir resultater. Inkludering er ikke matematikk. Det krever åpenhet, ærlighet og at en finner ut hva som forener hverandre. Magien skjer jo i møter mellom ulike mennesker, som deler en felles plattform.

Kjersti Thrane Stathopoulou, leder av Cyber Risk i Deloitte Norge

- Vil utfordre meg selv og kolleger

To andre deltagere som sto på scenen under feiringen, var Audun Frøland og André Rahlff, partnere i henholdsvis Deloitte Advokatfirma og Consulting. Begge trekker frem at programmet har vært en øyeåpner for dem, og la frem konkrete forslag til hvordan Deloitte kan bli bedre både på å tiltrekke seg og beholde flere talenter med flerkulturell bakgrunn.

- Jeg vil faktisk gå så langt som å si at jeg har blitt et bedre menneske av programmet, og det har gjort veldig godt for en person hvor omtrent alle grener av slekten peker tilbake mot Telemark. Det har fått meg til å ta konkrete grep i egen arbeidshverdag, og tenke på hva vi kan gjøre fremover for å bli bedre på mangfold i organisasjonen. For eksempel kan vi bli flinkere på å rekruttere bredere, både når det kommer til egenskaper, studiesteder- og retninger, sier Frøland.

- Nøkkelen for min del var å bruke mye tid på å snakke sammen. Vi gikk lange turer, og snakket om utrolig mye forskjellig. Det var svært verdifullt for min del, og programmet ble virkelig en øyeåpner. Det er viktig å huske på at jeg og min mentor Muktar har mye til felles i dag – forskjellen ligger i bagasjen vi har med oss inn, fortsetter Rahlff.

Rahlff peker på at han i tiden fremover vil utfordre seg selv og kolleger når de i tiden fremover skal rekruttere.

- Et av de viktigste poengene jeg sitter igjen med i etterkant er at vi over tid må vise at vi verdsetter mangfold, og ikke bare er «med på en bølgen». Selv vil jeg fremover utfordre meg selv og kolleger når vi rekrutterer, og være sikker på at vi faktisk ser kvalitetene til hver enkelt kandidat.

Nytt kull i 2022

Etter et vel gjennomført første kull, fortsetter det omvendte mentorprogrammet med et nytt kull i 2022. Lisa Cooper i Catalysts ser frem til å begynne arbeidet med et nytt kull av ledere og mentorer etter de gode tilbakemeldingene fra årets program. Hun trekker frem at det ikke bare er lederne i Deloitte som har hatt utbytte av programmet – flere av mentorene oppgir nå å ha blitt tryggere på at deres bakgrunn er en fordel for deres fremtidige karrierer, enn hva de oppga i forkant.

- Dette er et program som har satt sine spor for årets deltakere. Vi ser frem til å sammen med Deloitte ta imot et nytt kull i 2022, sier Cooper.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Var denne siden nyttig?