rosa-kompetanse

Artikkel

På seg selv kjenner man ikke andre

Vi i Deloitte er opptatt av at alle skal være sitt autentiske «jeg» og at alle skal føle seg trygge og inkludert på arbeidsplassen. Fredag 17. januar fikk Oslo-kontoret besøk av Mathias Holst fra fagavdelingen til Foreningen Fri, som holdt et personlig og humoristisk foredrag om et seriøst tema.

Gjennom foredraget «Rosa kompetanse» fikk omtrent 100 Deloitte-medarbeidere en innføring i hvordan vi kan snakke trygt og kjønnsnøytralt på arbeidsplassen. Rosa kompetanse handler om å skape et tryggere og mer inkluderende arbeidsmiljø, der alle kan føle seg velkomne på tvers av seksuell orientering, kjønnsidentitet- og uttrykk.

Mathias har en interessant, treffende og troverdig tilnærming til det dagsaktuelle temaet. Gjennom eksempler og historier lærte publikum om hvordan vi normalt tenderer til å se andre ut ifra majoritetens perspektiv. Det er dette som kalles heteronormativitet. Det sies at «på seg selv kjenner man andre», men vi har lært at det ikke alltid er slik.

Rosa kompetanse ga oss råd om hvordan vi kan være mer kjønnsnøytrale i dagligtalen for å inkludere mennesker på en enda bedre måte. For mange kan tematikken være ny og fremmed, men da kan det lønne seg å si nettopp det og kanskje spørre seg frem. Hvis noen velger å være åpen om sin legning med deg – si gjerne noe hyggelig. Taushet kan ofte oppleves usynliggjørende.

I Deloitte er mangfold og inkludering en viktig del av kulturen vår og ligger høyt oppe på den strategiske agendaen. Det betyr ikke at alle skal behandles likt, men likeverdig. En arbeidsplass der alle kan være sitt autentiske jeg, vil tiltrekke og beholde de beste menneskene. 

Vi har kommet en lang vei på dette området, men vi har fortsatt et godt stykke igjen. Derfor vil Deloitte også i år gå i pride-paraden for å markere at vi støtter mangfold og likeverd for alle mennesker, uavhengig av seksuell legning eller kjønnsidentitet. I fjor var vi 80 Deloitte-medarbeidere som danset gjennom gatene. I år ønsker vi at enda flere blir med oss og feirer vårens og årets flotteste eventyr.

Vi investerer i mangfold og inkludering

Les mer her
Var denne siden nyttig?