Lars Atle ble tvillingpappa i november: - Går slag i slag

Deloitte-ansatte velger lang pappaperm.

​​Mangfold og inkludering er mye mer enn kjønnsbalanse, men likeverdige muligheter for kvinner og menn er fortsatt et viktig og nødvendig steg på veien. Dette er derfor høyt prioritert i Deloitte. Vi ønsker at kvinner og menn skal oppleve å ha like muligheter på alle nivåer, i alle forretningsområder og i alle livsfaser.

En jevnere fordeling av foreldrepermisjon gir en bedre kjønnsbalanse både i arbeidslivet og på hjemmebane. I løpet av forretningsåret 2019-20 ble det i Deloitte Norge tatt ut 2592 uker foreldrepermisjon. Kvinner står for 67 og menn for 33 prosent av uttaket av foreldrepermisjonen.

Den 13. november 2020 startet Lars Atle Lauvsnes dagen med et Teams-møte, hvor blant annet kvartalsrapporten stod på agendaen. Senere samme dag var han blitt tvillingpappa.

- Nå er de fire måneder og dagene går så fort. Jeg tenkte jeg skulle få mer tid, men dagene går slag i slag, sier Lars Atle om hverdagen min sine to små – en datter og en sønn.

På tur med tvillingene

Valgt en aktiv rolle

Han er nå rundt halvveis inn i sine 30 uker med pappapermisjon, men var tidlig tydelig på at han ønsket å holde seg litt oppdatert på hva som foregikk i Deloitte selv om han ikke var til stede på samme måte

- Jeg har valgt å ha en litt aktiv rolle. Det er ikke sånn at jeg har daglig kontakt, men holdt kontaktene både med kollegaer og kunder uten at det er så formelt. Det handler litt om å holde seg oppdatert på hva som skjer i Deloitte og med de kundene jeg har jobbet med, sier Lars Atle, som i tillegg til sin coach har hatt kontakt med de han har samarbeidet tett med.

Lars Atle begynte tidlig med planleggingen av hvordan overgangen til pappapermisjonen skulle foregå.

- I en pappaboble

- I juni så jeg på hvilke oppgaver jeg kunne ta på meg selv de neste månedene, og hvilke oppgaver jeg måtte lære opp andre i. Så jeg brukte de siste halvåret på både å delegere vekk oppgaver og heller løse oppgaver jeg kunne fullføre før permisjon.

Han beskriver tiden med pappapermisjon som et pusterom, hvor man får en ny dimensjon i hverdagen.

- Det er gøy å være med barna. Jeg hadde ikke tenkt så mye på hvordan det skulle bli i forkant, så overgangen ble ganske brå fra møter dagen for og faktisk samme dag som fødsel, til å være tobarnspappa.

- Nå er jeg jo veldig i en pappaboble, men jeg liker å vite hva som skjer i Deloitte, så jeg prøver å bryte ut av den litt iblant, sier Lars Atle.

Impact Report 2020

Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe i Deloitte? Les mer om våre medarbeidere i vår årlige Impact Report her.

Var denne siden nyttig?