Artikkel

Pride Business Forum - Pride i praksis 

Velkommen til konferanse

Juni er den internasjonale Pride-måneden og Deloitte jobber for at alle skal kunne være sitt autentiske «jeg» på jobb, blant annet ved å bidra til etableringen av Norges første konferanse for kjønns- og seksualitetsmangfold på arbeisplassen.

Sammen med resten av «Nettverket for LHBT på arbeidsplassen» og Oslo Pride har Delotte Norge jobbet med å etablere den aller første konferansen om kjønns- og seksualitetsmangfold på arbeidsplassen i Norge, Oslo Pride Forum.

Blant medlemmene av Nettverket LHBT på arbeidsplassen er Accenture, Deloitte, DNB, KLP, Nordic Choice, Norges Idrettsforbund, Oslo Politidistrikt, PA Consulting, Microsoft, Politiets Sikkerhetstjeneste, Sopra Steria, Telenor og Telia, med flere. Accenture er initiativtaker og Deloitte Norge har vært med i nettverket siden januar 2018.

Hvordan inkludere seksuell orientering i mangfoldsarbeid 

På Oslo Business Pride Forums-arrangementside står det:

«Mange arbeidsplasser har i dag fokus på mangfold. Det er imidlertid langt færre som inkluderer seksuell orientering og kjønnsidentitet i sitt praktiske mangfoldsarbeid. Mange er usikre på hvordan man skal tilnærme seg tema og ikke minst hvordan man skal komme i gang med det praktiske arbeidet. Vi ønsker med denne konferansen å motivere arbeidsplasser til å arbeide aktivt med kjønns- og seksualitetsmangfold, dele erfaringer om hvordan dette kan gjøres i praksis og inspirere til fokus på tema året rundt!»

For alle som er opptatt av mangfold og inkludering

Konferansen er rettet mot ledere, HR-ansvarlige, medarbeidere, verneombud og studenter, i både offentlig og privat sektor, som er opptatt av mangfold og inkludering i praksis.

Petter Stordalen kommer, sammen med en rekke andre eksperter og anerkjente foregangspersoner innen feltet. 

Velkommen til Oslo Business Forum i Oslo, tirsdag 18. juni!

 

 
Var denne siden nyttig?