Omsetningsrekord for Deloitte FY17

Om oss

Rekordomsetning for Deloitte i FY17

Deloitte har lagt frem resultater for siste regnskapsår, som ble avsluttet 31. mai 2017. Virksomheten hadde en global omsetning på 38,8 milliarder amerikanske dollar, mot 36,8 milliarder amerikanske dollar foregående år.

Også i Norge hadde Deloitte et godt år, med god vekst og en omsetning på 1,9 milliarder kroner.

– Vi er inne i en periode med store omstillinger og endringer både i næringslivet og samfunnet for øvrig.  Deloittes evne til å gjøre en forskjell og bistå oppdragsgivere i disse prosessene har gitt oss gode resultater og en solid vekst. Og vi skal fortsette å utgjøre en forskjell, være i forkant og bidra til at vi kan ha tillit til offentlig og privat sektor, sier Aase Aamdal Lundgaard, managing partner i Deloitte Norge.

Nøkkeltall for Deloitte Globalt

  • Omsetning på 38,8 milliarder dollar i 2016/17
  • Vekst i alle forretningsområder, bransjer og regioner
  • De siste to årene viser årlig vekstrate i omsetningen på 8,3 prosent
  • Deloitte ansatte 70.000 nye medarbeider i 2016/17, noe som tilsvarer 1 person ansatt hvert åttende minutt

Vekst på alle områder og gjennom partnerskap

Deloitte leverer tjenester i fem forretningsområder: Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory og Tax & Legal. Deloitte har også inngått samarbeid med ledende digitale virksomheter som Amazon Web Services, Facebook, HP, Oracle, and SAP.

– Med gode samarbeidspartnere kan vi tilby løsninger som adresserer de mest krevende teknologiutfordringer. Gjennom disse økosystemene hjelper Deloitte kunder i digitale transformasjoner gjennom tjenester, produkter og i nye markeder, sier Lundgaard.

En betydelig arbeidsgiver

I 2016/17 ansatte Deloitte nærmere 70.000 nye medarbeidere, en økning på åtte prosent fra forrige regnskapsår. En rekke initiativer ble igangsatt for å støtte karriereutvikling og motivasjon for medarbeiderne:

  • 65.000 medarbeidere deltok i lederutviklingsprogrammer ved et av Deloittes tre universiteter.
  • Et nytt program for kontinuerlig tilbakemelding og utvikling for medarbeidere
  • Et mer inkluderende arbeidsliv

I 2017 ble Deloitte anerkjent av flere som en av verdens ledende arbeidsgivere, blant annet LinkedIn, The Times, og Universum.

– Deloitte er en arbeidsplass for fremtiden. Vi er en virksomhet med høyt utdannede mennesker innen mange forskjellig fagfelt som arbeider sammen for å bidra til de beste løsningene for våre kunder. Våre medarbeidere ønsker å være en del av en organisasjon som bidrar til et bærekraftig næringsliv og samfunn; å utgjøre en forskjell. Vi er ca. 1400 medarbeidere i Norge, vi ansatte ca. 250 nye medarbeidere det siste året; 120 av dem direkte fra ulike utdanningsinstitusjoner. Som en betydelig arbeidsgiver i Norge har vi et viktig samfunnsoppdrag som vi er opptatt av å levere på, sier Lundgaard.

Var denne siden nyttig?