Om oss

- Mangfold og inkludering er en av Deloittes største styrker nå og i fremtiden

Det sier Sjur Gaaseide, CEO i Deloitte Norge.

En av Deloittes strategiske ambisjoner er å rette mer oppmerksomhet mot mangfold og inkludering, og vi har nå inngått partnersamarbeid med ODA, She og Seema.

En av Deloittes strategiske ambisjoner for regnskapsåret FY20 er å rette mer oppmerksomhet mot mangfold og inkludering for å sikre en fremtidsrettet kultur i virksomheten. Allerede i FY17 etablerte Deloitte Norge initiativet women@deloitte - på tvers av alle forretningsområder og i samarbeid med HR. Formålet var å forbedre kjønnsbalansen på alle nivåer i organisasjonen. Women@deloitte har videreutviklet seg til å bli et av mange program innenfor et overordnet Diversity & Inclusion-program i Deloitte. Diversity & Inclusion-gruppen i Deloitte Norge består av partnere og directors fra de ulike forretningsområdene og representanter fra HR.

 

Vi ønsker å skape mangfold gjennom ulik og variert kompetanse, erfaring, alder, kjønn, orientering og kulturell bakgrunn. Dette mangfoldet er en av Deloittes største styrker nå og i fremtiden.

Sjur Gaaseide, CEO i Deloitte Norge

Impact Report Norge 2019

Les mer her
Deloitte har inngått samarbeid med ODA, Seema og SHE

Deloitte har store ambisjoner innen mangfolds- og inkluderingsarbeid og for å styrke innsatsen vår, har vi nå inngått partnersamarbeid med tre viktige aktører som kan hjelpe oss med å nå de strategiske målene våre på området.
 

Nytt samarbeid med ODA

ODA er Nordens ledende nettverk for kvinner i teknologibransjen, og har siden 2005 jobbet for å bedre mangfoldet i bransjen. Jason Rowe, partner og leder av Enterprise Technology and Performance, en del av konsulentvirksomheten i Deloitte, mener at ODA er en viktig arena for kvinner både for innhenting av inspirasjon og nettverk:
 

Som et ledende teknologihus er Deloittes samarbeid med ODA et godt tiltak på veien mot målet vårt om å øke kvinneandelen i bransjen. Sammen kan vi få til mye spennende for teknologiinteresserte, og vi håper det bidrar til at vi både tiltrekker oss og beholder dyktige kvinnelige medarbeidere.

Jason Rowe, partner og leder av Enterprise Technology and Performance

 

Seema by Deloitte

Seema er ledende innenfor arbeid med mangfold og inkludering, og har spisskompetanse i mangfoldsledelse. Seema bistår organisasjoner med strategisk å linke mangfold til økt verdi på bunnlinjen, øke lønnsomheten i organisasjon samt minimere risiko for tapt verdiskaping.
 

Deloitte er veldig glade for å endelig inngå et tett samarbeid med Seema. Sammen skal vi utvikle mangfoldskompetansen til ledere, både internt hos oss og hos våre kunder. Målet er å løfte lederes kompetanse og gi dem verktøy til å identifisere og bruke potensialet i mangfoldet.

Eva Gjøvikli, Human Capital og HR-leder 

 

Deloitte på 35. plass på SHE Index

SHE Index er en katalysator for å oppfordre næringslivet til å fokusere på kjønnsbalanse, lik kompensasjon, balansert arbeidsliv og fremme likestilling. Indeksen kartlegger to områder hvor 80 prosent av poengsummen utgjøres av den nåværende tilstanden av kjønnsbalanse i organisasjonen, og de resterende 20 prosentene måler initiativene organisasjonen har på plass for å øke likestilling.

Deloittes egne måltall for kjønnsbalanse.

Deloitte har forpliktet seg til å delta på SHE-indeksen fordi det er viktig å ha transparente og åpne interne prosesser.
 

Vi har en nokså god rangering i indeksen, men vi ser at vi har mye å jobbe med fremover. Derfor fortsetter vi å arbeide hardt med initiativer og aktiviteter som legger til rette for mer mangfold og inkludering i Deloitte.

Hanne Kvalheim, Diversity & Inclusion Lead i HR i Deloitte Norge

På en rangering fra én til 92 havnet Deloitte på 35. plass med en score på 67. Det var kun Deloitte og EY av de fire store som deltok i indeksen. 

Les hele artikkelen om samarbeidet til Deloitte og SHE her.

Var denne siden nyttig?