Deloitte og medarbeidere

Deloitte på innsiden

Medarbeider

Samfunnsansvar

Medarbeidere er Deloittes viktigste ressurs.

Ved å legge til rette for engasjement og innovasjon ønsker Deloitte å skape stolthet og motiverte medarbeidere som bidrar til en langsiktig verdiskapning både for klienter og for vår egen organisasjon.

Impact Day

Impact Day er et globalt Deloitte-initiativ som består av at våre ansatte får én dag i året til frivillig arbeid.

Initiativet er en markering av Deloittes forpliktelse til samfunnsengasjement, og reflekterer våre verdier og kultur.

Gaterydding med Kirkens Bymisjon
Gaterydding med Kirkens Bymisjon

Inkludering og mangfold

Deloitte arbeider for et inkluderende arbeidsliv. Et av våre initiativer innenfor området er å gi mennesker som har falt utenfor arbeidslivet en ny mulighet gjennom arbeidstrening i vår organisasjon.

Deloitte tilbyr arbeidstrening både ved vårt hovedkontor i Oslo og ved regionskontorer.

Moving mamas i Deloittehuset – sosialt entreprenørskap
Moving mamas i Deloittehuset – sosialt entreprenørskap

Verdier, etiske prinsipper og moralske handlinger

Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle vårt interne fokus på etikk og legge til rette for etiske verdidiskusjoner i virksomheten. Code of Conduct er vår etiske veiledning og finnes som en egen app for Iphone.

Code of Conduct sikrer at våre medarbeidere har tilgang til våre verdier og etiske prinsipper bare et tastetrykk unna.

Var denne siden nyttig?