Miljø - Samfunnsansvar

Deloitte på innsiden

Miljø

Samfunnsansvar

I Deloitte erkjenner vi at vi både som bedrift og som individer påvirker miljøet.

Deloitte har vedtatt en miljøpolicy som er styrende for vårt miljøengasjement, og vi arbeider kontinuerlig med ulike tiltak for å forvalte vårt miljøansvar og bevisstgjøre våre ansatte.

Miljøfyrtårn

Deloitte har vært Miljøfyrtårn siden 2012. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for å dokumentere miljøinnsats.

For oss er det viktig å delta blant annet for å sikre at vi jobber helhetlig på området, og har tilstrekkelig fokus på systematisk arbeid med miljøtiltak i arbeidshverdagen.

Deloitte er sertifisert Miljøfyrtårn

Minimere fotavtrykk knyttet til reiseaktivitet

Tjenestereiser er en av de største kildene til CO2 utslipp for vår organisasjon. Det nye Deloittehuset i Bjørvika ligger i dirkete tilknytning til kollektivt knutepunkt i samspill med nye, fremtidsrettede løsninger for digital samhandling skal bidra til å redusere vår reiseaktivitet.

Hovedkontoret i Oslo har også nylig etablert en egen el-bil pool som er tilgjengelig for bruk av våre ansatte.  

Deloitte elbil
En av Deloittes flere elbiler

Miljø- og klimaeffekt i viktige beslutninger

I Deloitte er vi opptatt av å vurdere miljø- og klimaeffekt i våre beslutninger. Det nye Deloittehuset i Bjørvika er et energieffektivt bygg med en tydelig miljøprofil som vi er stolte av.

Vi har for eksempel implementert tiltak for å redusere forbruk av papir og etablere effektiv kildesortering av avfall, og vi har bevisst forhold til miljøvurderinger ved innkjøp av varer og tjenester.

Var denne siden nyttig?