Samfunn - Deloitte Norge

Deloitte på innsiden

Samfunn

Samfunnsansvar

I Deloitte ønsker vi å benytte vår rolle som ledende kompetansebedrift til å dele vår kompetanse og bidra til faglig utvikling. Dette gjør vi blant annet gjennom pro bono prosjekter for ideelle aktører, seminarer og forelesninger ved institusjoner for høyere utdanning.

Med bakgrunn i vårt mål om å bidra til en positiv samfunnsutvikling, ønsker vi også å bruke vår posisjon til å sette relevante tema på agendaen i samfunnsdebatten.

Kompetanse kjenner ingen grenser

Deloitte er hovedsamarbeidspartner for Leger Uten Grenser. Utover årlig pengestøtte til organisasjonens feltsykehus, bygger det strategiske og langsiktige samarbeidet på gjensidig kompetanseutveksling, innovasjon og engasjement av ansatte.

Kjernen i både Leger Uten Grenser sitt arbeid og Deloittes virksomhet er kompetanse, og pro bono-tjenester er derfor et viktig bidrag i samarbeidet.

Kompetanseutvikling og pro bono prosjekter

Deloitte sitter på tung fagkompetanse innen en rekke områder, og det er viktig for oss å dele vår kunnskap. Dette gjør vi blant annet gjennom forelesnings- og seminaraktivitet og bistand til utvalgte forskningsprosjekter som f.eks. forskningsprogrammet FOCUS.

Videre tilbyr vi gratis rådgivningstjenester til utvalgte prosjekter for ideelle og humanitære organisasjoner.

Deloitte samarbeider med Leger Uten Grenser
Sammen redder vi liv.

Deloittes innsikt og samfunnsdebatten

Vi ønsker å delta i samfunnsdebatten, og deler vår innsikt og våre meninger på ulike arenaer. Et eksempel på dette er DeloitteKilden, hvor våre fremste nasjonale og globale eksperter følger utviklingen innen ulike markeder, og gir deg siste nytt om dagsaktuelle tema.

Var denne siden nyttig?