Deloitte - Samfunnsansvar

Deloitte på innsiden

Samfunnsansvar

Vårt ansvar for samfunnet og miljøet rundt oss

Samfunnsansvar handler om å ta etisk og forretningsmessig ansvar for samfunn og miljø slik at vår forretningsdrift er forenelig med en bærekraftig utvikling, til gode for menneskene i dag og for generasjonene som kommer.

For Deloitte handler det om at vi til enhver tid skal strekke vårt ansvar utover det som forventes av oss både etisk, juridisk og økonomisk.

Medarbeider, miljø og samfunn

Samfunnsansvar er en sentral og integrert del av vår forretningsvirksomhet, og er tett knyttet opp mot våre fire kjerneverdier: «har integritet, og er dynamisk, empatisk og vidsynt», samt vårt formål «to make an impact that matters».

Vår posisjon og rolle som en ledende kompetansebedrift er en rød tråd gjennom vårt arbeid med samfunnsansvar. Alle våre initiativer innenfor området skal passe inn i ett eller flere av våre utvalgte satsningsområder medarbeider, miljø og samfunn.

Hvert år deltar nesten 100 000 Deloitte-ansatte verden rundt på IMPACT Day, for å gjøre en forskjell i sitt nærmiljø. IMPACT Day er en del av Deloittes globale satsning på samfunnsansvar, og tett knyttet opp til vårt mål om å gjøre en «impact that matters» for samfunnet.

Aktivitetene spenner fra kompetansebasert bistand for sosiale entreprenørskap og/eller ideelle organisasjoner, til tradisjonelt frivillighetsarbeid

Deloittes elbiler
En av Deloittes flere elbiler
Deloitte er sertifisert Miljøfyrtårn
Deloitte er sertifisert Miljøfyrtårn

Kompetanse kjenner ingen grenser

Deloitte er hovedsamarbeidspartner for Leger Uten Grenser. Utover årlig pengestøtte til organisasjonens feltsykehus, bygger det strategiske og langsiktige samarbeidet på gjensidig kompetanseutveksling, innovasjon og engasjement av ansatte.

Kjernen i både Leger Uten Grenser sitt arbeid og Deloittes virksomhet er kompetanse, og pro bono tjenester er derfor et viktig bidrag i samarbeidet som gjør oss i stand til å utøve vår rolle som samfunnsansvarlig partner på en høyst relevant måte.

Sammen definerer vi egnede pro bono prosjekter som skal bidra til effektivitet og innovasjon i hvordan Leger Uten Grenser utfører sine humanitære oppdrag.

Leger Uten Grenser og Deloitte
Deloitte samarbeider med Leger Uten Grenser

Samfunnsansvar er kjernen i Deloittes profesjon

Våre tjenester bidrar til et velfungerende næringsliv og finansiell rapportering som er til å stole på. Profesjonene vi utøver kan bare opprettholde sin legitimitet ved at samfunnet har tillit til at vi som utøvere av yrket opptrer sannferdig og forvalter ansvaret på rett måte. På denne måten blir utøvelsen av samfunnsansvar direkte linket til de oppgavene vi hver dag løser for våre klienter.

Både nasjonalt og internasjonalt bidrar Deloitte til å løse vår tids store utfordringer, blant annet innen miljø og humanitært arbeid. Innovasjon og nytenkning står sentralt i vår måte å arbeide på, og vi er betrodde rådgivere for blant annet FN og World Economic Forum.

holmennkollstafetten
Deloitte løper for Leger Uten Grenser på Holmennkollstafetten

Les mer om:

Medarbeidere

Miljø og bærekraftig utvikling

Bidrag til samfunnet


Les gjerne om våre internasjonale initiativer her.

For mer informasjon om Deloittes arbeid innenfor samfunnsansvar kontakt Hanne Solem, hsolem@deloitte.no, +47 414 23 739.

Var denne siden nyttig?