Social Progress Index 2017: Nordiske land har best levekår

Analyse

De nordiske landene har de beste levekårene i verden

Global Social Progress Index 2017

Utdanning avgjørende for gode levekår.

De nordiske landene har de beste levekårene i verden, viser årets Social Progress Index (SPI), som rangerer 128 land og dekker 98 prosent av verdens befolkning i sin levekårsindeks.

Hele fire av de fem nordiske landene dominerer de øverste fem plasseringene. Danmark er på topp, mens Norge har gått fra en 7. plass i fjor til en delt 3. plass i årets ranking. Marginene er små mellom landene som topper listen. Norge har gått frem de siste årene, og vi ligger på topp innen tilgang til kommunikasjonsverktøy og informasjon, ytringsfrihet, og personlig trygghet.

Årsaker til Norges økte score på indeksen:
  • Økt religiøs toleranse siden første år
  • Økt toleranse for homofile og lesbiske
  • Andelen som mener Norge er et godt sted for flyktninger har økt fra 75 til 86 prosent
Social Progress Index 2017 - Verdenskart
2017 Social Progress Index World Map

Bedre levekår i verden

– Norge har et av verdens beste utdanningssystemer. Likevel gir SPI et lite varsko om at vi underpresterer på utdanning, sett i lys av Norges ressurser og plasseringen vi får på alle andre områder. På området utdanning kommer vi bare på en 22. plass, blant annet på grunn av få globalt anerkjente universiteter, mange gutter som dropper ut av skolen og gjennomsnittlig antall år med utdanning for den enkelte, sier Aase Aamdal Lundgaard, Managing Partner i Deloitte Norge.

Social Progress Index bruker en rekke parametere for å måle verdens levekår, og er dermed en langt mer utfyllende og beskrivende indikator enn et lands BNP. 2017-analysen viser at det går fremover med verden samlet sett, og at levekårene har blitt litt bedret de siste årene. Det er særlig to områder som bidrar til denne fremgangen: Økt tilgang til kommunikasjon (internett, etc), og bedring i tilgang til utdanning.

Viktig målestokk for bærekraftig vekst

– Social progress index viser at tilgang til informasjon og utdanning er avgjørende for å øke levekårene i verden. Selv om tilgangen til kunnskap er god i Norge, og utdanningsnivået er høyt, er vi ikke helt i mål. Ingen slike undersøkelser gir hele bildet, men likevel er det grunn til å stille spørsmål ved om vi gjør nok for å sikre et utdanningssystem i verdenstoppen, slik vi burde ha, sier Lundgaard.

De norske resultatene viser stabil utvikling innen utdanning og tilgang til utdanning, mens resultatene på verdensbasis viser fremgang på flere parametre.

– Utdanning er en viktig råvare

– Utdanning er selve fundamentet for Norges konkurransekraft, og den viktigste råvaren i norsk næringsliv. Men med få globalt anerkjente universiteter og mange gutter som dropper ut av skolen, er det tydelig at vi fortsatt har utfordringer på området, sier Lundgaard.

Sentrale funn i årets Social Progress Index:

  • Høye boligpriser og høy andel gutter som dropper ut av skolen er to parametere som trekker de nordiske landene ned på indeksen.
  • Norge og Island deler tredjeplassen på årets ranking, selv om Island har lavere BNP per innbygger enn Norge.
  • 113 av 128 land har forbedret SPI-resultatene de tre siste årene
  • Verden går fremover, og fremgangen er størst utenfor G20
  • Mange av landene som rykker frem er lavinntektsland i Asia og Amerika. 40 prosent av landene som havner på topp 50 er ikke-europeiske land.
  • Flere store G20 land som Kina, USA og Russland har hatt liten fremgang sammenlignet med BNP
  • Med dagens resultater vil verden trolig ikke nå FNs bærekraftmål innen 2030.

Om Social Progress Index

Sosial fremgang defineres som et samfunns evne til å tilfredsstille grunnleggende behov hos borgerne. Social Progress Index er et samarbeid mellom Social Progress Imperative, Harvard Business School og Massachusetts Institute of Technology (MIT), i tillegg til internasjonale organisasjoner som Skoll Foundation, Fundación Avina, Compartamos Banco og Deloitte.

Ranking: Norge

Ranking: Verden som helhet

Var denne siden nyttig?