Artikkel

Tid for den samfunnsansvarlige virksomhet

Deloittes Societal Impact Survey

Deloitte Globals undersøkelse om samfunnspåvirkning søker å forstå hvordan utviklingen i de siste årene påvirker næringslivets samfunnsansvarlige tiltak, og hva dette kan bety for den nærmeste framtid. Undersøkelsen stiller følgende spørsmål: "Kan et langsiktig syn på samfunnspåvirkning eksistere side om side med kortsiktige krav til økonomisk avkastning?" Hvordan påvirker dette ulike bedrifters strategier for samfunnspåvirkning?

Undersøkelsen viser at næringslivsledere har en tydelig oppfatning om at bedrifter ikke bare er arbeidsgivere (93 prosent), men også samfunnforvaltere. Det er en rolle lederne i undersøkelsen identifiserer seg med. De har planer om å jobbe mer med problemstillinger knyttet til samfunnspåvirkning (95 prosent) i året som kommer, og setter av betydelige ressurser til samfunnsansvarlige tiltak.

I øyeblikket er det et flertall (59 prosent) som setter av mellom en og fem prosent av inntektene sine til programmer med et samfunnstjenlig formål, i tillegg til at to tredjedeler har økt budsjettene for slike programmer de siste to årene.
46 prosent sier det er administrerende direktør som er den viktigste pådriveren for programmer knyttet til samfunnsansvar.

Deloittes forskning tilsier at toppledere mest sannsynlig vil bli enda tydeligere og mer handlingsorienterte i 2019, etter hvert som næringslivet vil bli stadig mer opptatt av samfunnsansvar, og vektlegge formål på lik linje med lønnsomhet.

– De siste årene har vi sett at samfunnsansvarlige tiltak blir prioritert av toppledere. For å flyte videre på denne bølgen trenger vi å forstå drivkreftene bak og hvordan vi kan måle programmer som har en innvirkning utover det rent økonomiske.
David Cruickshank, styreleder Deloitte Global

– Jeg synes det er gledelig å høre næringslivsledere drøfte samfunnspåvirkning og inkluderende vekst i tillegg til mer tradisjonelle økonomiske prioriteringer, sier David Cruickshank, styreleder i Deloitte Global. – Dette viser at det foregår et skift i forholdet mellom formål og fortjeneste. De trenger ikke lenger være motpoler – formål og fortjeneste kan eksistere side om side innenfor samme forretningsstrategi.

Når vi nå nærmer oss det tredje tiåret i det 21. århundre, ser vi at den kollektive bedriftstankegangen gjennomgår et dynamisk skift. Selv om lønnsomhet fortsatt er prioritert, vinner tanken om at bedriften bør gjøre mer for å skape en positiv innvirkning på samfunnet stadig større gjenklang både i toppledelse og styrerom.

I 2018 var det et økende antall organisasjoner som tok et offentlig standpunkt i ulike samfunnsspørsmål. Mange administrerende direktører oppmuntrer andre næringslivsledere til å definere formålet med sine organisasjoner og forsøke å bidra med en positiv innvirkning på samfunnet. Mange organisasjoner har også sammen tatt for seg tema som mangfold og inkludering, klimaendringer, utdanning og betydningen av å stemme.  

Last ned hele rapporten her.

Societal Impact Survey

Last ned her

Disse og mange andre eksempler tyder på at samfunnsansvarlige tiltak – resultatet av en ny, formålsdrevet tankegang – har beveget seg oppover på toppledernes dagsorden og blitt en nesten obligatorisk del av integrerte forretningsstrategier.

Spørsmålet er: "Kan et langsiktig syn på samfunnspåvirkning eksistere side om side med kortsiktige krav til økonomisk avkastning?" Og hvordan påvirker dette bedriftenes strategi for samfunnspåvirkning?

En ny global undersøkelse blant 350 næringslivsledere gjennomført av Deloitte og Forbes Insights gir bedre forståelse for hvordan prosessen de siste årene påvirker bedriftenes tiltak for samfunnsansvar, og hva det kan bety for den nærmeste framtiden.

Metode

Rapporten er basert på en undersøkelse utført av Forbes Insights og Deloitte blant 350 toppledere over hele verden, som representerer alle deler av den øverste ledelsen, blant annet administrerende direktører (seks prosent), personaldirektører (ti prosent), bærekraftdirektører (ti prosent), driftsdirektører (sju prosent) og økonomidirektører (sju prosent).

Respondentene i undersøkelsen representerer alle større bransjer, der de største har vært finansielle tjenester (13 prosent), og ti prosent hver fra henholdsvis biovitenskap, energi og ressurser og telekommunikasjon. 57 prosent av respondentene kom fra organisasjoner med en omsetning mellom 500 millioner og 5 milliarder US-dollar, mens de resterende 43 prosentene kom fra selskaper med inntekter over 5 millioner US-dollar.

Les også:

Global Human Capital Trends 2018 – The Social Enterprise

Fra profitt til verdi – bærekraft er på CFO-ens agenda

BlackRock ber bedrifter være bevisst på sitt samfunnsoppdrag

Samfunnsansvar og bærekraft i Deloitte

Samfunnsansvar og bærekraft i Deloitte | Strategi og tilnærming

Var denne siden nyttig?