Det økonomiske potensialet til syriske flyktninger

Artikkel

Det økonomiske potensialet til syriske flyktninger

I samarbeid med Refugee Studies Centre ved University of Oxford lanserer Deloitte en rapport som kaster lys over det økonomiske potensialet til syriske flyktninger i Europa.

Rapporten «Talent Displaced: The Economic Lives of Syrian Refugees in Europe» tar utgangspunkt i en undersøkelse med 305 syriske flyktninger i Østerrike, Nederland og Storbritannia, i tillegg til kvalitative intervjuer med næringslivet i de nevnte landene.

Undersøkelsen og intervjuene ble utført mellom mars og juni 2017 og er resultatet av et samarbeid mellom Deloitte og Refugee Studies Centre ved University of Oxford. Formålet med rapporten er å bidra til diskusjonen om de store utfordringene som flyktningene møter når de søker arbeid. Ved å forstå utfordringene kan næringslivet, myndighetene og ikke-statlige organisasjoner (NGO-er) bli i bedre stand til å målrette tilbudene til flyktninger i Europa.

Talent Displaced: The Economic Lives of Syrian Refugees in Europe

Utdannede og kompetente, men arbeidsledige

Undersøkelsen påpeker et paradoks: En betydelig andel av de syriske flyktningene har høy utdannelse og kompetanse – 38 prosent har universitetsutdannelse og én tredjedel var ansatt enten i teknisk arbeid eller hos profesjonelle tjenester i Syria. Likevel er flertallet av respondentene – 82 prosent – arbeidsledige.

Vesentlige barrierer til arbeid

Språk er en av de største barrierene til arbeid, ettersom 84 prosent av de spurte flyktningene oppgir det å snakke det lokale språket som den største hindringen for å bli ansatt. En annen vesentlig barriere dreier seg om kompetanse: 63 prosent av de spurte flyktningene forteller at de ønsker arbeid som knytter seg til eksisterende ferdigheter og tidligere arbeidserfaring.

Mange av bedriftene som er intervjuet er åpne for ideen om å ansette flyktninger, men søker juridisk og regulatorisk veiledning om temaet. I tillegg har mange feiloppfatninger om flyktningenes potensial som ansatte.

Hullene som må tettes

Funnene i rapporten antyder en rekke praktiske implikasjoner for å være i bedre stand til å støtte det økonomiske potensialet til de syriske flyktningene i Europa, som har både kompetanse og ambisjoner.

Dette kan være tiltak som å styrke språkopplæringen, utforske tilknytningsplattformer i arbeidsmarkedet og se på teknologisk utvikling som en mulighet. I tillegg spiller næringslivet, myndighetene, sivilsamfunnet og flyktningene selv en viktig rolle i å styrke den økonomiske deltakelsen til flyktninger i sine vertsland. 

Var denne siden nyttig?