The Big Shift - Samfunnet i endring

Artikkel

Selskaper kan dra nytte av å se lengre frem i tid

The Big Shift

De færreste kan spå fremtiden, likevel er det Deloittes Center for the Edge sin oppgave å forstå mulighetene som oppstår etter hvert som verden endrer seg. Center for the Edge er et fremtidsrettet forskningsinitiativ som hjelper ledere å finne og forstå hvilke muligheter som finnes i møtet mellom business og ny teknologi.

Her kan du se John Hagel fra Center of the Edge forklare hva de store endringene (the Big Shift) som vi ser i dagens globale økonomi er, og hvordan du kan dra nytte av dem.

Del 1: What is the Big Shift?

Hva er “the Big Shift”? Hør John Hagel, styreleder i Centre for the Edge beskrive de fem trendene som skaper endringene.

Del 2: How do we thrive in the Big Shift?

Hvordan utnytte «the Big Shift»? Hør John Hagel, styreleder i Centre for the Edge forklare hvordan du jobbe med, og ikke mot de store endringene.

Var denne siden nyttig?