Artikkel

Wemunity-pilot mobiliserer frivillige

Da korona-pandemien traff Norge i mars, kom Anders Waage Nilsen i NEW & Company opp med ideen om å registrere immune personer og mobilisere disse for å avlaste helsesektoren. Nå er en betaversjon av plattformen Wemunity, hvor Deloitte Digital er bidragsyter, klar for å testes av brukere.

Deloitte Digital kastet seg rundt og startet prosjektet sammen andre aktører som Sanity.io, Nyby, Nabohjelp, og Netlife. På bare to uker lagde Deloitte Digital og 200 personer i Wemunity sitt open source community både nettside og design til plattformen som skulle brukes til å registrere og mobilisere immune frivillige.

- Vi har jobbet i et stort team på tvers av byer og bedrifter, der vi skulle høre på alles innspill og samtidig skape noe raskt, forteller Karine Storaker Braaten, director i Deloitte Digital.

Fleksibel plattform også til andre krisesituasjoner

Hovedspørsmålene som må besvares for at Wemunity skal kunne mobilisere immune frivillige er om immunitet oppnås etter infeksjon og om denne immuniteten kan bekreftes klinisk med høy nøyaktighet. Som følge av usikkerheten rundt disse spørsmålene ble det tidlig i prosjektet bestemt at Wemunity skal være en fleksibel plattform som også kan brukes til mobilisering av frivillige under andre krisesituasjoner, som naturkatastrofer eller terrorangrep.

- Vi har iterert hele veien etter endringer og har nå funnet vår kjerne som vi tror er et udekket behov i markedet, sier Braaten.

Denne kjernen er plattformen Wemunity, som nå er utvidet til å være en plattform som der registrerte frivillige kan bli funnet av organisasjoner som trenger hjelp under alt fra krisesituasjoner til plastryddingsaksjoner og kulturarrangementer. De frivillige som registrerer seg vil kunne velge hvem de ønsker å dele dataen sin med, hvor langt de kan reise for å hjelpe til, og om de har relevante egenskaper som førerkort eller ledererfaring.

Testes på markedet

Med det nye formålet testes nå en betaversjon av Wemunity-plattformen av både Wemunity sitt open source community og andre brukere. Formålet med denne piloten er å få innsikt i hvordan plattformen oppleves for brukerne, hva brukere registrerer av informasjon om seg selv, og hvem de ønsker å dele dataen sin med. Denne informasjonen skal brukes til å videreutvikle og forbedre Wemunity før en fullskala lansering.

Gå gjerne inn på wemunity.org om du også ønsker å teste Wemunity. Prosjektteamet setter pris på alle tilbakemeldinger på både brukervennlighet og tjenesten i seg selv.

Var denne siden nyttig?