Artikkel

WorldClass-ambisjonen: “Sammen kan vi gjøre en forskjell”

En bedre framtid for 100.000 mennesker gjennom Deloitte Impact Foundation

Målet med Deloittes WorldClass-ambisjon er å skape en bedre framtid for 50 millioner mennesker over hele verden innen 2030. Dette betyr at vi i Norge ønsker å nå 100.000 mennesker innen 2030. Hvordan gjør vi dette? Ved å bruke vår faglige kompetanse og ferdigheter i Deloitte Norge, og ved å etablere prosjekter der vi jobber sammen med så mange verdifulle partnere som mulig. Sammen kan vi gjøre en forskjell som betyr noe, og skape en bedre framtid.

Verden over er det millioner av mennesker som faller utenfor, og som ikke er i stand til å realisere sine ambisjoner og sitt potensial. Som en stor profesjonell tjenesteleverandør med stort nettverk og bred faglig kompetanse, kan Deloitte gjøre en viktig innsats. Dette er bakgrunnen for WorldClass-ambisjonen.

For å nå 100.000 mennesker innen neste ni årene, må vi gjøre en stor innsats. Men kvalitet er viktigere enn kvantitet. Det er grunnen til at alle prosjekter i WorldClass-ambisjonen må oppfylle visse krav. Det må være målbare, virkningsfulle og innovative prosjekter, der ansatte fra alle fagområder i Deloitte kan bidra. Prosjektene må ha direkte innvirkning på mange mennesker samtidig. De må være i samsvar med faglig praksis for Deloittes fagpersonell. Ettersom vi har god digital kompetanse, ser vi for oss at prosjektene fremover vil bestå av en stor digital komponent, som for eksempel digitalt opplæringsmateriell, nettbasert opplæring, kunnskapsplattformer eller mikrolæring. I tillegg må prosjektene være bærekraftige og skalerbare, og kunne gjenskapes både nasjonalt og internasjonalt. Til slutt forsøker vi å etablere prosjektene i samarbeid med markedet, for å organisere så mange store prosjekter som mulig.

Innenfor WorldClass-ambisjonen ønsker vi å oppmuntre til samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Vi jobber mest mulig sammen med partnere som allerede har en infrastruktur og organisasjon for gjennomføring. Når det gir merverdi, vil vi også sette ulike samarbeidspartnere i kontakt med hverandre. De samarbeidspartnerne vi jobber med er Kirkens Bymisjon og Leger Uten Grenser, i tillegg til mange flere.

Impact Foundation: “Make an impact that matters” 

Som medarbeidere i Deloitte er vi ansvarlige for å utgjøre en positiv forskjell for samfunnet vi alle er en del av. Som en kunnskapsorganisasjon er det naturlig for oss å dele kunnskap og innta viktige posisjoner i samfunnet gjennom de ulike organisasjonene vi jobber med i vårt daglige arbeid. 

Gjennom vår Impact Foundation kan denne kunnskapen og erfaringen brukes til å skape bærekraftige og positive endringer.

Som en ressurspool med arbeidstimer, kan Impact Foundation legge til rette for engasjerte ansatte slik at de kan bruke Deloittes kompetanse og nettverk til samarbeid og gjennomføring av prosjekter som kan løse komplekse samfunnsutfordringer. 
Gjennom denne plattformen kan du søke om å etablere et nytt prosjekt eller bli med i et eksisterende prosjekt – som enten kolleger eller noen av Deloittes strategiske partnere innenfor samfunnsansvar og bærekraft har tatt initiativ til.

Impact Foundation viser flotte initiativer som er iverksatt, og inspirere andre til å starte sine egne prosjekter eller bli med på eksisterende. Impact Foundation er en del av vårt arbeid med samfunnsansvar, som er basert på FNs bærekraftsmål. Les mer om våre Impact Foundation prosjekter her. 

Var denne siden nyttig?