Artikkel

Deloittes klimastrategi WorldClimate

All endring starter med oss selv

I Deloitte er vi svært opptatt av å ta vare på planeten vår. Derfor må formålet vårt – å utgjøre en forskjell som betyr noe – stå sentralt i alt vi foretar oss. Å gjøre en innsats som betyr noe er nå viktigere enn noen gang, ettersom vi snakker om en av vår tids aller største utfordringer: klimaendringene. De beslutningene vi tar i dag kan få kritiske konsekvenser for planetens framtid, og vi er forpliktet til å møte denne utfordringen som et felleskap.

I Deloitte vil vi gjøre vårt for å hjelpe verden med å nå målene i Parisavtalen, og vi har derfor lansert WorldClimate – en strategi som skal føre til mer ansvarlige klimavalg i både i og utenfor organisasjonen vår.

Denne strategien består av fire hoveddeler:

 1. Net-zero
 2. Operate Green
 3. Empower individuals
 4. Engaging ecosystems


Disse delene vil være veiledende for de neste ti årene, mens vi jobber for å bygge en bedre framtid. Du kan lese mer om delene i fanene under.

For å øke framdriften og gjøre målene våre så klare som mulig, har vi samlet inn informasjon om de tiltakene som vil utføres i Norge i fanene under.

Net-zero

At Deloitte skal være “Net-zero” betyr at klimagassene vi produserer utlignes ved fjerning av klimagasser fra atmosfæren. Mer konkret har “Science-Based Target initiative (SBT)” definert det slik: "Net Zero-utslipp oppnås når antropogene (menneskeskapte) utslipp av klimagasser til atmosfæren utlignes ved fjerning av antropogene utslipp i en bestemt periode."

For det første handler Deloittes tilnærming til net-zero om at klimamålene våre forholder seg til 1,5°C-scenarioet i Paris-avtalen og er godkjent av SBT. For det andre innebærer det en investering i meningsfylte markedsløsninger som kan bidra til å redusere utslipp, for eksempel kvalitetsprosjekter for karbonreduksjon.

For å oppnå “net-zero” skal Deloitte:

 • Redusere utslipp fra forretningsreiser med 50 prosent innen 2030, målt per ansatt og sammenlignet med nivået i 2019.
 • Sørge for 100 prosent fornybar energi i energiforsyningen til våre kontorer innen 2030.
 • Sørge for at 100 prosent av Deloittes bilpark er hybrid- og elbiler innen 2030. 
 • Sørge for at to tredjedeler av våre viktigste leverandører har klimamål i tråd med SBT innen 2025.

Operate Green

For å oppnå “grønn drift” av hele organisasjonen må vi samordne våre interne retningslinjer med den overordnede klimaambisjonen. Kort sagt må vi sørge for at det er samsvar mellom retningslinjer og praksis.

For å sikre “grønn drift” skal Deloitte:

 • Tydelig klimalederskap ved alle Deloitte-lokasjoner
 • Gjøre klimahensyn til en del av strategisk beslutningstaking knyttet til kontordrift, eiendom, investeringer og andre driftselementer
 • Fortsette å rapportere våre årlige utslipp eksternt, slik at vi sikrer åpenhet og kan gjøres ansvarlige

Empower individuals

For å sikre bredt eierskap til klimatiltak på alle nivåer i selskapet, vil vi inspirere og ansvarliggjøre alle enkeltpersoner i Deloitte Norge slik at de blir endringsagenter for et bedre klima. Dette vil sikre at vi faktisk lever som vi lærer, og står sammen som én organisasjon når det gjelder å løse klimautfordringene.

For å ansvarliggjøre våre medarbeidere, skal Deloitte:

 • Engasjere dem og lære dem om klimaendring og den påvirkningen de har som enkeltindivider har på miljøet
 • Gå sammen med verdensledende eksperter for å sikre at vi bruker den nyeste forskningen og kunnskapen
 • Støtte våre medarbeidere med å ta mer bærekraftige valg både hjemme og på jobb, og deretter med å påvirke de rundt dem til å gjøre det samme

Engaging ecosystems

Deloitte ønsker å gjøre en forskjell utover vårt eget firma og vår egen virksomhet. Derfor er målet å etablere økosystemer med ulike aktører i samfunnet. Formålet med slike økosystemer er å skape engasjement omkring klimaendringer på systemnivå. Dette gjøres ved å skape gjensidig fordelaktige avtaler og relasjoner med våre kunder, alliansepartnere, frivillige organisasjoner, bransjeorganisasjoner og andre aktører.

Vi mener at vi kan oppnå mer dersom vi jobber sammen med alle omkring oss på veien mot framtidens lavkarbonsamfunn.

WorldClimate | Deloitte Global

Climate change is not a choice. It’s billions of them.

Read more on our global pages
Var denne siden nyttig?