seminarer og kurs

Seminarer og kurs

Morgenfuglene

Dagsaktuelle temaer - inspirasjon og kompetanse

Seminarkalenderen blir oppdatert fortløpende, og alle seminarene er gratis med mindre annet er oppgitt

Vi sender ut informasjon om våre seminarer og kurs i vårt nyhetsbrev.

Oslo

Eiendomsskatt på næringseiendom i Oslo

Hvordan forberede seg på takseringsprosessen?

Når:
6. september 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14, 0191 Oslo

Kursinnhold og påmelding »

Norske medievaner er i sterk endring
– Hva betyr dette for medieselskaper, annonsører og forbrukere?

For fjerde år på rad har Deloitte gjennomført en undersøkelse blant over 2000 norske forbrukere i alderen 14 til 75 år om deres medievaner.

Når:
23. september 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Kursinnhold og påmelding »

SROI-metoden: Er tiltaket verdt pengene?

Kan «Social Return on Investment» (ROI) -metoden fortelle oss om hvilke tiltak som er verdt å satse på? Vi forteller om vår erfaring med metoden fra Danmark.

Når:
12. oktober 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14, 0191 Oslo

Kursinnhold og påmelding »

Bergen

Samfunnsansvar fra teori til praksis

Et seminar i samarbeid med Leger uten Grenser

Hva kjennetegner bedrifter som lykkes å implementere samfunnsansvar i sin forretningsstrategi?

Når:
20. september 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloitte Bergen
Damsgårdveien 135, 5160 Laksevåg

Kursinnhold og påmelding »

Ny IFRS regnskapsstandard om leieavtaler – hva innebærer det?

Den nye standarden for regnskapsføring av leieavtaler (IFRS 16) vil kunne medføre vesentlige endringer i sentrale nøkkeltall, og komplisere regnskapsføringen av leieavtaler for en rekke foretak.

Når:
12. oktober 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloitte Bergen
Damsgårdveien 135
5160 Laksevåg

Kursinnhold og påmelding »

Namsos

Hvordan benytte regnskapsinformasjon i den daglige styringen av din bedrift?

Et seminar om hvordan bedriftsledere og eiere kan benytte årsregnskapene og delårsrapporter som et styringsverktøy i den daglige driften.

Når:
21. september 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Scandic Rock City
Sverresgt. 35
7800 Namsos

Kursinnhold og påmelding »

Stavanger

Standardkontrakter i olje- og gassbransjen
– Nye kontrakter skaper nye utfordringer for leverandørene

Nye standardkontrakter innen olje- og gassbransjen stiller nye krav til leverandørene, og for en bransje som i dag er preget av en vanskelig markedssituasjon vil det være nyttig med oppdatert innsikt i nye standardbetingelser for norsk sokkel.

Når:
22. september 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Strandsvingen 14 A
4032 Stavanger

Kursinnhold og påmelding »

Tønsberg

Uenighet om skatt og avgift
– konflikthåndtering med staten som motpart.

Skatte- og avgiftsreglene er komplisert og staten er en utfordrende motpart som både lager regler – og håndhever dem.

Når:
14. september 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Quality Hotel Tønsberg
Ollebukta 3, 3126 Tønsberg

Kursinnhold og påmelding »

Flere emner