seminarer og kurs

Seminarer og kurs

Morgenfuglene

Dagsaktuelle temaer - inspirasjon og kompetanse

Seminarkalenderen blir oppdatert fortløpende, og alle seminarene er gratis med mindre annet er oppgitt

Vi sender ut informasjon om våre seminarer og kurs i vårt nyhetsbrev.

Oslo

Bli en bedre Excel-bruker

Kurset gir en praktisk innføring i mange viktige og tidsbesparende funksjoner i Excel. Kurset er for deg som har noe erfaring og basiskunnskaper i Excel, men ønsker å lære mer. Kurset gir en praktisk innføring i bearbeidelse og fremstilling av data, samt anvendelse av mange viktige og effektive funksjoner i Excel. Kurset tar sikte på å effektivisere din arbeidshverdag.

07. desember 2017
08.30 - 12.00

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo                  

Kursinnhold og påmelding »

Effektiv MVA-rapportering

Microsoft Excel er et viktig verktøy for alle som jobber med MVA-rapportering og Skattemyndighetene har blitt mer opptatt av kontroll og compliance. Deloittes «Effektiv MVA-rapportering» er et heldagskurs som er tilpasset alle som jobber med MVA, og vil lære deg beste praksis for bruk av Excel i MVA-rapporteringssyklusen med den hensikt å effektivisere rapporteringen gjennom å skaffe oversikt, kontroll og ved å redusere risiko for feil. Kurset holdes av MVA- og Excel-spesialister.

12. desember 2017
08.00 - 16.00

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0190 Oslo                 

Kursinnhold og påmelding »

Effektiv MVA-rapportering

Microsoft Excel er et viktig verktøy for alle som jobber med MVA-rapportering og Skattemyndighetene har blitt mer opptatt av kontroll og compliance. Deloittes «Effektiv MVA-rapportering» er et heldagskurs som er tilpasset alle som jobber med MVA, og vil lære deg beste praksis for bruk av Excel i MVA-rapporteringssyklusen med den hensikt å effektivisere rapporteringen gjennom å skaffe oversikt, kontroll og ved å redusere risiko for feil. Kurset holdes av MVA- og Excel-spesialister.

13. desember 2017
08.00 - 16.00

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0190 Oslo                 

Kursinnhold og påmelding »

Inn- og utstasjonering av ansatte – en overordnet gjennomgang av det skatte- og trygdemessige regelverket

Riktig skatte- og avgiftsmessig håndtering av inn- og utstasjonerte arbeidstakere gir god kostnadskontroll og sikrer ansatte mot tap av rettigheter. Gjør din organisasjon det riktig?

14. desember 2017
08.30 - 10.30

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0190 Oslo                 

Kursinnhold og påmelding »

Bergen

Kurs i merverdiavgift og entreprise

Kurset omhandler merverdiavgiftskonsekvenser ved valg av de ulike formene for entreprise.

Når:
29. november 2017
08.30 - 10.30

Deloitte AS
Damsgårdsveien 135
5160 Laksevåg

Kursinnhold og påmelding »

Årsoppgjørsdagen - 2017

Årsoppgjøret nærmer seg og på Årsoppgjørsdagen gir vi deg en gjennomgang av de viktigste endringene som påvirker deg og din virksomhet samt andre nyheter og sentrale punkter for årsavslutningen.

Når:
06. desember 2017
08.30 - 15.30

Grand Hotel Terminus
Zander Kaaesgt 6
5015 Bergen           

Kursinnhold og påmelding »

Drammen

Fagernes

Flekkefjord

Florø

Førde

Gran

Årsoppgjørsseminar 2017

Nyheter og de viktigste endringene for årsavslutningen.

Når:
10. januar 2018
12.30 - 15.30

Hadelandshagen, 
Storgt. 15,
2750 Gran

Kursinnhold og påmelding »

Gjøvik

Årsoppgjørsseminar 2017

Nyheter og de viktigste endringene for årsavslutningen.

Når:
11. januar 2018
08.30 - 11.30

Deloitte AS
Trondhjemsvegen 3,
2821 Gjøvik

Kursinnhold og påmelding »

Grenland

Haugesund

Utenlandsk arbeidskraft i Norge - Registrerings- og rapporteringsforpliktelser ved bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge

Å bruke utenlandsk arbeidskraft i Norge fører med seg både solidaransvar og en rekke registrerings- og rapporteringsforpliktelser for norsk oppdragsgiver og utenlandsk oppdragstaker. Vet du hvilke?

Når:
05. desember 2017
09.00 - 11.30

Scandic Maritim Hotel
Åsbygata 3
5528 Haugesund

Kursinnhold og påmelding »

Årsoppgjørsdagen - 2017

Årsoppgjøret nærmer seg og på Årsoppgjørsdagen gir vi deg en gjennomgang av de viktigste endringene som påvirker deg og din virksomhet samt andre nyheter og sentrale punkter for årsavslutningen.

Når:
14. desember 2017
09.00 - 16.00

Scandic Maritim
Åsbygata 3
5528 Haugesund       

Kursinnhold og påmelding »

Kristiansand

Lyngdal

Sogndal

Årsoppgjersdagen - 2017

Kurset gjev innsikt i problemstillingar knytt til årsoppgjeret og andre dagsaktuelle tema.

Når:
12. desember 2017
08.30 - 11.30

Quality Hotel Sogndal
Gravensteinsgata 5
6851 Sogndal          

Kursinnhold og påmelding »

Steinkjer

Stavanger

Utenlandsk arbeidskraft i Norge - Registrerings- og rapporteringsforpliktelser ved bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge

Å bruke utenlandsk arbeidskraft i Norge fører med seg både solidaransvar og en rekke registrerings- og rapporteringsforpliktelser for norsk oppdragsgiver og utenlandsk oppdragstaker. Vet du hvilke?

Når:
06. desember 2017
08.30 - 10.30

Scandic Stavanger Forus
Bjødnabeen 2
4033 Stavanger

Kursinnhold og påmelding »

Årsoppgjøret 2017

Seminaret gir deg det du trenger å vite for å gå løs på det nært forestående årsoppgjøret. Bli opplyst om de siste nyhetene innen regnskap, skatt og avgift.

Når:
14. desember 2017
08.30 - 11.30

Scandic Stavanger Forus
Bjødnabeen 2
4033 Stavanger               

Kursinnhold og påmelding »

Trondheim

Effektiv MVA-rapportering

Microsoft Excel er et viktig verktøy for alle som jobber med MVA-rapportering og Skattemyndighetene har blitt mer opptatt av kontroll og compliance. Deloittes «Effektiv MVA-rapportering» er et heldagskurs som er tilpasset alle som jobber med MVA, og vil lære deg beste praksis for bruk av Excel i MVA-rapporteringssyklusen med den hensikt å effektivisere rapporteringen gjennom å skaffe oversikt, kontroll og ved å redusere risiko for feil. Kurset holdes av MVA- og Excel-spesialister.

27. november 2017
08.30 - 16.00

Deloitte AS
Dyre Halses gate 1A
7042 Trondheim                  

Kursinnhold og påmelding »

Nyheter innen merverdiavgift, transaksjonskostnader og offentlige infrastrukturtiltak

På dette seminaret blir det en gjennomgang av nyheter innen merverdiavgift og fradragsretten for transaksjonskostnader, samt nyheter innen merverdiavgift og offentlige infrastrukturtiltak i utbyggingsprosjekter.

29. november 2017
08.30 - 10.30

Konferansesenteret i Sparebank 1 SMN
Søndre gate 4
7010 Trondheim                   

Kursinnhold og påmelding »

Tønsberg