seminarer og kurs

Seminarer og kurs

Morgenfuglene

Dagsaktuelle temaer | Inspirasjon og kompetanse

Seminarkalenderen blir oppdatert fortløpende, og alle seminarene er gratis med mindre annet er oppgitt

Vi sender ut informasjon om våre seminarer og kurs i vårt nyhetsbrev.

Oslo

The Green Shift

Are you ready to learn how to future-proof your business? Going green does not mean doing less, it means doing more – smarter! 

On April 25th, we invite you to take a deep dive into our SDG Accelerator program, to provide you with some real life inspiration on how others have succeeded in using the disruptive power of the SDG agenda to their advantage.

When: 
25. April, 2019
08.30 - 10.30

Venue:
Deloittehuset, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

More information and registration »
 

 
The agile transformation journey at Barclays

This seminar will offer you lessons from a successful agile transformation within one of the most heavily regulated industries. You will be inspired and feel motivated to take the leap into both small- and large-scale transformations after this session.

When: 
09. mai, 2019
08.30 - 10.30

Venue:
Deloittehuset, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

More information and registration »
 

 
Personvernakademiet 2019

Kurset arrangeres i to moduler og vil blant annet gi deg kunnskap om grunnkrav til behandling av personopplysninger, personvern i arbeidslivet, bruk av skytjenester, informasjonssikkerhet og hva som forventes av et personvernombud. Personvernakademiet vil gi deltakerne en god basis for å kunne utføre rollen som personvernombud, eller virksomhetens personvernrepresentant. 

Når: 
28. mai og 30. august 2019
09.00 - 16.00

Sted:
Deloittehuset, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

Mer informasjon og påmelding »
 

Bergen

Merverdiavgift ved utleie av næringseiendom - nye konsept og nye muligheter

Hvordan håndterer du merverdiavgift ved utleie av næringseiendom på best mulig måte? Dette kurset gir deg en oversikt over de sentrale avgiftsspørsmålene, en oppsummering av siste nytt fra domstolene og forvaltningen og særlige tips knyttet til nye utleiekonsept.

Når: 
09. mai, 2019
08.30 - 10.30

Sted:
Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

Mer informasjon og påmelding »
 

 
 

Drammen

Fagernes

Flekkefjord

Florø

Førde

Gran

Gjøvik

Gol

Grenland

Haugesund

Kristiansand

Lyngdal

Sogndal

Steinkjer

Stavanger

Human Capital Trends 2019 og Global Mobility trends 2019

Hvordan bør organisasjoner utvikle seg og sine medarbeidere for å møte fremtidens behov og hvordan kan digitale verktøy bidra? På vårt Morgenfuglene-seminar vil du lære mer om fremtidens arbeidsliv - og hva du kan gjøre for å komme det i møte!

Når: 
7.mai, 2019
08.30 - 10.30

Sted:
Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger

Mer informasjon og påmelding »
 

 
 
Rettighetsorientert og vanskelig arbeidstaker?

De fleste arbeidsplasser har noen arbeidstakere som er mer krevende og rettighetsorientert enn andre. Vi vil ha fokus på hvordan du som leder / HR-ansvarlig på best mulig måte kan håndtere slike arbeidstakere. Det kan være arbeidstakere som ofte er syk, benytter seg av tvilsomme sykemeldinger eller egenmeldinger, stadig er hjemme med sykt barn eller ofte kommer for sent. Vi vil også snakke om arbeidstakere som har en tendens til å havne i konflikt med andre på arbeidsplassen, krever ferie på uegnede tidspunkt, er vanskelige å samarbeide med mv.

Når: 
28. mai, 2019
08.30 - 10.30

Sted:
Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger

Mer informasjon og påmelding »
 

 

Trondheim

Tønsberg