seminarer og kurs

Seminarer og kurs

Morgenfuglene - på nett

Dagsaktuelle temaer | Inspirasjon og kompetanse

Webinar- og seminarkalenderen blir oppdatert fortløpende, og alle er gratis med mindre annet er oppgitt.

I tråd med gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene i forbindelse med koronaviruset er alle våre fysiske seminarer og arrangementer dessverre avlyst. Øvrige seminardatoer vil oppdateres fortløpende.

Webinarer

Etterutdanning
Deltakelse via webinar vil dessverre ikke gi godkjent etterutdanning.

Kommende

Opptak

Hvordan effektivisere rapporteringsprosessen?

Med utgangspunkt i Deloittes undersøkelse om regnskapsavslutning og rapportering deler vi på dette webinaret vår innsikt i enkle verktøy som økonomiavdelingen kan implementere for å effektivisere arbeidet sitt, og som vil bedre kvaliteten i leveransene knyttet til regnskapsavslutnings- og rapporteringsprosessen.

Se webinaret her

Deloittes årlige medievaneundersøkelse

På dette webinaret presenterer vi hovedfunn fra årets utgave av Deloittes medieundersøkelse. Dette er en undersøkelse blant over 1000 norske forbrukere i alderen 14 til 82 år om deres medievaner knyttet til blant annet aviser og nyheter, sosiale medier, reklame, digitale enheter, podcast, TV og strømming. 

Se webinaret her

Future of Work: Ways of working to sustain and thrive in uncertain times

In this webinar we discuss the Future of Work and how covid-19 has challenged business leaders to do three things at once: stage the return to work, understand and leverage the advancements they enacted during the crisis, and chart a new path forward.

Se webinaret her

Det ubenyttede potensialet i din organisasjon – hvordan sikre effekten av mangfold?

På dette webinaret presenterer vi, sammen med Seema, hvordan økt mangfold bidrar til verdiskaping. Hva er de vesentlige prinsippene bak hvis man ønsker å lede sin organisasjon slik at man får ut potensialet av mangfoldet? Og hvilke konkrete grep kan du gjøre som leder for å bidra til å gjøre din organisasjon til en inkluderende og innovativ organisasjon?

Se webinaret her

Bærekraftig supply chain transformasjon

Hvordan skal fremtidens innkjøpsfunksjon innta en sentral rolle som tilrettelegger for grønn omstilling og styrket konkurransekraft for virksomheten? På dette webinaret deler vi vår kunnskap og innsikt om fremtidens innkjøpsfunksjons rolle i grønn omstilling, og rammeverk og metode for bærekraftig innkjøpstransformasjon.

Se webinaret her

Den sosiale virksomheten: Vil organisasjoner klare å sette mennesket i sentrum i en teknologidrevet verden?

For 10. år på rad har Deloitte lansert rapporten fra det som nå er verdens største og lengstlevende studie av HR og organisasjonsrelaterte tema; Global Human Capital Trends. På dette webinaret presenterer vi hovedfunnene i årets undersøkelse, og diskuterer hvordan rapporten kan bidra til at organisasjoner kan meisle ut en vei inn i fremtiden og mot den nye normalen.

Se webinaret her

 

 
 
 

Covid-19: Kampen for tilværelsen - Kostnadsreduksjon, likviditetsstyring og finansiell rekonstruksjon

Konsekvensene av covid-19 gjør at mange virksomheter har hatt et ekstraordinært fokus på kortsiktig likviditetsstyring. Samtidig er det viktig å redusere kostnader strukturelt for å sikre en bærekraftig posisjon for fremtiden. På dette webinaret deler vi våre erfaringer, og diskutere aktuelle emner innenfor likviditetsstyring og kostnadsreduksjon. 

Se webinaret her

 

 
 
 

Manøvrere i usikkerhet - Scenarioplanlegging som verktøy i en pandemi

Norske myndigheter, selskap og organisasjoner opplever for tiden usikkerhet rundt hvordan samfunnet og markedet vil utvikle seg det neste året. På dette webinaret snakker vi om det å navigere i usikkerhet. Leder av Deloittes Center for the Long View, Dr. Florian Klein, forteller om hvordan vi bruker scenarioplanlegging for å manøvrere i usikkert terreng, og hvordan vi benytter kunstig intelligens (AI) til å kartlegge drivere og for å følge opp scenarioer.

Se webinaret her

 


Regnskapsavslutning og rapportering på avstand

Hvordan opprettholde kvalitet og kontroll i leveransen, og sikre tilgang til nødvendige verktøy? Denne videogjennomgangen presenterer noen områder som bør vurderes nå og framover for å holde teamet motivert, opprettholde kvalitet og kontroll i leveransen, og sikre tilgang til nødvendige verktøy. 

Se webinaret her

 


How to recover from the crisis through resilient and agile leadership

The Future of Work is now! As we are moving from the response phase to the recovering phase, the need to look ahead and constantly adjust is even more important than before.  In this webinar we will share Deloitte's insight and research on resilient and agile leadership and discuss how these are essential leadership capabilities enabling organizations to adjust to the next normal.

Se webinaret her

 

Ny forskrift: Slik påvirkes eiendomsbransjen av kontantstøtteordningen

Lov om kontantstøtte er vedtatt, og i forskriften får eiendomsbransjen svar på en rekke spørsmål som har stått åpne de siste ukene. Eiendomsadvokatene Christine Haugstvedt Downing og Thorvald Nyquist i Deloitte guider deg igjennom hvordan eiendomsbransjen påvirkes av kontantstøtteordningen og andre tiltak iverksatt som følge av covid-19-krisen.

Se webinaret her

Ny forskrift: Regjeringens kontantstøtte til næringslivet

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen åpnet lørdag 18. april. Ordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet. Våre eksperter forklarer i denne videoen hva ordningen betyr for deg og din virksomhet, og guider deg igjennom søknad om kompensasjon basert på den siste oppdateringen 17. april 2020..

Se webinaret her

Covid-19 - hva gjør vi? | Deloitte @ First Tuesday Bergen

Regjeringer og myndigheter over hele verden setter inn kraftfulle tiltak for å bekjempe spredning og effekter av Covid 19-viruset. Konsekvensene er uoversiktlige, men det er ingen tvil om at de er omfattende. Det vil gå noen tid før samfunnet og næringslivet har etablert en ny normal. Våre egne myndigheter iverksetter kraftfulle krisepakker for å avhjelpe næringsliv og privatpersoner gjennom krisen.

Næringsdrivende må fatte inngripende beslutninger på kort tid. Hvordan ser fremtiden ut og hvordan skal min virksomhet komme gjennom krisen på en best mulig måte? 

På dette webinaret deler Jon-Osvald Harila, Christine Haugstvedt Downing, Arne Magnus Johnsen og Håvard Tangen fra Deloitte sammen med Roger Antonesen fra DnB sine beste råd.

Se hele webinaret her

Se kortere klipp fra webinaret:

- Samtale med Jon-Osvald Harila @ First Tuesday Bergen

- Samtale med Christine Downing @ First Tuesday Bergen

- Samtale med Håvard Tangen @ First Tuesday Bergen

- Samtale med Arne Magnus Johnsen @ First Tuesday Bergen

- Oppsumering av webinaret "Covid-19 - hva gjør vi?"

Regjeringens kontantstøtte til næringslivet

Den norske regjeringen har nå opprettet en kontantstøtteordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter med betydelig reduksjon i omsetning som følge av koronaviruset og tilhørende smitteverntiltak. Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai 2020. Første utbetaling skal skje så raskt som mulig i april, og måles ut ifra oppgitte tall for mars. Her er en videoguide til søknad om kontantstøtte.

Partner i Deloitte, Stian Jilg-Scherven, presenterer i denne videoen det vi kjenner om ordningen mandag 6. april. 

Se hele webinaret her

Seminarer

Oslo

Strategisk innkjøp: Fra data til innsikt og resultater

Alle virksomheter har behov for å ha kontroll på og oversikt over sine spenddata. Det er kjent at en spendanalyse kartlegger virksomhetens innkjøp og gir verdifull innsikt – men hvordan gjør man dette på best mulig måte? Hvilke data trenger man for å utføre en spendanalyse? På dette seminaret vil du få svar på disse spørsmålene, og innsikt i hvordan din bedrift kan optimalisere innkjøpsarbeidet.

Seminaret er dessverre utsatt - Ny dato kommer
Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

Haugesund

Skatte- og avgiftsmessige konsekvenser ved bruk av utenlandske oppdragstakere i Norge

Å bruke utenlandsk arbeidskraft i Norge medfører en rekke registrerings- og rapporteringsforpliktelser for norsk oppdragsgiver og utenlandsk oppdragstaker. Vet du hvilke? På dette seminaret vil vi se nærmere på regelverket for skatt, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og særavgifter.

Seminaret er dessverre utsatt - Ny dato kommer
Maritim Hotel, Åsbygata 3, 5528 Haugesund

Mer informasjon og påmelding

Ålesund

Eiendom og merverdiavgift - hvor godt kjenner du regelverket?

Har vi en rett eller plikt til å justere pådratt merverdiavgift ved overdragelse av fast eiendom? Vil skifte av leietaker påvirke fradragsretten? Har kommunen eller private aktører rett til mva-kompensasjon på sine bygg? Få svar på dette og mere til ved å delta på vårt seminar om fast eiendom og merverdiavgift.

24. september 2020, kl. 09.00 - 11.30
Hotel Brosundet, Apotekergata 1-5, 6004 Ålesund

Mer informasjon og påmelding