seminarer og kurs

Seminarer og kurs

Morgenfuglene

Dagsaktuelle temaer | Inspirasjon og kompetanse

Webinar- og seminarkalenderen blir oppdatert fortløpende, og alle er gratis med mindre annet er oppgitt.

Vi åpner gradvis opp for fysisk deltagelse på våre arrangementer, i tråd med gjeldende smittevernsregler.  Vi følger situasjonen i forbindelse med covid-19 tett, og vil tilpasse gjennomføringen av fysiske møter etter rådende forhold. Vær oppmerksom på at fysiske møter kan bli flyttet til digital platform eller få ny dato på bakgrunn av smittesituasjonen.

Webinarer

Etterutdanning
Deltakelse via webinar vil dessverre ikke gi godkjent etterutdanning.

Hvordan bli netto nullutslippsaktør innen 2050? - Konkrete grep for virksomheter

Klimaendringer og globale og nasjonale mål om klimakutt har en stadig større påvirkning på næringslivet. Netto nullutslippsplaner skal utvikles, mens klima- og naturrisiko må håndteres. På dette webinaret vil vi vise eksempler på hva virksomheter kan gjøre for å møte de kommende kravene. Du får lære mer om hvilke steg man kan følge for å sette mål for klimaarbeidet, konkrete grep for å jobbe med leverandører, og hvordan følge opp arbeidet.

20. oktober 2021 kl. 09.00 - 10.00
Les mer og meld deg på

Klimainitiativer i norsk næringsliv - På ville veier eller nye veier til vekst?

Deloitte Norge har, i samarbeid med Skift Norge, intervjuet 30 norske virksomheter for å kartlegge hvordan situasjonen er i Norge. Våre funn presenteres i en rapport som overleveres under klimatoppmøtet i Glasgow i november. På dette webinaret presenterer vi de endelige funnene fra dybdeintervjuer med 30 norske virksomheter om deres klimaarbeid.

21. oktober 2021 kl. 09.00 - 10.00
Les mer og meld deg på

Klimaendringer tar liv - Webinar med Leger Uten Grenser

Klimaendringene er en global utfordring som vil treffe oss alle, men noen vil rammes hardere enn andre. Vi ser allerede utslag som kan tilskrives klimaendringene, og de treffer ofte i tandem med andre utfordringer der nøden allerede er størst. Hvordan vil humanitære utfordringer se ut i den kommende tiden? Karine Nordstrand, president i Leger Uten Grenser, deler på dette webinaret sine refleksjoner og erfaringer rundt skjæringspunktet mellom klimautfordringer og humanitært arbeid. 

22. oktober 2021 kl. 09.00 - 10.00
Les mer og meld deg på

Arbeidsgiverdagen 2021

Covid-19 pandemien satt for alvor fart på det vi omtaler som «Future of Work», som vil være hovedtemaet denne dagen. Etter månedsvis med hjemmekontor, er det på tide å løfte blikket og se hva som kommer til å bli fremtidens arbeidsplass. Du får innsikt fra et arbeidsrettslig ståsted og Deloittes eksperter i Human Capital vil belyse trender og utvikling. Eirik Hognestad fra NHO vil snakke om deres arbeid med fremtidens arbeidsplass.

11. november 2021 kl. 08.30 - 11.00
Les mer og meld deg på

Seminarer

Oslo

Vindkraft på land og til havs - Skatterettslige og mva-rettslige problemstillinger for eiere/drivere og entreprenørnæringen

Som følge av stadig økende vindkraftproduksjon, har det oppstått en rekke skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger som involverer både eier- og driftsselskaper og entreprenører. Vi inviterer til seminar i Deloittehuset 3. november, hvor gir en gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsproblemstillinger for aktører som er involvert i vindkraftproduksjon. 

3. november 2021 kl. 09.00 - 11.00
Deloittehuset, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo
Les mer og meld deg på

Bryne

Tilknytningsformer i arbeidslivet - Arbeidsrettslige og skattemessige forhold

Hva slags tilknytningsformer finnes det i arbeidslivet, og hvilke skattemessige konsekvenser kan de ulike ha? På dette seminaret belyser vi de viktigste forholdene selskapene må tenke på ved bruk av innleid arbeidskraft fra inn-, og utland, bruk av eksterne konsulenter og den skattemessige risikoen selskapene sitter på med valg av tilknytningsform. I tillegg gir vi deg svaret på hvordan denne risikoen kan reduseres.

28. oktober 2021 kl. 08.00 - 10.00
Høghuset på Bryne, Forum Jæren - 18. etasje. Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Les mer og meld deg på

Sørlandet

Endringer i regnskapsloven

Med virkning fra 1. juli 2021 ble det implementert endringer i regnskapsloven. Vi ønsker velkommen til seminar i Grimstad, Kristiansand og Lyngdal, hvor vi vil presentere og diskutere endringene. Vi vil særlig legge vekt på en kritisk drøftelse av de betydelige lettelsene i notekrav for små foretak.

Grimstad - 3. november 2021 kl. 08.30 - 10.00
Les mer og meld deg på

Kristiansand - 3. november 2021 kl. 11.00 - 13.00
Les mer og meld deg på

Lyngdal - 3. november 2021 kl. 14.00 - 15.30
Les mer og meld deg på

Webinaropptak

Radikal endring i relasjonen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver - Deloitte Human Capital Trends 2021

Koronapandemien medførte et fundamentalt skifte i hvordan vi jobber, og har påvirket blant annet hvordan vi rekrutterer, støtter og interagerer med ansatte. I vår HC Trends-spesialrapport ser vi nærmere på fire potensielle scenarioer og mulige fremtidsbilder med utgangspunkt i relasjonen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. 30. september presenterer vi disse, og gir deg et innblikk i fremtidens arbeidsforhold. Du kan velge om du vil melde deg på fysisk eller digitalt seminar.

Se opptaket her

The Waterfront Ideas: Norge - et klassesamfunn?

Klasseskiller er et ubehagelig tema i det egalitære Norge. Allikevel er klasse en faktor som avgjør svært sentrale ting, som helse, levealder, hvor du bor, hvilken utdanning du velger og også inntekten din. Hvor forutbestemmende er egentlig klasse? Og finnes det også en klasseblindhet? I panelet møter du Torbjørn Røe Isaksen, Marianne Nordli Hansen og Adel Khan Farooq til en ny The Waterfront Ideas-debatt i Deloittehuset. Debatten ledes av Mah-Rukh Ali.

Se debatten her

Klimarapportering høyt på dagsorden - henger norske virksomheter med?

For fjerde år på rad har Deloitte gjennomført en undersøkelse av selskapsrapporteringen til de 50 største selskapene i Norge. Undersøkelsen dekker også ESG-rapporteringen for samme utvalg, med særlig fokus på klimarapportering. På dette webinaret får du en gjennomgang av resultatene fra undersøkelsen og høre refleksjoner og tanker fra representanter fra næringslivet.

Se webinaret her

Goal 13 Impact Platform - Funn fra næringslivets klimaarbeid

Sammen med Skift ønsker vi deg velkommen til å bli bedre kjent med de viktigste læringene og barrierene som norske selskaper opplever i sitt klimaarbeid. På webinaret vil du få økt kunnskap om COP26, innsikt i funn fra næringslivets klimaarbeid og muligheten til å bli bedre kjent med Global 13 Impact Platform.

Se webinaret her

EBA Pillar III offentliggjøringskrav til ESG risiko

Den 1. Mars 2021 publiserte den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) et utkast for utfyllende regler til Pilar III offentliggjøring av informasjon om risiko knyttet til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG). Foretak innen bank- og finansbransjen bør derfor forberede seg på nye regulatoriske krav. På dette webinaret ser eksperter fra Deloittes Risk Advisory-funksjon på tvers av Europa nærmere på de nye offentliggjøringskravene, og sammenhengen med andre regulatoriske krav som innføres på området.

Se webinaret her

The Waterfront Ideas: Hvem bestemmer historien om pandemien?

Koronapandemien kommer til å være en av de mest grunnleggende hendelsene i samfunnet vårt dette hundreåret. Diskusjonen om hvordan historien skal skrives har allerede begynt, men kampen om historien er langvarig. Vi stiller spørsmålene: hvem bestemmer sannheten og historien om pandemien? Hvor viktig er historien for et samfunn, og hvilke krav bør stilles til dem som skal fortelle historien?

Se opptaket fra debatten her

SAP S/4HANA: hvorfor sikkerhet og kontroll ikke bør komme i andre rekke

Mens noen virksomheter har begynt å planlegge oppgraderingen til neste generasjon av SAPs plattform, SAP S/4HANA, vurderer flere å bytte fra en annen plattform til SAP S/4HANA. Uavhengig av hva som gjelder for virksomheten, mener vi at sikkerhet og kontroll bør spille en vital rolle i et transformasjonsprosjekt. På dette webinaret får du bedre innsikt i hvordan din virksomhet kan tilrettelegge for sikkerhet og kontroll fra start.

Se webinaret her

The Waterfront Ideas - Hvor er de moderate stemmene i en polarisert tidsalder?

Forskere mener at sosial distansering, kombinert med økende bruk av sosiale medier, fører til en urovekkende polarisering av debattklimaet vårt. Ordskiftet rundt valgkampen i USA, rasisme og smittevern blir preget av ytterfløyer verden over. Radikaliserte stemmer vinner frem og moderate stemmer blir mindre synlig. Hva skyldes dette og hvilke krefter er det som egentlig polariserer dagens ordskifte? 

Se opptaket fra debatten her

Digital Consumer Trends 2020 - the Nordic Cut

På dette webinaret deler vår nordiske bransjeleder Jonas Malmlund sammen med Duncan Stewart, en av våre globale ledere for forskning innen Teknologi, Media og Telekommunikasjon, sin innsikt fra den store nordiske forbrukerrapporten Digital Consumer Trends. Du blir ledet gjennom det skiftende digitale forbrukerlandskapet, bransjespesifikke trender og hvordan nordiske forbrukere tilpasser seg den nye normalen.

Se webinaret her

Financial Markets Regulatory Outlook 2021 - A Nordic Perspective

På dette webinaret får du høre bransjeledere innenfor finans, på tvers av Deloittes nordiske Risk Advisory-funksjon, diskutere Deloittes EMEA Centre for Regulatory Strategy (ECRS) årlige hovedrapport; Financial Markets Regulatory Outlook. Hvilke strategiske og regulatoriske utfordringer står finansindustrien overfor i 2021?

Se webinaret her

Digital teknologi i fremtidens europeiske helsevesen - en nordisk innfallsvinkel

Digital teknologi er en avgjørende faktor når det gjelder å skape balanse mellom etterspørsel etter helsetjenester og kapasitet i helsevesenet. På dette webinaret ser vi på de viktigste funnene i Deloittes rapport “Shaping the future of European healthcare: Closing the digital gap,” og går deretter nærmere inn på funnene som er gjort i Danmark og Norge. 

Se webinaret her

Årsoppgjøret 2020 - Deloittes undersøkelse om finansiell rapportering: hva skal til for å lykkes?

På dette webinaret presenterer vi resultatene av Deloittes undersøkelse om finansiell rapportering og digitalisering i norske foretak. Vi deler også våre beste tips til hvordan man kan håndtere årsoppgjøret 2020 på en god måte, og gi innspill til hvordan PowerBI kan brukes i denne prosessen.

Se webinaret her

Deloitte Technology Fast 50 - Oppskriften på å lykkes med en vekstbedrift

Deloitte Norge har for 17. gang analysert en rekke selskaper og funnet frem de 50 selskapene som ved hjelp av egenutviklet teknologi kan vise til størst vekst; Deloitte Technology Fast50. Her kan du se årets kåring, fylt med inspirasjon og gode historier fra det norske næringslivet. Vinnerne deler også sin oppskrift på å lykkes med en vekstbedrift.

Se webinaret her

Statsbudsjettet 2021

Våre fremste eksperter på skatterett presenterer sin analyse av skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for budsjettåret 2021. På dette webinaret får du de siste nyhetene og hvordan dette vil påvirke næringslivet.

Se webinaret her

The Waterfront Ideas - Koalisjonsregjeringer: konstruktiv kompromissmaskin eller garantist for krisemålinger?

Er livet i opposisjon den sikreste måten å beholde velgere på? Prioriterer de små regjeringspartiene egen oppslutning over ansvaret det er å styre landet? Og hvorfor er det så fordømt vanskelig å samarbeide i politikken når andre deler av samfunnslivet ser ut til å få det til? Velkommen til debatt!

Se opptaket fra debatten her

SAP S/4HANA: Hvordan få mest ut av din investering

Mange store virksomheter som driver SAP har allerede begynt å planlegge oppgraderingen til neste generasjon av SAPs plattform, SAP S/4HANA, og dermed sikre virksomheten for en raskt kommende usikker digital fremtid. På dette webinaret kan du lære om hvordan du får mest ut av din SAP-investering.

Se webinaret her

Vises det grønne skiftet i selskapsrapporteringen?

Deloitte har for tredje året på rad gjennomført en analyse av bærekraftrapporteringen til de 50 største selskapene i Norge. På dette webinaret presenterer vi funnene fra studien, og deler våre tanker rundt utviklingen av rapporteringens rolle i et næringsliv som blir stadig mer opptatt av bærekraft og det grønne skiftet.

Se webinaret her

How to decarbonise your enterprise - Sustainable Supply Chain Transformation - Part 2

Hvilke typer utviklinger forårsaker at organisasjoner dekarboniserer? På dette webinaret presenterer Michael Wood fra Deloitte Australia hvordan noen av verdens største selskaper dekarboniserer seg og sin verdikjede innen 2030 og 2050, og Decarbonisation Solutions, et banebrytende verktøy som legger til rette for denne reisen.

Se webinaret her

Hvordan effektivisere rapporteringsprosessen?

Med utgangspunkt i Deloittes undersøkelse om regnskapsavslutning og rapportering deler vi på dette webinaret vår innsikt i enkle verktøy som økonomiavdelingen kan implementere for å effektivisere arbeidet sitt, og som vil bedre kvaliteten i leveransene knyttet til regnskapsavslutnings- og rapporteringsprosessen.

Se webinaret her

Deloittes årlige medievaneundersøkelse

På dette webinaret presenterer vi hovedfunn fra årets utgave av Deloittes medieundersøkelse. Dette er en undersøkelse blant over 1000 norske forbrukere i alderen 14 til 82 år om deres medievaner knyttet til blant annet aviser og nyheter, sosiale medier, reklame, digitale enheter, podcast, TV og strømming. 

Se webinaret her

Future of Work: Ways of working to sustain and thrive in uncertain times

In this webinar we discuss the Future of Work and how covid-19 has challenged business leaders to do three things at once: stage the return to work, understand and leverage the advancements they enacted during the crisis, and chart a new path forward.

Se webinaret her

Det ubenyttede potensialet i din organisasjon – hvordan sikre effekten av mangfold?

På dette webinaret presenterer vi, sammen med Seema, hvordan økt mangfold bidrar til verdiskaping. Hva er de vesentlige prinsippene bak hvis man ønsker å lede sin organisasjon slik at man får ut potensialet av mangfoldet? Og hvilke konkrete grep kan du gjøre som leder for å bidra til å gjøre din organisasjon til en inkluderende og innovativ organisasjon?

Se webinaret her

Bærekraftig supply chain transformasjon

Hvordan skal fremtidens innkjøpsfunksjon innta en sentral rolle som tilrettelegger for grønn omstilling og styrket konkurransekraft for virksomheten? På dette webinaret deler vi vår kunnskap og innsikt om fremtidens innkjøpsfunksjons rolle i grønn omstilling, og rammeverk og metode for bærekraftig innkjøpstransformasjon.

Se webinaret her

Den sosiale virksomheten: Vil organisasjoner klare å sette mennesket i sentrum i en teknologidrevet verden?

For 10. år på rad har Deloitte lansert rapporten fra det som nå er verdens største og lengstlevende studie av HR og organisasjonsrelaterte tema; Global Human Capital Trends. På dette webinaret presenterer vi hovedfunnene i årets undersøkelse, og diskuterer hvordan rapporten kan bidra til at organisasjoner kan meisle ut en vei inn i fremtiden og mot den nye normalen.

Se webinaret her

 

 
 
 

Covid-19: Kampen for tilværelsen - Kostnadsreduksjon, likviditetsstyring og finansiell rekonstruksjon

Konsekvensene av covid-19 gjør at mange virksomheter har hatt et ekstraordinært fokus på kortsiktig likviditetsstyring. Samtidig er det viktig å redusere kostnader strukturelt for å sikre en bærekraftig posisjon for fremtiden. På dette webinaret deler vi våre erfaringer, og diskutere aktuelle emner innenfor likviditetsstyring og kostnadsreduksjon. 

Se webinaret her

 

 
 
 

Manøvrere i usikkerhet - Scenarioplanlegging som verktøy i en pandemi

Norske myndigheter, selskap og organisasjoner opplever for tiden usikkerhet rundt hvordan samfunnet og markedet vil utvikle seg det neste året. På dette webinaret snakker vi om det å navigere i usikkerhet. Leder av Deloittes Center for the Long View, Dr. Florian Klein, forteller om hvordan vi bruker scenarioplanlegging for å manøvrere i usikkert terreng, og hvordan vi benytter kunstig intelligens (AI) til å kartlegge drivere og for å følge opp scenarioer.

Se webinaret her

 


Regnskapsavslutning og rapportering på avstand

Hvordan opprettholde kvalitet og kontroll i leveransen, og sikre tilgang til nødvendige verktøy? Denne videogjennomgangen presenterer noen områder som bør vurderes nå og framover for å holde teamet motivert, opprettholde kvalitet og kontroll i leveransen, og sikre tilgang til nødvendige verktøy. 

Se webinaret her

 


How to recover from the crisis through resilient and agile leadership

The Future of Work is now! As we are moving from the response phase to the recovering phase, the need to look ahead and constantly adjust is even more important than before.  In this webinar we will share Deloitte's insight and research on resilient and agile leadership and discuss how these are essential leadership capabilities enabling organizations to adjust to the next normal.

Se webinaret her

 

Ny forskrift: Slik påvirkes eiendomsbransjen av kontantstøtteordningen

Lov om kontantstøtte er vedtatt, og i forskriften får eiendomsbransjen svar på en rekke spørsmål som har stått åpne de siste ukene. Eiendomsadvokatene Christine Haugstvedt Downing og Thorvald Nyquist i Deloitte guider deg igjennom hvordan eiendomsbransjen påvirkes av kontantstøtteordningen og andre tiltak iverksatt som følge av covid-19-krisen.

Se webinaret her

Ny forskrift: Regjeringens kontantstøtte til næringslivet

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen åpnet lørdag 18. april. Ordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet. Våre eksperter forklarer i denne videoen hva ordningen betyr for deg og din virksomhet, og guider deg igjennom søknad om kompensasjon basert på den siste oppdateringen 17. april 2020..

Se webinaret her

Covid-19 - hva gjør vi? | Deloitte @ First Tuesday Bergen

Regjeringer og myndigheter over hele verden setter inn kraftfulle tiltak for å bekjempe spredning og effekter av Covid 19-viruset. Konsekvensene er uoversiktlige, men det er ingen tvil om at de er omfattende. Det vil gå noen tid før samfunnet og næringslivet har etablert en ny normal. Våre egne myndigheter iverksetter kraftfulle krisepakker for å avhjelpe næringsliv og privatpersoner gjennom krisen.

Næringsdrivende må fatte inngripende beslutninger på kort tid. Hvordan ser fremtiden ut og hvordan skal min virksomhet komme gjennom krisen på en best mulig måte? 

På dette webinaret deler Jon-Osvald Harila, Christine Haugstvedt Downing, Arne Magnus Johnsen og Håvard Tangen fra Deloitte sammen med Roger Antonesen fra DnB sine beste råd.

Se hele webinaret her

Se kortere klipp fra webinaret:

- Samtale med Jon-Osvald Harila @ First Tuesday Bergen

- Samtale med Christine Downing @ First Tuesday Bergen

- Samtale med Håvard Tangen @ First Tuesday Bergen

- Samtale med Arne Magnus Johnsen @ First Tuesday Bergen

- Oppsumering av webinaret "Covid-19 - hva gjør vi?"

Regjeringens kontantstøtte til næringslivet

Den norske regjeringen har nå opprettet en kontantstøtteordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter med betydelig reduksjon i omsetning som følge av koronaviruset og tilhørende smitteverntiltak. Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai 2020. Første utbetaling skal skje så raskt som mulig i april, og måles ut ifra oppgitte tall for mars. Her er en videoguide til søknad om kontantstøtte.

Partner i Deloitte, Stian Jilg-Scherven, presenterer i denne videoen det vi kjenner om ordningen mandag 6. april. 

Se hele webinaret her