seminarer og kurs

Seminarer og kurs

Morgenfuglene

Dagsaktuelle temaer - inspirasjon og kompetanse

Seminarkalenderen blir oppdatert fortløpende, og alle seminarene er gratis med mindre annet er oppgitt

Vi sender ut informasjon om våre seminarer og kurs i vårt nyhetsbrev.

Danmark

Digital Agenda

Ingen kan unngå den digitale påvirkningen

Bli med oss til Danmark på den største og mest ambisiøse konferansen om digital transformasjon i Norden. Deloitte Digital arrangerer konferansen Digital Agenda, hvor vi ser nærmere på mulighetene og utfordringene den digitale tidsalderen gir oss.

Med denne konferansen lanseres også Deloitte Digital i Norden. Deloitte Digital er et digitalbyrå med over 150 kreative digital-konsulenter i Norden, og totalt 5 500 over hele verden.

25 foredragsholdere bestående av forfattere og ledere fra verdenskjente selskaper og organisasjoner står klare for å gi av sin innsikt.

Når:
15. november 2016

Hvor:
Tivoli Congress Center
København

Se fullstendig program og påmelding »

 

Oslo

Hvordan lykkes med digital strategi og transformasjon?

Nye digitale forretningsmodeller drevet av teknologi, endret kjøpsatferd og tilgjengelighet til informasjon har forandret hvordan ansatte, kunder og bedrifter samhandler.

Når:
27. oktober 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Kursinnhold og søknadsskjema »

Slik blir nordiske selskaper best på lønnsomhetsforbedring

Deloitte inviterer til seminar med vår globale leder innen kostnadsreduksjon, Omar Aguilar. Han har mer enn 25 års erfaring med lønnsomhetsforbedring i multinasjonale og globale selskaper i USA og Latin-Amerika. 

På seminaret vil vi legge frem resultatene fra vår ferske Europeiske undersøkelse om kostnadsreduksjon, for å belyse hvordan Nordiske selskaper arbeider med kostnadskutt

Når:
28. oktober 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Kursinnhold og søknadsskjema »

Invitasjon til sosiale entreprenører

Dagens utfordringer – morgendagens muligheter?

Vi i Deloitte ser opp til sosiale entreprenører, og deres sentrale rolle i å løse viktige samfunnsproblemer. Vi ønsker å dele vår kompetanse og erfaring med din bedrift gjennom et individuelt og skreddersydd tilbud.

NB: Seminaret er for godkjente søkere. Følg linken under for mer informasjon.

Når:
28. oktober 2016
08.30 - ca. 12.30

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Kursinnhold og søknadsskjema »

Sosialt ansvar – nøkkelen til faglig utvikling og kulturbygging?

Å gi ansattes kunnskap videre til ideelle organisasjoner er en svært effektiv måte å bidra i samfunnet på. Store globale konsern gjør det, og de beste norske arbeidsplassene gjør det - de ser verdien av å etablere samarbeid med ideelle organisasjoner der bedriftens medarbeidere gis mulighet til å videreutvikle sine ferdigheter på nye områder.

Hør oppskriftene på hvordan du gjør det fra Prospera, Deloitte, Leger uten Grenser, Great Place to Work og Sopra Steria.

Når:
2. november 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Kursinnhold og søknadsskjema »

Arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over landegrensene – gjør din virksomhet det riktig?

Vi gjennomgår både regelverk og praktiske problemstillinger knyttet til grenseoverskridende arbeidsgiveravgift for både utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge, og for utsendte arbeidstakere fra Norge.

Når:
8. november 2016
08.30 - 16.00

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Program og påmelding »

Vil du ha konkrete ideer til hvordan du kan utnytte ny digital teknologi i din virksomhet?

Den Norske Dataforeningen inviterer til IT-lederkonferansen 2016

På IT-Lederkonferansen 2016 vil ledende virksomheter diskutere anvendelse, og vise frem konkrete eksempler på løsninger (virtual reality, kunstig intelligens, internet of things, blockchain, big data, analytics), og diskutere betydningen av å utvikle digitale ferdigheter og konsekvenser i forhold til omstilling; strategi, drifts-, styrings- og ledelsesmodeller.

Når:
10. november 2016
08.30 - 16.00

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Program og påmelding »

Nye regler for offentlige anskaffelser

Gjennomgang av de viktigste endringene i regelverket for offentlige anskaffelser som følge av ny lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. Ny lov implementerer også nye anskaffelsesdirektiv fra EU.

Når:
15. november 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Kursinnhold og påmelding »

Bruker du utenlandske oppdragstakere? Dette må du vite!

Mange norske oppdragsgivere som engasjerer utenlandske oppdragstakere møter et komplisert regelverk rundt skatteansvar og arbeidsrettslige forpliktelser.

Konsekvensene av å ikke møte lovregulerte krav kan medføre solidaransvar for oppdragsgiver og negativ omtale i dagspressen. 

På seminaret gjennomgår vi kravene du møter fra norske myndigheter.

Når:
16. november 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Kursinnhold og påmelding »

Fremtidens sykehus: Hvordan planlegge for digitalisering og innovasjon?

De nærmeste tiårene skal det bygges mange store og gode sykehus, både på grunn av uhensiktsmessige og gamle bygg, og demografiske endringer. Den teknologiske og medisinske utvikling vil virke inn på morgendagens helsetjeneste, men hvordan planlegge sykehusene for dette?

Når:
30. november 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Kursinnhold og påmelding »

Standardkontrakter i olje- og gassbransjen

– Nye kontrakter skaper nye utfordringer for leverandørene

Nye standardkontrakter innen olje- og gassbransjen stiller nye krav til leverandørene, og for en bransje som i dag er preget av en vanskelig markedssituasjon vil det være nyttig med oppdatert innsikt i nye standardbetingelser for norsk sokkel.

Når:
1. desember 2016
08.30 - 10.30

Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Kursinnhold og påmelding »

Bli en bedre Excel-bruker

Kurset for deg som har noe erfaring og basiskunnskaper i Excel, men ønsker å lære mer. 

Når:
6. desember 2016
08.30 - 12.00

Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Kursinnhold og påmelding »

Hvordan gjennomføre en vellykket kommunesammenslåing?

Kommunesammenslåing er et stort prosjektarbeid. Mange systemer skal fusjoneres, interkommunale samarbeid skal omorganiseres og innbyggere skal informeres og involveres.

Når:
7. desember 2016
08.30 - 10.30

Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Kursinnhold og påmelding »

Statsrapportering og robotics

Deloitte inviterer til frokostseminar for å vise frem resultatene fra årets undersøkelse av statlige årsrapporter og for å gi en introduksjon til robotprogramvare i statlig sektor.

Når:
8. desember 2016
08.30 - 10.30

Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Kursinnhold og påmelding »

Bli en bedre Excel-bruker

Kurset for deg som har noe erfaring og basiskunnskaper i Excel, men ønsker å lære mer. 

Når:
14. desember 2016
08.30 - 12.00

Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Kursinnhold og påmelding »

Bergen

Nye regler for offentlige anskaffelser

Gjennomgang av de viktigste endringene i regelverket for offentlige anskaffelser som følge av ny lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. Ny lov implementerer også nye anskaffelsesdirektiv fra EU.

Når:
23. november 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloitte AS Bergen
Damsgårdsveien 135
5160 Bergen

Kursinnhold og påmelding »

Bolig under oppføring – gode råd i planleggingsfasen

Utvalgte tema utbygger og megler bør være oppmerksomme på

Fallgruver ved salg av ny bolig fra næringsdrivende – næringsdrivendes og meglers lovpålagte plikter

Når:
24. november 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloitte Bergen
Damsgårdveien 135
5160 Laksevåg

Kursinnhold og påmelding »

Årsoppgjørsdagen 2016

Årsoppgjørsdagen gir deg alt du trenger å vite for å gå løs på det nært forestående årsoppgjøret. Bli opplyst om de siste nyheter innen regnskap, skatt og avgift med mer i vakre omgivelser på historiske Grand Hotel Terminus.

Når:
7. desember 2016
09.00 - 16.00

Hvor:
Deloitte Bergen
Damsgårdveien 135
5160 Laksevåg

Kursinnhold og påmelding »

Drammen

Fagernes

Florø

Førde

Gran

Gjøvik

Nytt regelverk for importmoms – Er din bedrift forberedt?

Den 1. januar 2017 innføres det et helt nytt regelverk for håndtering og rapportering av importmoms. Vi foretar en gjennomgang av hvilke endringer det nye regelverket innebærer – både rettslig og praktisk.

Når:
29. november 2016
13.00 - 16.00

Hvor:
Deloitte Gjøvik
Trondhjemsvegen 3
2821 Gjøvik

Kursinnhold og påmelding »

Grenland

Nytt regelverk for importmoms – Er din bedrift forberedt?

Den 1. januar 2017 innføres det et helt nytt regelverk for håndtering og rapportering av importmoms. Vi foretar en gjennomgang av hvilke endringer det nye regelverket innebærer – både rettslig og praktisk.

Når:
27. oktober 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloitte Grenland
Leirvollen 23
3702 Skien

Kursinnhold og påmelding »

Haugesund

Seminar: Statsbudsjettet 2017

Bli en bedre Excel-bruker

Kurset er for deg som har noe erfaring og basiskunnskaper i Excel, men ønsker å lære mer. Kurset gir en praktisk innføring i bearbeidelse og fremstilling av data, samt anvendelse av mange viktige og effektive funksjoner i Excel. Kurset tar sikte på å effektivisere din arbeidshverdag.

Når:
27. oktober 2016
08.30 - 12.00

Hvor:
Scandic Maritim
Åsbygata 3
5528 Haugesund

Kursinnhold og påmelding »

Kristiansand

Årsoppgjørsdagen 2016

Årsoppgjørsdagen gir deg alt du trenger å vite for å gå løs på det nært forestående årsoppgjøret. Bli opplyst om de siste nyheter innen regnskap, skatt og avgift med mer i vakre omgivelser på historiske Grand Hotel Terminus.

Når:
20. desember 2016
09.00 - 16.00

Hvor:
Scandic Kristiansand Bystranda
Østre Strandgate 74
4608 Kristiansand S

Kursinnhold og påmelding »

Sogndal

Stavanger

Seminar: Statsbudsjettet 2017

Global mobilitet: Utstasjonering av personell – personbeskatning og trygdeavgifter

Grensekryssende personell kan være en utfordring å håndtere hva angår skatt og avgift. Men trenger det å være så vanskelig?

Vi gir en innføring i behovet for arbeidsavtaler ved arbeid i utlandet, herunder metoder for unngåelse av dobbeltbeskatning og medlemskap i folketrygden.

Når:
26. oktober 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloitte Stavanger
Strandsvingen 14A
4032 Stavanger

Kursinnhold og påmelding »

Nye regler for offentlige anskaffelser

Gjennomgang av de viktigste endringene i regelverket for offentlige anskaffelser som følge av ny lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. Ny lov implementerer også nye anskaffelsesdirektiv fra EU.

Når:
15. november 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloitte AS Stavanger
Strandsvingen 14A
4032 Stavanger

Kursinnhold og påmelding »

Global Mobilitet: Personell over landegrenser i internasjonale arbeidsforhold

– viktige arbeidsrettslige utgangspunkt

Formålet med kurset er å gi en innføring i arbeidsrettslige rammer for utstasjonerte - hvilket innhold internasjonale arbeidsavtaler bør ha, arbeidsrettslige regler for utstasjonerte, lovvalg og verneting. 

Når:
16. november 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloitte AS Stavanger
Strandsvingen 14A
4032 Stavanger

Kursinnhold og påmelding »

Bruker du utenlandske oppdragstakere?

Dette må du vite!

Mange norske oppdragsgivere som engasjerer utenlandske oppdragstakere møter et komplisert regelverk rundt skatteansvar og arbeidsrettslige forpliktelser.

Konsekvensene av å ikke møte lovregulerte krav kan medføre solidaransvar for oppdragsgiver og negativ omtale i dagspressen. 

Når:
30. november 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloitte AS Stavanger
Strandsvingen 14A
4032 Stavanger

Kursinnhold og påmelding »

Ulike former for tilknytning til arbeidsgiver

– hvilke muligheter har arbeidsgiver?

Kurset gir arbeidsgivere nyttig verktøy for å ta stilling til sammensetningen av ansatte i organisasjonen fremover. Vi gir en innføring i ulike typer tilknytningsformer til arbeidsgiver, og de rettslige rammene.

Når:
25. januar 2017
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloitte AS Stavanger
Strandsvingen 14A
4032 Stavanger

Kursinnhold og påmelding »

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

– hva må tåles, og hva er oppsigelsesgrunn?

Kurset gir deg en innføring i vilkåret «saklig grunn» for oppsigelse, og tar utgangspunkt i rettspraksis som gir en «juridisk magefølelse» for når arbeidsgivers oppsigelsesgrunn er innenfor eller utenfor regelverket.

Når:
22. mars 2017
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloitte AS Stavanger
Strandsvingen 14A
4032 Stavanger

Kursinnhold og påmelding »

Trondheim

Tønsberg

Nytt regelverk for importmoms – Er din bedrift forberedt?

Den 1. januar 2017 innføres det et helt nytt regelverk for håndtering og rapportering av importmoms. Vi foretar en gjennomgang av hvilke endringer det nye regelverket innebærer – både rettslig og praktisk.

Når:
26. oktober 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Quality Hotel Tønsberg
Ollebukta 3
3126 Tønsberg

Kursinnhold og påmelding »

Flere emner