seminarer og kurs

Seminarer og kurs

Morgenfuglene

Dagsaktuelle temaer - inspirasjon og kompetanse

Seminarkalenderen blir oppdatert fortløpende, og alle seminarene er gratis med mindre annet er oppgitt

Vi sender ut informasjon om våre seminarer og kurs i vårt nyhetsbrev.

Oslo

Personverndagen 2017 

Ny personvernlovgivning trer i kraft i mai 2018 og spisser kravene til hvordan norske virksomheter må behandle sine personopplysninger. Sanksjonene for ureglementert behandling av persondata strammes kraftig inn. Hvordan har din virksomhet forberedt seg på ny personvernlovgivning?

Når:
1. mars 2017
08.30 - 11.15

Radisson Blu Plaza Hotel
Sonja Henies plass 3
0185 Oslo

Kursinnhold og påmelding »

Er du forberedt på finansskatten?

Finansskatten ble innført med virkning fra 1. januar. Første rapportering er allerede 6. februar. Kurset tar for seg hvem som er omfattet av skatten, virkningene, utfordringene og mulighetene.

Når:
17. januar 2017
08.30 - 10.30

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

Kursinnhold og påmelding »

Bergen

Drammen

Fagernes

Florø

Førde

Gran

Gjøvik

Grenland

Haugesund

Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler

Kommuner og eiendomsutviklere stilles overfor en rekke problemstillinger i forbindelse med rekkefølgekrav og bruk av utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven. Kurset gir en gjennomgang av regelverket og bransjeutviklingen fra et juridisk og praktisk perspektiv

Når:
19. januar 2017
09.00 - 12.00

Hvor:
Karmøy Rådhus
Statsråd Vinjes gate 25
4250 Kopervik

Kursinnhold og påmelding »

Kristiansand

Lyngdal

Sogndal

Steinkjer

Stavanger

Ulike former for tilknytning til arbeidsgiver

– hvilke muligheter har arbeidsgiver?

Kurset gir arbeidsgivere nyttig verktøy for å ta stilling til sammensetningen av ansatte i organisasjonen fremover. Vi gir en innføring i ulike typer tilknytningsformer til arbeidsgiver, og de rettslige rammene.

Når:
25. januar 2017
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloitte AS Stavanger
Strandsvingen 14A
4032 Stavanger

Kursinnhold og påmelding »

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

– hva må tåles, og hva er oppsigelsesgrunn?

Kurset gir deg en innføring i vilkåret «saklig grunn» for oppsigelse, og tar utgangspunkt i rettspraksis som gir en «juridisk magefølelse» for når arbeidsgivers oppsigelsesgrunn er innenfor eller utenfor regelverket.

Når:
22. mars 2017
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloitte AS Stavanger
Strandsvingen 14A
4032 Stavanger

Kursinnhold og påmelding »

Trondheim

Tønsberg