seminarer og kurs

Seminarer og kurs

Morgenfuglene

Dagsaktuelle temaer | Inspirasjon og kompetanse

Seminarkalenderen blir oppdatert fortløpende, og alle seminarene er gratis med mindre annet er oppgitt

Vi sender ut informasjon om våre seminarer og kurs i vårt nyhetsbrev.

Oslo

SAF-T - er du forberedt?

01.01.2020 blir SAF-T obligatorisk. Dette vil påvirke hvordan din virksomhet samarbeider med norske skattemyndigheter, benytter systemer og oppbevarer regnskapsinformasjon. Er din bedrift forbredt?

Deloitte inviterer til seminar for en innføring i det nye kravet, samt dele noen av våre erfaringer på hvordan en løser SAF-T.

25. september 2019, kl. 13.00 - 16.00
Deloittehuset, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

Mer informasjon og påmelding

Nima Forum 2019

Hvordan skal anskaffelsesfunksjonen skape mulighetsrom mellom bedrift og leverandør? Vi inviterer til Nima Forum 2019 i Deloittehuset. Vi vil fokusere på følgende temaer :
1. Hvordan skal anskaffelsesfunksjonen vise sin verdi?
2. Hvordan integrere leverandørens kompetanse?
3. Kontrakt – utvikling og oppfølging

11. oktober 2019, kl. 09.00 - 17.00
Deloittehuset, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

Mer informasjon og påmelding

 

Bergen

Merverdiavgift ved utleie av næringseiendom - nye konsepter og muligheter

Hvordan håndterer du merverdiavgift ved utleie av næringseiendom på best mulig måte? Grunnet stor interesse for kurset i mai, gjentar vi kurset, nå også med en gjennomgang av Skattedirektoratets nye uttalelse om ulike co-working konsept fra juni.

Kurset gir deg en oversikt over de sentrale avgiftsspørsmålene, en oppsummering av siste nytt fra domstolene og forvaltningen og særlige tips knyttet til nye utleiekonsept.

12. september 2019, kl. 08.30 - 10.30
Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

Mer informasjon og påmelding

 

SAF-T - er du forberedt?

01.01.2020 blir SAF-T obligatorisk. Dette vil påvirke hvordan din virksomhet samarbeider med norske skattemyndigheter, benytter systemer og oppbevarer regnskapsinformasjon. Er din bedrift forbredt?

Deloitte inviterer til frokostseminar for en innføring i det nye kravet, samt dele noen av våre erfaringer på hvordan en løser SAF-T.

23. september 2019, kl. 08.30 - 10.30
Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

Mer informasjon og påmelding

 

Drammen

Finansiell rapportering og digitalisering

Med utgangspunkt i Deloittes undersøkelse om regnskapsavslutning og rapportering inviterer vi til seminar med fokus på praktisk tilnærming av digitalisering. Vi deler vår erfaring, presenterer relevante cases og viser hvordan økonomifunksjonen enkelt kan ta i bruk digitale verktøy.

Adra by Trintech vil også vise eksempler på hvordan man kan ta i bruk skybaserte verktøy for å automatisere og digitalisere periodeavslutningen (fast closing).

26. september 2019, kl. 08.30 - 11:00
Erik Børresens allé 2, 3015 Drammen

Mer informasjon og påmelding

 

Merverdiavgift ved utleie av næringseiendom - nye konsepter og nye muligheter

Kjenner du til hvordan din bedrift håndterer merverdiavgift ved utleie av næringseiendom? Deloitte inviterer til seminar som vil gi deg en oversikt over de sentrale avgiftsspørsmålene, en oppsummering av siste nytt fra domstolene og forvaltningen og særlige tips knyttet til nye utleiekonsept.

15. oktober 2019, kl. 08.30 - 10.30
Erik Børresens alle 2, Drammen

Mer informasjon og påmelding

 

Fagernes

Flekkefjord

Florø

Førde

Gran

Gjøvik

Gol

Grenland

Merverdiavgift ved utleie av næringseiendom - nye konsepter og nye muligheter

Kjenner du til hvordan din bedrift håndterer merverdiavgift ved utleie av næringseiendom? Deloitte inviterer til seminar som vil gi deg en oversikt over de sentrale avgiftsspørsmålene, en oppsummering av siste nytt fra domstolene og forvaltningen og særlige tips knyttet til nye utleiekonsept.

17. oktober 2019, kl. 08.30 - 10.30
Leirvollen 23, 3736 Skien

Mer informasjon og påmelding

 

Haugesund

Er din virksomhet forberedt på ny lovfestet omgåelsesregel?

Finansdepartementet har tatt omkamp på skattytervennlige dommer fra Høyesterett. Det vil kunne ha konsekvenser for mange næringslivsaktører.

På dette seminaret vil vi gjennomgå skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av ny lovbestemmelse, og gi råd om hvordan man bør forberede/forholde seg til endringene.

 

29. august 2019, kl. 08.30 - 10.30
Scandic Maritim, Åsbygata 3, 5528 Haugesund

Mer informasjon og påmelding

 
 

Kristiansand

Lyngdal

Sogndal

Steinkjer

Stavanger

SAF-T - er du forberedt?

01.01.2020 blir SAF-T obligatorisk. Dette vil påvirke hvordan din virksomhet samarbeider med norske skattemyndigheter, benytter systemer og oppbevarer regnskapsinformasjon. Er din bedrift forbredt?

Deloitte inviterer til frokostseminar for en innføring i det nye kravet, samt dele noen av våre erfaringer på hvordan en løser SAF-T.

10. september 2019, kl. 08.30 - 11.00
Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, Stavanger

Mer informasjon og påmelding

 

Organisering av eiendomsselskaper

Deloitte inviterer til seminar om organisering av eiendomsselskaper. Her vil vi gjennomgå sentrale skatte- og avgiftsmessige aspekter sett hen til organisering av eiendomsselskaper. Vi vil se nærmere på forhold som kan gi skatte og avgiftsmessige besparelser i prosjektet, og belyse avgiftsmessige feller som en må styre unna. Vi vil også se nærmere på bruken av parkeringsselskap, og eiendomsrettslige forhold i den forbindelse.

2. oktober 2019, kl. 08.30 - 12.00

Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, Stavanger

Mer informasjon og påmelding

 

Trondheim

Tønsberg

Merverdiavgift ved utleie av næringseiendom - nye konsepter og nye muligheter

Kjenner du til hvordan din bedrift håndterer merverdiavgift ved utleie av næringseiendom? Deloitte inviterer til seminar som vil gi deg en oversikt over de sentrale avgiftsspørsmålene, en oppsummering av siste nytt fra domstolene og forvaltningen og særlige tips knyttet til nye utleiekonsept.

16. oktober 2019, kl. 08.30 - 10.30
Rambergveien 1, 3115 Tønsberg 

Mer informasjon og påmelding