seminarer og kurs

Seminarer og kurs

Morgenfuglene

Dagsaktuelle temaer - inspirasjon og kompetanse

Seminarkalenderen blir oppdatert fortløpende, og alle seminarene er gratis med mindre annet er oppgitt

Vi sender ut informasjon om våre seminarer og kurs i vårt nyhetsbrev.

Oslo

Effektiv MVA-rapportering

Bruk av Excel i MVA-rapporteringsprosessen

I kurset vil du lære deg beste praksis i Excel og teknikker for hvordan du kan redusere tid- og innsats i MVA-rapporteringsprosessen gjennom et heldags casestudie. 

Når:
22. september 2017
08.00 - 16.00
Pris: kr. 7900,- eks. mva. 

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo                     

Kursinnhold og påmelding »

Effektiv MVA-rapportering

Bruk av Excel i MVA-rapporteringsprosessen

I kurset vil du lære deg beste praksis i Excel og teknikker for hvordan du kan redusere tid- og innsats i MVA-rapporteringsprosessen gjennom et heldags casestudie. 

Når:
26. september 2017
08.00 - 16.00
Pris: kr. 7900,- eks. mva. 

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo                     

Kursinnhold og påmelding »

Fremtidens arbeidsplasser (i den smarte byen)

Hvordan kan byen organisere smarte arbeidsplasser gjennom urban byutvikling og kontorfasilitering? Vi inviterer til en debatt om hvordan fremtidens arbeidsplasser vil se ut, hvilke utfordringer vi kan vente og ikke minst hvilken plass roboter og automatisering har i det hele.

Seminaret er en del av Deloittes samarbeid med Oslo Innovation Week.

Når:
27. september 2017
08.30 - 10.00

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo                     

Kursinnhold og påmelding »

Innovative helseløsninger i den smarte byen

Hvordan kan velferdsteknologi i kommune- og primærhelsetjeneste forbedre tjenestene?

En eksplosiv endring innen digitalisering og innovasjon gir store muligheter for dagens aktører, og nye private aktører finner nye veier inn. Vi gir deg eksempler på smarte løsninger som hjelper deg å imøtekomme brukernes forventninger, og jobbe målrettet med innovasjon.

Seminaret er en del av Deloittes samarbeid med Oslo Innovation Week.

Når:
28. september 2017
08.30 - 10.30

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo                     

Kursinnhold og påmelding »

Smarte byer, smart styring

Smarte byer er merkelappen på hvordan teknologi brukes for å skape fremtidens byer. Likevel handler det først og fremst om mennesker. Smarte byer er et spennende sted å arbeide, leve og finne grunnlag for nye ideer. Hva er oppskriften for å gå fra en tradisjonell by til en smart by? Hva kan vi lære av byene som har kommet langt i sine satsninger?

Seminaret er en del av Deloittes samarbeid med Oslo Innovation Week.

Når:
28. september 2017
12.00 - 14.00

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo                     

Kursinnhold og påmelding »

Executive remuneration in the spotlight

Executive remuneration is once again in the spotlight. This is an issue for Norwegian companies setting pay levels and practices required to compete in a global market.

Does your business have a clear and effective executive remuneration strategy?

When:
October 11th 
08.30 - 10.30

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo                     

Course content and registration »

Bli en bedre Excel-bruker

Kurset gir en praktisk innføring i mange viktige og tidsbesparende funksjoner i Excel. Kurset er for deg som har noe erfaring og basiskunnskaper i Excel, men ønsker å lære mer. Kurset gir en praktisk innføring i bearbeidelse og fremstilling av data, samt anvendelse av mange viktige og effektive funksjoner i Excel. Kurset tar sikte på å effektivisere din arbeidshverdag.

Når:
13. oktober 2017
08.30 - 12.00

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo                  

Kursinnhold og påmelding »

Statsbudsjettet 2018 – skatt og avgift

Analyse av skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2018. På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet

Når:
16. oktober 2017
08.30 - 12.00

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo                  

Kursinnhold og påmelding »

Bergen

Hvordan forbereder du din virksomhet på GDPR (ny personvernlovgivning)?

Ny personvernlovgivning trer i kraft i mai 2018 og spisser kravene til hvordan norske virksomheter må behandle sine personopplysninger. Sanksjonene for ureglementert behandling av persondata strammes kraftig inn. Hvordan har din virksomhet forberedt seg på ny personvernlovgivning?

Når:
18. oktober 2017
08.30 - 12.00

Deloitte,
Damsgårdsveien 135
5160 Laksevåg

Kursinnhold og påmelding »

Drammen

Fagernes

Bli en bedre Excel-bruker

Kurset gir en praktisk innføring i mange viktige og tidsbesparende funksjoner i Excel. Kurset er for deg som har noe erfaring og basiskunnskaper i Excel, men ønsker å lære mer. Kurset gir en praktisk innføring i bearbeidelse og fremstilling av data, samt anvendelse av mange viktige og effektive funksjoner i Excel. Kurset tar sikte på å effektivisere din arbeidshverdag.

Når:
4. oktober 2017
08.30 - 12.00

Valdres Næringshage
Skrautvålvegen 77
2900 Fagernes                  

Kursinnhold og påmelding »

Flekkefjord

Høyt sykefravær? - Arbeidsgivers adgang til oppsigelse

Arbeidsgivere skal følge opp og håndtere ansatte med høyt sykefravær på en god og forsvarlig måte. Av og til må likevel arbeidsgiver gå til det skritt å avslutte arbeidsforholdet.

Nyere rettspraksis har klargjort hvordan ansatte med høyt sykefravær kan og bør håndteres, samt adgangen til og fremgangsmåten ved oppsigelse av ansatte med høyt sykefravær. Vi ser nærmere på dette sammen!

Når:
4. oktober 2017
08.30 - 10.30

Parat Halvorsen sitt kurslokale, 1. etasje 
Tjørsvågstrand 27
4400 Flekkefjord                    

Kursinnhold og påmelding »

Florø

Førde

Gran

Statsbudsjettet 2018 – skatt og avgift

Analyse av skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2018. På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet

Når:
17. oktober 2017
13.00 - 15.00

Deloitte
Storgata 15
2750 Gran               

Kursinnhold og påmelding »

Gjøvik

Bli en bedre Excel-bruker

Kurset gir en praktisk innføring i mange viktige og tidsbesparende funksjoner i Excel. Kurset er for deg som har noe erfaring og basiskunnskaper i Excel, men ønsker å lære mer. Kurset gir en praktisk innføring i bearbeidelse og fremstilling av data, samt anvendelse av mange viktige og effektive funksjoner i Excel. Kurset tar sikte på å effektivisere din arbeidshverdag.

Når:
3. oktober 2017
08.30 - 12.00

Trondhjemsvegen 3
2821 Gjøvik                 

Kursinnhold og påmelding »

Statsbudsjettet 2018 – skatt og avgift

Analyse av skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2018. På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet

Når:
17. oktober 2017
08.30 - 10.30

Deloitte
Trondhjemsvegen 3,
2821 Gjøvik               

Kursinnhold og påmelding »

Grenland

Høyt sykefravær? - Arbeidsgivers adgang til oppsigelse

Arbeidsgivere skal følge opp og håndtere ansatte med høyt sykefravær på en god og forsvarlig måte. Av og til må likevel arbeidsgiver gå til det skritt å avslutte arbeidsforholdet.

Nyere rettspraksis har klargjort hvordan ansatte med høyt sykefravær kan og bør håndteres, samt adgangen til og fremgangsmåten ved oppsigelse av ansatte med høyt sykefravær. Vi ser nærmere på dette sammen!

Når:
19. oktober 2017
08.30 - 10.30

Deloitte AS,
Leirvollen 23
3736 Skien

Kursinnhold og påmelding »

Haugesund

Kristiansand

Høyt sykefravær? - Arbeidsgivers adgang til oppsigelse

Arbeidsgivere skal følge opp og håndtere ansatte med høyt sykefravær på en god og forsvarlig måte. Av og til må likevel arbeidsgiver gå til det skritt å avslutte arbeidsforholdet.

Nyere rettspraksis har klargjort hvordan ansatte med høyt sykefravær kan og bør håndteres, samt adgangen til og fremgangsmåten ved oppsigelse av ansatte med høyt sykefravær. Vi ser nærmere på dette sammen!

Når:
26. september 2017
08.30 - 10.30

Deloitte AS
Sør Arena, Stadionveien 21, Inngang 6
4632 Kristiansand                     

Kursinnhold og påmelding »

Lyngdal

Sogndal

Steinkjer

Stavanger

Trondheim

Statsbudsjettet 2018 – skatt og avgift

Analyse av skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2018. På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet

Når:
18. oktober 2017
08.30 - 12.00

Konferansesenteret i Sparebank 1 SMN
Søndre gate 4
7010 Trondheim                 

Kursinnhold og påmelding »

Tønsberg

Høyt sykefravær? - Arbeidsgivers adgang til oppsigelse

Arbeidsgivere skal følge opp og håndtere ansatte med høyt sykefravær på en god og forsvarlig måte. Av og til må likevel arbeidsgiver gå til det skritt å avslutte arbeidsforholdet.

Nyere rettspraksis har klargjort hvordan ansatte med høyt sykefravær kan og bør håndteres, samt adgangen til og fremgangsmåten ved oppsigelse av ansatte med høyt sykefravær. Vi ser nærmere på dette sammen!

Når:
17. oktober 2017
08.30 - 10.30

Quality Hotel Tønsberg
Ollebukta 3
3126 Tønsberg

Kursinnhold og påmelding »