seminarer og kurs

Seminarer og kurs

Morgenfuglene

Dagsaktuelle temaer - inspirasjon og kompetanse

Seminarkalenderen blir oppdatert fortløpende, og alle seminarene er gratis med mindre annet er oppgitt

Vi sender ut informasjon om våre seminarer og kurs i vårt nyhetsbrev.

Oslo

Modellrisiko – hvorfor bry seg?

Modeller benyttes i stadig større omfang i finansinstitusjoner for beregning av kapital, IFRS 9 tapsavsetninger, budsjettering og stresstesting. 

Dette seminaret tar for seg de viktigste elementene til hvordan et modellrisikorammeverk kan settes opp, og hva slags verktøy som kan benyttes for dokumentajon og rapportering. 

Når: 
16. oktober, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Deloittehuset, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

Mer informasjon og påmelding »
 

Can diversity increase a company’s bottom line? 

Joint seminar about the importance of Diversity in Business. The event is co-hosted by Deloitte, Colombian-Norwegian Chamber of Commerce (CNCC), Brazilian-Norwegian Chamber of Commerce (BNCC), Canadian Norwegian Business Association (CNBA), Norway India Chamber of Commerce and Industry (NICCI), Scandinavian Gay and Lesbian Chamber of Commerce (SGLCC).

Time: 

17. October, 2018
08.30 - 10.30

Venue:
Deloittehuset, Dronning Eufemias gate, 0191 Oslo

More information and registration »
 

Innovasjonslab: Bærekraft - fra strategiske mål til handling 

Vi ønsker å ruste opp ildsjelene som brenner for bærekraft, både de med lang erfaring med bærekraft og de som er nysgjerrige på praktisk bruk av bærekraftsmålene. Vi inviterer derfor til en engasjerende og lærerik innovasjonslab for offentlig sektor.

Når: 
18. oktober, 2018
08.30 - 11.30

Sted:
Deloittehuset, Dronning Eufemias gate, 0191 Oslo

Mer informasjon og påmelding »
 

Fra profitt til verdi - Bærekraftig rapportering

Deloitte har undersøkt hvordan Norges 50 største virksomheter rapporterer på helhetlig verdiskaping og bærekraft, og ønsker velkommen til Morgenfuglene-seminar med presentasjon av resultatene.

På seminaret vi du også få høre fra investor og analytiker Thina Saltvedts syn på det grønne skiftet og bærekraft samt hvordan to av Norges største selskaper Yara og NorgesGruppen arbeider innenfor disse områdene.

Når: 
19. oktober, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Deloittehuset, Dronning Eufemias gate, 0191 Oslo

Mer informasjon og påmelding »
 

NIMA FORUM 2018: Procurement 4.0

I samarbeid med NIMA Forbund inviterer Deloitte til NIMA Forum: Procurement 4.0, hvor temaet er innkjøp etter digitalisering og fremtidens kompetanse. Forumet vil gi et innblikk i hvilken kompetanse og verktøy som kreves for å forberede og optimalisere innkjøpsfunksjonen.

Innkjøpsekspertene Rèmy de Lavergne og Hugues Poissonnier, vil gi oss et dypdykk i The Laverne Procurement Matrix, et verktøy for ledelse og pedagogikk i utdanning og virksomheter. Partner i Deloitte UK, Alex Nedelchev, kommer for å dele suksesshistorier, innsikt og tanker rund Procurement 4.0. 

Når: 
6. november, 2018
09.00 - 17.00

Sted:
Deloittehuset, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

Mer informasjon og påmelding »
 

Selgers DD – Utvalgte finansielle, skatt- og avgiftsmessige og juridiske forhold

Tilgjengelig informasjon før beslutning om kjøp av fast eiendom er i vinden om dagen. Regjeringen arbeider med vesentlige endringer i avhendingslova som er ment å skjerpe kravet både til kjøper og selger. Innen næringskjøp vil det i prakis alltid gjøres særlige undersøkelser av kjøper, en prosess som ofte er tidkrevende og som kan skape usikkerhet. Hvordan kan selger best forberede seg på dette?

Når: 
08. november, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Deloittehuset, Dronning Eufemias gate, 0191 Oslo

Mer informasjon og påmelding »
 

Personvernakademiet 2018 

Personvernakademiet arrangeres i to moduler med en dag i november og en dag i januar 2019. Kurset vil blant annet gi deg kunnskap om grunnkrav til behandling av personopplysninger, personvern i arbeidslivet, bruk av skytjenester, informasjonssikkerhet og hva som forventes av et personvernombud. 

Av eksterne kursholdere kommer blant annet Ove Skåra, Fagdirektør og presonvernombud i Datatilsynet og personvernombud Petter Irgens Gustafsson fra NHST Media Group (Dagens Næringsliv/Morgenbladet).

Pris: 11.900 kr. Faktura ettersendes. 

Påmeldingsfrist: Torsdag 1. november

Når: 
13. november, 2018
09.00 - 16.00

15. januar, 2018
09.00 - 16.00 

Sted:
Deloittehuset, Dronning Eufemias gate, 0191 Oslo

Mer informasjon og påmelding »

Bergen

Statsbudsjettet 2019

Temaet skatt er på agendaen både i samfunnet og i bedrifter, og det er viktigere enn noensinne å være oppdatert. Det er forventet en rekke viktige skatte- og avgiftsendringer, slik som endelige rentebegrensningsregler, skattemessig hjemmehøringhet og lovfestet gjennomskjæringsregel. 

På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet.

Når: 
16. oktober, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

Mer informasjon og påmelding »
 

Selgers DD – Utvalgte finansielle, skatt- og avgiftsmessige og juridiske forhold

Tilgjengelig informasjon før beslutning om kjøp av fast eiendom er i vinden om dagen. Regjeringen arbeider med vesentlige endringer i avhendingslova som er ment å skjerpe kravet både til kjøper og selger. Innen næringskjøp vil det i prakis alltid gjøres særlige undersøkelser av kjøper, en prosess som ofte er tidkrevende og som kan skape usikkerhet. Hvordan kan selger best forberede seg på dette?

Når: 
13. november, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

Mer informasjon og påmelding »
 

Drammen

Merverdiavgift for entreprenører; muligheter, begrensninger og fallgruver 

Vi tar for oss grensedragningene mellom de forskjellige entrepriseformene og hvilke betydning valg av entrepriseform har å si for merverdiavgiftshåndteringen, og hvilken effekt valg av entrepriseform kan ha på hvor mye merverdiavgift som blir en endelig kostnad i prosjektet.

Når: 
25. oktober, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Deloitte AS, Erik Børresens alle 2, 3015 Drammen

Mer informasjon og påmelding »

Fagernes

Flekkefjord

Florø

Førde

Statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet for 2019 vart lagt fram den 8. oktober.

Temaet skatt er på agendaen både i samfunnet og i verksemdene, og det er viktigare enn nokosinne å vere oppdatert.

På dette seminaret får du dei siste nyheitene, og du får våre fremste ekspertar sitt syn på korleis dette vil påverke næringslivet.

Når: 
18. oktober, 2018
14.30 - 16.00

Sted:
Scandic Sunnfjord Hotell Storehagen 2 6800 Førde

Mer informasjon og påmelding »

Gran

Gjøvik

Grenland

Merverdiavgift for entreprenører; muligheter, begrensninger og fallgruver 

Vi tar for oss grensedragningene mellom de forskjellige entrepriseformene og hvilke betydning valg av entrepriseform har å si for merverdiavgiftshåndteringen, og hvilken effekt valg av entrepriseform kan ha på hvor mye merverdiavgift som blir en endelig kostnad i prosjektet.

Når: 
23. oktober, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Deloitte AS, Leivollen 23, 3736 Skien

Mer informasjon og påmelding »

Dialog med skattemyndighetene i skatte- og avgiftssaker 

Uenighet med skattemyndighetene kan erfaringsmessig være krevende å stå i for skattytere. Dette gjelder spesielt for skattytere med komplekse skattemessige utfordringer. Hvordan man kommuniserer med Skatteetaten er ofte avgjørende for å lykkes i en slik prosess.

Når: 
22. november, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Deloitte AS, Leivollen 23, 3736 Skien

Mer informasjon og påmelding »

Haugesund

Statsbudsjettet 2019

I samarbeid med FK Haugesund og Sparebank 1 SR-Bank inviterer vi til faglig påfyll og frokost i uformelle omgivelser på Haugesund Stadion. 

Deloittes fremste eksperter på skatterett gjør seg klare for å analysere skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2019. I tillegg vil banksjef Runar Skarstein i Sparebank 1 SR-Bank gi oss sine betraktninger på de foreslåtte endringene og betydningen endringene har for det lokale næringslivet.

Når: 
17. oktober, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Haugesund Stadion (Inngang Krafttribunen – VIP inngang)

Mer informasjon og påmelding »
 

Kristiansand

Lyngdal

Sogndal

Statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet for 2019 vart lagt fram den 8. oktober.

Temaet skatt er på agendaen både i samfunnet og i verksemdene, og det er viktigare enn nokosinne å vere oppdatert.

På dette seminaret får du dei siste nyheitene, og du får våre fremste ekspertar sitt syn på korleis dette vil påverke næringslivet.

Når: 
18. oktober, 2018
10.30 - 12.00

Sted:
Quality Hotell Sogndal Gravensteinsgata 5 6851 Sogndal

Mer informasjon og påmelding »

Steinkjer

Stavanger

Statsbudsjettet 2019

Temaet skatt er på agendaen både i samfunnet og i bedrifter, og det er viktigere enn noensinne å være oppdatert. Det er forventet en rekke viktige skatte- og avgiftsendringer, slik som endelige rentebegrensningsregler, skattemessig hjemmehøringhet og lovfestet gjennomskjæringsregel. 

På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet.

Når: 
16. oktober, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger

Mer informasjon og påmelding »
 

Internasjonale prosjekter – lønnsområdet i fokus

Lønnsområdet har en sentral plassering i internasjonale prosjekter. Det er viktig med gode prosesser, kunnskaper og verktøy for å håndtere lønnsrapportering ved internasjonale arbeidsforhold. Med riktige grep og forberedelser kan rapportering av lønn og generell overholdelse av skatteforpliktelser gjøres i riktig rekkefølge, effektivt og med redusert risiko.

På dette seminaret tar vi en gjennomgang av vanlige problemstillinger, mulige fallgruver og skatteetatens fokusområder. Vi vil også gi tips og råd til hvordan dere kan forbedre interne prosesser.

Når: 
23. oktober, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger

Mer informasjon og påmelding »
 

Selgers DD – Utvalgte finansielle, skatt- og avgiftsmessige og juridiske forhold

Tilgjengelig informasjon før beslutning om kjøp av fast eiendom er i vinden om dagen. Regjeringen arbeider med vesentlige endringer i avhendingslova som er ment å skjerpe kravet både til kjøper og selger. Innen næringskjøp vil det i prakis alltid gjøres særlige undersøkelser av kjøper, en prosess som ofte er tidkrevende og som kan skape usikkerhet. Hvordan kan selger best forberede seg på dette?

Når: 
31. oktober, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger

Mer informasjon og påmelding »
 

Trondheim

Statsbudsjettet 2019

Temaet skatt er på agendaen både i samfunnet og i bedrifter, og det er viktigere enn noensinne å være oppdatert. Det er forventet en rekke viktige skatte- og avgiftsendringer, slik som endelige rentebegrensningsregler, skattemessig hjemmehøringhet og lovfestet gjennomskjæringsregel. 

På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet.

Når: 
18. oktober, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Sparebank 1 SMN - Amfiet, Søndre gt 4, Trondheim

Mer informasjon og påmelding »
 

Hvordan møte fremtidens arbeidsliv

Virksomheter måles ikke lenger bare på finansielle resultater. I økende grad forventes det at de tar samfunnsansvar, bygger gode relasjoner med sine ansatte og at toppledelsen samarbeider. Hvordan bør organisasjoner utvikle seg og sine medarbeidere for å møte endringene, og hvordan kan digitale verktøy bidra? På vårt Morgenfuglene-seminar vil du lære mer om fremtidens arbeidsliv - og hva du kan gjøre for å komme det i møte!

Seminaret bygger på Deloittes studie av fremtidens arbeidsliv, Human Capital Trends 2018, og berører de ti viktigste utviklingstrendene. Vi vil gjøre dypdykk i noen av de viktigste trendene.

Når: 
08. november, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Sparebank 1 SMN - Amfiet, Søndre gt 4, Trondheim

Mer informasjon og påmelding »
 

Tønsberg

Merverdiavgift for entreprenører; muligheter, begrensninger og fallgruver 

Vi tar for oss grensedragningene mellom de forskjellige entrepriseformene og hvilke betydning valg av entrepriseform har å si for merverdiavgiftshåndteringen, og hvilken effekt valg av entrepriseform kan ha på hvor mye merverdiavgift som blir en endelig kostnad i prosjektet.

Når:
18. oktober, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Deloitte AS, Rambergveien 1, 3115 Tønsberg Kaldnes Brygge

Mer informasjon og påmelding »

Dialog med skattemyndighetene i skatte- og avgiftssaker

Uenighet med skattemyndighetene kan erfaringsmessig være krevende å stå i for skattytere. Dette gjelder spesielt for skattytere med komplekse skattemessige utfordringer. Hvordan man kommuniserer med Skatteetaten er ofte avgjørende for å lykkes i en slik prosess.

Når: 
27. november, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Deloitte AS, Rambergveien 1, 3115 Tønsberg Kaldnes Brygge

Mer informasjon og påmelding »