seminarer og kurs

Seminarer og kurs

Morgenfuglene

Dagsaktuelle temaer - inspirasjon og kompetanse

Seminarkalenderen blir oppdatert fortløpende, og alle seminarene er gratis med mindre annet er oppgitt

Vi sender ut informasjon om våre seminarer og kurs i vårt nyhetsbrev.

Oslo

Statsbudsjettet 2019

Temaet skatt er på agendaen både i samfunnet og i bedrifter, og det er viktigere enn noensinne å være oppdatert. Det er forventet en rekke viktige skatte- og avgiftsendringer, slik som endelige rentebegrensningsregler, skattemessig hjemmehøringhet og lovfestet gjennomskjæringsregel. 

På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet.

Når: 
10. oktober, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Deloittehuset, Dronning Eufemias gate, 0191 Oslo

Mer informasjon og påmelding »
 

Fra profitt til verdi - Bærekraftig rapportering

Deloitte har undersøkt hvordan Norges 50 største virksomheter rapporterer på helhetlig verdiskaping og bærekraft, og ønsker velkommen til Morgenfuglene-seminar med presentasjon av resultatene.

På seminaret vi du også få høre fra investor og analytiker Thina Saltvedts syn på det grønne skiftet og bærekraft samt hvordan to av Norges største selskaper Yara og NorgesGruppen arbeider innenfor disse områdene.

Når: 
19. oktober, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Deloittehuset, Dronning Eufemias gate, 0191 Oslo

Mer informasjon og påmelding »
 

Bergen

Åpningsarrangementer Media City Bergen

Se alle arrangementene her.

 

Statsbudsjettet 2019

Temaet skatt er på agendaen både i samfunnet og i bedrifter, og det er viktigere enn noensinne å være oppdatert. Det er forventet en rekke viktige skatte- og avgiftsendringer, slik som endelige rentebegrensningsregler, skattemessig hjemmehøringhet og lovfestet gjennomskjæringsregel. 

På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet.

Når: 
16. oktober, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Media City Bergen, Lars Hilles gate 30

Mer informasjon og påmelding »
 

Drammen

Statsbudsjettet 2019

Temaet skatt er på agendaen både i samfunnet og i bedrifter, og det er viktigere enn noensinne å være oppdatert. Det er forventet en rekke viktige skatte- og avgiftsendringer, slik som endelige rentebegrensningsregler, skattemessig hjemmehøringhet og lovfestet gjennomskjæringsregel. 

På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet.

Når: 
12. oktober, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Deloitte AS, Erik Børresens alle 2, 3015 Drammen

Mer informasjon og påmelding »
 

Merverdiavgift for entreprenører; muligheter, begrensninger og fallgruver 

Vi tar for oss grensedragningene mellom de forskjellige entrepriseformene og hvilke betydning valg av entrepriseform har å si for merverdiavgiftshåndteringen, og hvilken effekt valg av entrepriseform kan ha på hvor mye merverdiavgift som blir en endelig kostnad i prosjektet.

Når: 
25. oktober, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Deloitte AS, Erik Børresens alle 2, 3015 Drammen

Mer informasjon og påmelding »

Fagernes

Flekkefjord

Florø

Førde

Gran

Gjøvik

Statsbudsjettet 2019

Temaet skatt er på agendaen både i samfunnet og i bedrifter, og det er viktigere enn noensinne å være oppdatert. Det er forventet en rekke viktige skatte- og avgiftsendringer, slik som endelige rentebegrensningsregler, skattemessig hjemmehøringhet og lovfestet gjennomskjæringsregel. 

På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet.

Når: 
11. oktober, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Deloitte AS, Trondhjemsvegen 3, 2821 Gjøvik

Mer informasjon og påmelding »

Grenland

Inn- og utstasjonering av ansatte – en overordnet gjennomgang av det skatte- og trygdemessige regelverket

Riktig skatte- og avgiftsmessig håndtering av inn- og utstasjonerte arbeidstakere gir god kostnadskontroll og sikrer ansatte mot tap av rettigheter. Gjør din organisasjon det riktig? Seminaret vil gi deg en oversikt over de norske lovene og reglene som gjelder ved stasjonering, og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i dem

Når: 
20. september, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Bølgen Kulturhus, Sanden 2, 3264 Larvik

Mer informasjon og påmelding »
 

Merverdiavgift for entreprenører; muligheter, begrensninger og fallgruver 

Vi tar for oss grensedragningene mellom de forskjellige entrepriseformene og hvilke betydning valg av entrepriseform har å si for merverdiavgiftshåndteringen, og hvilken effekt valg av entrepriseform kan ha på hvor mye merverdiavgift som blir en endelig kostnad i prosjektet.

Når: 
23. oktober, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Deloitte AS, Leivollen 23, 3736 Skien

Mer informasjon og påmelding »

Dialog med skattemyndighetene i skatte- og avgiftssaker 

Uenighet med skattemyndighetene kan erfaringsmessig være krevende å stå i for skattytere. Dette gjelder spesielt for skattytere med komplekse skattemessige utfordringer. Hvordan man kommuniserer med Skatteetaten er ofte avgjørende for å lykkes i en slik prosess.

Når: 
22. november, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Deloitte AS, Leivollen 23, 3736 Skien

Mer informasjon og påmelding »

Haugesund

Utenlandsk arbeidskraft 

I samarbeid med FK Haugesund inviterer vi til faglig påfyll og frokost i uformelle omgivelser.

Merete Berge Odland fra Deloitte Advokatfirma AS gir nyttige tips og innspill med tanke på hvordan unngå fallgruvene ved å benytte utenlandsk arbeidskraft. Eirik Opedal og Jostein Grindhaug kommer med rykende fersk statusrapport fra det indre liv i FK Haugesund.

Når: 
26. september, 2018
08.00 - 09.30

Sted:
Haugesund Stadion (Inngang Krafttribunen - VIP-inngang)

Mer informasjon og påmelding »

Kristiansand

Lyngdal

Sogndal

Steinkjer

Stavanger

Statsbudsjettet 2019

Temaet skatt er på agendaen både i samfunnet og i bedrifter, og det er viktigere enn noensinne å være oppdatert. Det er forventet en rekke viktige skatte- og avgiftsendringer, slik som endelige rentebegrensningsregler, skattemessig hjemmehøringhet og lovfestet gjennomskjæringsregel. 

På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet.

Når: 
16. oktober, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger

Mer informasjon og påmelding »
 

Internasjonale prosjekter – lønnsområdet i fokus

Lønnsområdet har en sentral plassering i internasjonale prosjekter. Det er viktig med gode prosesser, kunnskaper og verktøy for å håndtere lønnsrapportering ved internasjonale arbeidsforhold. Med riktige grep og forberedelser kan rapportering av lønn og generell overholdelse av skatteforpliktelser gjøres i riktig rekkefølge, effektivt og med redusert risiko.

På dette seminaret tar vi en gjennomgang av vanlige problemstillinger, mulige fallgruver og skatteetatens fokusområder. Vi vil også gi tips og råd til hvordan dere kan forbedre interne prosesser.

Når: 
23. oktober, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger

Mer informasjon og påmelding »
 

Trondheim

Statsbudsjettet 2019

Temaet skatt er på agendaen både i samfunnet og i bedrifter, og det er viktigere enn noensinne å være oppdatert. Det er forventet en rekke viktige skatte- og avgiftsendringer, slik som endelige rentebegrensningsregler, skattemessig hjemmehøringhet og lovfestet gjennomskjæringsregel. 

På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet.

Når: 
18. oktober, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Sparebank 1 SMN - Amfiet, Søndre gt 4, Trondheim

Mer informasjon og påmelding »
 

Tønsberg

Merverdiavgift for entreprenører; muligheter, begrensninger og fallgruver 

Vi tar for oss grensedragningene mellom de forskjellige entrepriseformene og hvilke betydning valg av entrepriseform har å si for merverdiavgiftshåndteringen, og hvilken effekt valg av entrepriseform kan ha på hvor mye merverdiavgift som blir en endelig kostnad i prosjektet.

Når:
18. oktober, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Deloitte AS, Rambergveien 1, 3115 Tønsberg Kaldnes Brygge

Mer informasjon og påmelding »

Dialog med skattemyndighetene i skatte- og avgiftssaker

Uenighet med skattemyndighetene kan erfaringsmessig være krevende å stå i for skattytere. Dette gjelder spesielt for skattytere med komplekse skattemessige utfordringer. Hvordan man kommuniserer med Skatteetaten er ofte avgjørende for å lykkes i en slik prosess.

Når: 
27. november, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Deloitte AS, Rambergveien 1, 3115 Tønsberg Kaldnes Brygge

Mer informasjon og påmelding »