seminarer og kurs

Seminarer og kurs

Morgenfuglene

Dagsaktuelle temaer - inspirasjon og kompetanse

Seminarkalenderen blir oppdatert fortløpende, og alle seminarene er gratis med mindre annet er oppgitt

Vi sender ut informasjon om våre seminarer og kurs i vårt nyhetsbrev.

Oslo

Purpose og bærekraft- bløff eller god butikk?

Samfunnet står overfor store globale utfordringer. Disruptive krefter knyttet til bærekraftsagenden bringer med seg risiko og muligheter for næringslivet. Hvordan blir purpose og bærekraft strategiske konkurransefortrinn?

Når:
5. april 2018
08.30 - 10.30

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

KursInnhold og påmelding »

Deloitte Nordic Seminar - Managing Business Travel Compliance Risks

Global Business Travelers can potentially trigger compliance and withholding obligations. These can be multiple and can have an impact at either the individual or corporate level. Authorities around the world are increasing their focus on business travelers, placing greater scrutiny on them and their employers.

Additionally, employers are expected to have full oversight of their business travelers; actively managing consequent compliance risks associated with immigration, tax, social security, payroll and permanent establishment. How can your organization keep on top of the shifting landscape, enhance governance and strengthen compliance?

Når:
9. April 2018
08.30 - 11.30

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

KursInnhold og påmelding »

Internprising og tollverdi - ulike regelsett for samme transaksjon

Myndigheter både i Norge og utlandet blir stadig mer fokusert på sammenhengen mellom TP og toll. Fastsettelse av tollverdi og fastsettelse av priser på konserninterne transaksjoner bygger på ulike regelsett. Dersom din organisasjon ikke har et bevisst forhold til dette, vil det kunne få økonomiske konsekvenser. Har din organisasjon en optimal tilnærming til fastsettelsen av tollverdi og internprising?

Når:
16. April 2018
08.30 - 11.30

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

KursInnhold og påmelding »

Driving value from the financial due diligence process

Jobber du med M&A, i investeringsbank, private equity, industrien eller advokatselskap, og samarbeider med finansielle rådgivere i transaksjonsprosesser? Vi inviterer til seminar hvor vi går vi gjennom de grunnleggende fokusområdene i en finansiell gjennomgang.

Når:
18. april 2018
08.30 - 10.30

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

KursInnhold og påmelding »

Bergen

Drammen

Er din virksomhet rustet for å håndtere varsling?

Siden #metoo-bevegelsen startet i USA i oktober 2017 har det vært et stort fokus på varsling om seksuell trakassering, også i Norge. Etter vår vurdering skyldes det mangel på gode varslingsrutiner og trygg håndtering av varsler.

Varsling av kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven favner imidlertid videre enn seksuell trakassering, alt fra mobbing til korrupsjon omfattes. Vi skal gå gjennom reglene om varsling, hva varsling er og hva det kan varsles om. Du får også råd og veiledning i å håndtere slike saker på best mulig måte.

Når:
10. april 2018
08.30 - 10.30

Deloitte AS
Erik Børresens alle 2
3015 Drammen

Kursinnhold og påmelding »

Deloitte, Erik Børresens allé 2, 3015 Drammen

Fagernes

Flekkefjord

Florø

Førde

Gran

Gjøvik

Grenland

Eiendomsskatt på næringseiendom, verk og bruk- bør du klage?

Skien kommune har gjennomført ny alminnelig taksering med virkning fra og med 1. januar 2018. Seminaret har som mål å gi deg som eiendomsbesitter et grunnlag for å vurdere det nye eiendomsskattegrunnlaget. Du vil også kunne komme med konkrete spørsmål knyttet til takseringen eller eiendomsskattegrunnlaget. 

Når:
22. mars 2018
08.30 - 10.30

Deloitte AS
Leirvollen 23
3736 Skien

Kursinnhold og påmelding »

Haugesund

Kristiansand

Lyngdal

Sogndal

Steinkjer

Stavanger

Impact Day – Ønsker din bedrift å søke om gratis rådgivning?

Som en oppfølging til fagdagen vil Deloitte Stavanger tilby et mentorprogram til sosiale entreprenører, bidragsytere til sosiale entreprenører og gründere. Vi vil gi tilbud om inntil 100 timer med gratis bistand. Alle som tilbys å delta i mentorprogrammet vil få tildelt en mentor og et fastsatt antall gratis rådgivningstimer. 

Har du en god idé og et brennende engasjement for å løse et samfunnsproblem? Vi oppfordrer deg til å søke. Du trenger ikke å ha deltatt på fagdagen på Viste for å søke

Søk her»

Søknadsfrist er 23. mars 2018

Trondheim

Få mer ut av byggesaken - praktisk eiendomsutvikling

Innen plan- og byggesaksbehandling er det utfordringer knyttet til både juridiske og økonomiske tema. Seminaret vil ta opp utvalgte utfordringer som oppstår i forbindelse med større byggesaker. Seminaret behandler refusjonskrav ved opparbeidelse av infrastruktur samt kommunale saksbehandlingsgebyr i plan- og byggesaker. 

Når:
18. april 2018
08.30 - 10.30

Konferansesenteret i Sparebank1 SMN, 3. etg.
Søndre gate 4 
7011 Trondheim

Kursinnhold og påmelding »

Deloitte, Erik Børresens allé 2, 3015 Drammen

Utenlandsk arbeidskraft i Norge

Det å bruke utenlandsk arbeidskraft i Norge fører med seg både solidaransvar og en rekke registrerings- og rapporteringsforpliktelser for norsk oppdragsgiver og utenlandsk oppdragstaker. Kjenner du til disse? 

Seminaret vil gi deg forståelse av hvordan du unngår gebyrer og dagmulkter ved å gjøre de lovpålagte rapporteringene i tide.

Når:
26. april 2018
08.30 - 11.00

Konferansesenteret i Sparebank1 SMN
Søndre gate 4 
7011 Trondheim

Kursinnhold og påmelding »

Deloitte, Erik Børresens allé 2, 3015 Drammen

Tønsberg