seminarer og kurs

Seminarer og kurs

Morgenfuglene

Dagsaktuelle temaer - inspirasjon og kompetanse

Seminarkalenderen blir oppdatert fortløpende, og alle seminarene er gratis med mindre annet er oppgitt

Vi sender ut informasjon om våre seminarer og kurs i vårt nyhetsbrev.

Oslo

Bergen

Åpningarrangementer Media City Bergen

Se alle arrangementene her.

 

Hvordan møte fremtidens arbeidsliv

Hvordan bør organisasjoner utvikle seg og sine medarbeidere for å møte endringene, og hvordan kan digitale verktøy bidra? På vårt Morgenfuglene-seminar vil du lære mer om fremtidens arbeidsliv - og hva du kan gjøre for å komme det i møte! 
Seminaret bygger på Deloittes studie av fremtidens arbeidsliv, Human Capital Trends 2018, og berører de ti viktigste utviklingstrendene. 

Når: 
11. september, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Media Lab/Atriet, Media City Bergen, Lars Hilles gate 30

Mer informasjon og påmelding »
 

Drammen

Fagernes

Flekkefjord

Florø

Førde

Gran

Gjøvik

Grenland

Haugesund

Kristiansand

Innovasjonsekspertene i offentlig sektor – slik lykkes de!

Ruter og Skattedirektoratet sitter i førersetet hva gjelder innovasjon i offentlig sektor. Du er litt glad i Ruterappen og den forhåndsutfylte skattemeldingen du også? En av grunnen til at de leverer god brukerorientert innovasjon er nettopp fordi de har erfart hvordan det kan gå galt, veldig galt når innovasjonsprosessene kjører seg fast.

Hør leder i Ruter og Skatteetaten fortelle hvordan komme i gang med innovasjon, brukerorientering, samskaping og digitalisering.Hør eieren av gründerhuset 657 fortelle hva den hemmelige ingrediensen i vellykkede koblinger mellom start-ups og offentlig sektor er. Leder av offentlig sektor i Deloitte deler sin erfaring med hva som må til for å virkelig få til disruptiv innovasjon. 

Når:
14. august, 2018
08.30 - 09.30 

Sted:
Arendalsuka, Torvgata 7

Mer informasjon og påmelding »

Innovasjonslab–kreativt idedugnad, hjelp norske kommuner med inkludering og bærekraft

Bli med på kreativ idedugnad. Tema for kvelden er inkludering. Inkludering er sentralt i FNs bærekraftsmål og på kommunes agenda. Deloitte har gjennomført en undersøkelse om kommunes arbeid med bærekraftagendaen og de peker på at utradisjonelle samarbeid på tvers av sektorer er vanskelig å få til. Men samtidig det som kreves for å lykkes med inkludering. Kan du hjelpe med dine ideer?

Vi serverer konkrete problemstillinger om inkludering fra Oslo, Asker, Arendal og Kristiansund kommune. 

Innovasjonslab'en vil bli ledet av et fasilitatorteam bestående av innovasjons-, bærekrafts- og fageksperter fra Deloitte og representanter fra kommunene. 

Når:
15. august, 2018
16.30 - 19.30 

Sted:
Arendalsuka, Torvgata 7

Mer informasjon og påmelding »

FNs bærekraftmål: Spranget fra globale mål til lokal handling – hva gjør kommune-Norge?

FNs bærekraftsmål har deadline om 12 år. Kommunene er også ansvarlige for å bidra til at Norge når de 17 bærekraftmålene fra FN.  Ambisjonene i 2030-bærekraftsagendaen er for komplekse til at én sektor, så langt i historien, har klart å løse dem alene. 

Deloitte har spurt 180 kommuner i Norden hvordan de får til spranget fra globale mål til lokal handling. I Norge har en av fire kommuner integrert bærekraftmålene i kommuneplanen. 

Skal de lokale initiativene få blomstre alene, trengs det mer politisk styring, og hvem er flinkest på innovasjon og bærekraft i Norge og Norden? Bli med på en samtale om hvordan offentlig sektor må løse bærekraftmålene. 

Når: 
15.august, 2018
08.30 - 09.30

Sted:
Arendalsuka, Torvgata 7 

Mer informasjon og påmelding »

 

Lyngdal

Sogndal

Steinkjer

Stavanger

Hvordan møte fremtidens arbeidsliv

Hvordan bør organisasjoner utvikle seg og sine medarbeidere for å møte endringene, og hvordan kan digitale verktøy bidra? På vårt Morgenfuglene-seminar vil du lære mer om fremtidens arbeidsliv - og hva du kan gjøre for å komme det i møte! 
Seminaret bygger på Deloittes studie av fremtidens arbeidsliv, Human Capital Trends 2018, og berører de ti viktigste utviklingstrendene. 

Når: 
12. september, 2018
08.30 - 10.30

Sted:
Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger

Mer informasjon og påmelding »
 

Trondheim

Tønsberg