seminarer og kurs

Seminarer og kurs

Morgenfuglene

Dagsaktuelle temaer | Inspirasjon og kompetanse

Seminarkalenderen blir oppdatert fortløpende, og alle seminarene er gratis med mindre annet er oppgitt

Vi sender ut informasjon om våre seminarer og kurs i vårt nyhetsbrev.

Oslo

MOBILITYTECHFUTURE

Er oversikten over selskapets globale ansatte et tastetrykk unna, eller kanskje ikke? Fremtidens globale populasjon vokser, samtidig vokser også kravene til oversikt og ikke minst lønnsom bruk av egne ressurser.

Når: 
28 mars, 2019
09.00 - 11.00

Sted:
Deloittehuset, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

Mer informasjon og påmelding »
 

Elektronisk overvåking av arbeidstakere - Fremtidens arbeidsliv

Teknologi åpner dører i arbeidslivet. Den siste tiden har det imidlertid vært mye fokus på elektronisk overvåking på arbeidsplassen. På dette seminaret får du en gjennomgang av resultatene fra Deloittes undersøkelse om elektronisk overvåking av arbeidstakere. Det blir også en paneldebatt. 

Når: 
3. april, 2019
08.30 - 10.30

Sted:
Deloittehuset, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

Mer informasjon og påmelding »
 

Machine learning in tax - Demystified

Deloitte continues with our Tax Technology Circle network, and for this seminar the theme is machine learning and artificial intelligence in tax. We will show you real life examples of how to use this technology to improve your ability to analyse large amounts of data.

When: 
5. april, 2019
08.30 - 10.30

Venue:
Deloittehuset, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

More information and registration »
 

Trender og høydepunkter fra verdens største retail konferanse – NRF 2019

På dette seminaret deler vi våre refleksjoner fra årets NRF konferanse og diskuterer hvordan dette påvirker norsk handel. Seminaret avsluttes med en paneldebatt med ledere i bransjen. De vil blant annet se på hvordan endrede forbrukertrender påvirker ulike handelssegmenter.

Når: 
10. april, 2019
08.30 - 10.30

Sted:
Deloittehuset, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

Mer informasjon og påmelding »
 

The agile transformation journey at Barclays

This seminar will offer you lessons from a successful agile transformation within one of the most heavily regulated industries. You will be inspired and feel motivated to take the leap into both small- and large-scale transformations after this session.

When: 
09. mai, 2019
08.30 - 10.30

Venue:
Deloittehuset, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

More information and registration »
 

 

Bergen

Bli en bedre Excel-bruker

Kurset gir en praktisk innføring i mange viktige og tidsbesparende funksjoner i Excel. Kurset er for deg som har noe erfaring og basiskunnskaper i Excel, men ønsker å lære mer. Kurset gir en praktisk innføring i bearbeidelse og fremstilling av data, samt anvendelse av mange viktige og effektive funksjoner i Excel. Kurset tar sikte på å effektivisere din arbeidshverdag.

Når: 
04. april, 2019
08.30 - 11.30

Sted:
Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

Mer informasjon og påmelding »
 

 

Drammen

Fagernes

Flekkefjord

Florø

Førde

Gran

Gjøvik

Gol

Grenland

Haugesund

Kristiansand

Lyngdal

Sogndal

Steinkjer

Stavanger

Tomtefeste i praksis - næring og bolig - en oppdatering

Både grunneiere og festere er ofte usikre på sine rettigheter og har behov for rettsavklaring, spesielt for tomt til næring. Det står store verdier på spill. På dette seminaret vil vi ta for oss de sentrale temaene og den siste tids rettsutvikling. Praktiske tema for både næring og bolig er blant annet muligheten til å utnytte tomten, forlengelse av festetiden, økning av festeavgiften og beregning av tomtens verdi.

Når: 
2. april, 2019
11.30 - 13.30

Sted:
Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger

Mer informasjon og påmelding »
 

Entreprenøren i fokus

I regionen har vi mange spennende prosjekter på gang. Hvordan skal våre lokale entreprenører være konkurransedyktige? Når er det lov å inngå prosjektsamarbeid, og hva må entreprenøren vite for å redusere egen risiko ved bruk av utenlandske oppdragstakere og samarbeidspartnere?
 

Når: 
30. april, 2019
08.30 - 11.15

Sted:
Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger

Mer informasjon og påmelding »
 

 
 
Rettighetsorientert og vanskelig arbeidstaker?

De fleste arbeidsplasser har noen arbeidstakere som er mer krevende og rettighetsorientert enn andre. Vi vil ha fokus på hvordan du som leder / HR-ansvarlig på best mulig måte kan håndtere slike arbeidstakere. Det kan være arbeidstakere som ofte er syk, benytter seg av tvilsomme sykemeldinger eller egenmeldinger, stadig er hjemme med sykt barn eller ofte kommer for sent. Vi vil også snakke om arbeidstakere som har en tendens til å havne i konflikt med andre på arbeidsplassen, krever ferie på uegnede tidspunkt, er vanskelige å samarbeide med mv.

Når: 
28. mai, 2019
08.30 - 10.30

Sted:
Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger

Mer informasjon og påmelding »
 

 

Trondheim

Tønsberg

Tomtefeste i praksis - næring og bolig - en oppdatering

Både grunneiere og festere er ofte usikre på sine rettigheter og har behov for rettsavklaring, spesielt for tomt til næring. Det står store verdier på spill. På dette seminaret vil vi ta for oss de sentrale temaene og den siste tids rettsutvikling. Praktiske tema for både næring og bolig er blant annet muligheten til å utnytte tomten, forlengelse av festetiden, økning av festeavgiften og beregning av tomtens verdi.

Når: 
4. april, 2019
08.30 - 10.30

Sted:
Rambergveien 1, 5 etg. , Kaldnes Brygge, 3115 Tønsberg

Mer informasjon og påmelding »