seminarer og kurs

Seminarer og kurs

Morgenfuglene

Dagsaktuelle temaer | Inspirasjon og kompetanse

Seminarkalenderen blir oppdatert fortløpende, og alle seminarene er gratis med mindre annet er oppgitt

Vi sender ut informasjon om våre seminarer og kurs i vårt nyhetsbrev.

Oslo

2 months to Brexit: Tax considerations

In March 2019 the UK should leave the EU, which will impact all Norwegian businesses with UK trade or investments or UK suppliers earlier in their supply chain.  On January 15th the UK parliament voted against the draft Brexit deal.  With only 10 weeks left to the planned Brexit date, it remains unclear what will happen next. In this seminar we will provide an update on the alternative next steps in the Brexit perspective, NHO’s perspective on Brexit for Norwegian businesses, and the potential Norwegian tax consequences.

Time: 
23. January, 2019
08.30 - 10.30

Venue:
Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

More information and registration »
 

Nye regler: Fast ansettelse og innleie fra bemanningsbyråer - hva nå?

Den 1. januar 2019 trådte det i kraft endringer i arbeidsmiljøloven som gir nye rammebetingelser for bemanningsbransjen.

Tilstandene i byggebransjen i Oslo-området har motivert lovendringen, likevel er det slik at lovendringen får konsekvenser for alle bransjer. Lovendringen antas særlig å medføre en endring for bemanningsbransjen, og spesielt de mindre aktørene i bemanningsbransjen vil nok måtte endre forretningsmodellen for å sikre en bærekraftig drift. 

Når: 
29. januar, 2019
08.30 - 10.30

Sted:
Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

Mer informasjon og påmelding »
 

Tillitskrisen i det digitale annonsemarkedet - hva må til?

Tilliten i det digitale annonsemarkedet er på sitt laveste nivå noensinne. Annonsørene har stadig mindre tillit til mediebyråene samtidig som kundene ikke stoler på annonsørene. Noen medieplattformer blir ikke trodd på at de rapporterer riktige tall, men hva kan annonsørene egentlig stole på?

Når: 
30. januar, 2019
08.30 - 10.30

Sted:
Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

Mer informasjon og påmelding »
 

Bergen

Tillitskrisen i det digitale annonsemarkedet - hva må til?

Tilliten i det digitale annonsemarkedet er på sitt laveste nivå noensinne. Annonsørene har stadig mindre tillit til mediebyråene samtidig som kundene ikke stoler på annonsørene. Noen medieplattformer blir ikke trodd på at de rapporterer riktige tall, men hva kan annonsørene egentlig stole på?

Når: 
29. januar, 2019
08.30 - 10.30

Sted:
Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

Mer informasjon og påmelding »
 

Nye regler: Fast ansettelse og innleie fra bemanningsbyråer - hva nå?

Den 1. januar 2019 trådte det i kraft endringer i arbeidsmiljøloven som gir nye rammebetingelser for bemanningsbransjen.

Tilstandene i byggebransjen i Oslo-området har motivert lovendringen, likevel er det slik at lovendringen får konsekvenser for alle bransjer. Lovendringen antas særlig å medføre en endring for bemanningsbransjen, og spesielt de mindre aktørene i bemanningsbransjen vil nok måtte endre forretningsmodellen for å sikre en bærekraftig drift. 

Når: 
30. januar, 2019
08.30 - 10.30

Sted:
Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

Mer informasjon og påmelding »
 

 
Eiendomsskatt: Hvordan sikre at du ikke betaler for mye?

Bergen kommune har foretatt ny taksering av næringseiendom med virkning for 2019. Kommunen har annonsert at eiendomsskattetakstene for næringseiendom i den forbindelse vil økes markant. Klagefristen for de nye takstene og utskrevet eiendomsskatt nærmer seg med stormskritt, og det gjelder å være forberedt for å sikre at man ikke betaler for mye eiendomsskatt.

Våre eksperter på eiendomsskatt vil forklare hvordan man kan sikre at regningen for eiendomsskatt ikke blir for høy. 

Når: 
14. februar, 2019
08.30 - 10.30

Sted:
Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

Mer informasjon og påmelding »
 

 
 

Drammen

Dialog med skattemyndighetene i skatte- og avgiftssaker

Uenighet med skattemyndighetene kan erfaringsmessig være krevende å stå i for skattyter. Dette gjelder spesielt for skattyter med komplekse skattemessige utfordringer. Hvordan man kommuniserer med Skatteetaten er ofte avgjørende for å lykkes i en slik prosess.

Når: 
31. januar, 2019
08.30 - 10.30

Sted:
Deloitte AS, Erik Børresens alle 2, 3015 Drammen

Mer informasjon og påmelding »
 

Fagernes

Flekkefjord

Florø

Førde

Gran

Gjøvik

Gol

Grenland

Haugesund

Kristiansand

Lyngdal

Sogndal

Steinkjer

Stavanger

Trondheim

Tønsberg