seminarer og kurs

Seminarer og kurs

Morgenfuglene

Dagsaktuelle temaer - inspirasjon og kompetanse

Seminarkalenderen blir oppdatert fortløpende, og alle seminarene er gratis med mindre annet er oppgitt

Vi sender ut informasjon om våre seminarer og kurs i vårt nyhetsbrev.

Oslo

Statsbudsjettet 2018 – skatt og avgift

Analyse av skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2018. På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet

Når:
16. oktober 2017
08.30 - 10.30

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo                  

Kursinnhold og påmelding »

Hvordan lykkes med digitalt lederskap?

Vi samarbeider med en rekke virksomheter for å forberede deres ledere på det digitale skiftet og betydelige endringer. På dette seminaret vil deltakerne lære mer om hvordan dette arbeidet gjøres i praksis.

26. oktober 2017
08.30 - 10.30

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo                  

Kursinnhold og påmelding »

Cross international waters - Doing business in Norway, UK and the US

Deloitte tax experts from our Global Employer Services teams in Norway, UK and the US will provide an overview of key tax and social security issues, and offer practical advice for Employers on their compliance and withholding obligations when operating in each jurisdiction.

Når:
October 31st 2017
08.30 - 11.30

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo 

Kursinnhold og påmelding »

Hva betyr momsreformen i EU for din virksomhet?

Forslaget til momsreform som nylig ble presentert av EU-kommisjonen vil påvirke alle som handler med varer innen EU. Seminaret tar for seg de varslede endringene og hvordan de vil påvirke norske selskaper med aktivitet i EU.

07. november 2017
08.30 - 10.30

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo                  

Kursinnhold og påmelding »

Økonomistyring i statlig sektor – bruk av økonomisk styringsinformasjon

På dette seminaret setter vi økonomistyring i statlige virksomheter i fokus. Hvordan opplever statlige økonomiledere utviklingen i statlig økonomistyring? Vi ser på hvordan en statlig virksomhet benytter periodisert regnskap og ny teknologi som en del av sin virksomhetsstyring. Videre presenterer vi vår helt ferske rapport om økonomistyring i staten.

15. november 2017
08.30 - 10.30

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo                  

Kursinnhold og påmelding »

Nye globale regnskapsregler for forsikring – IFRS 17

Fra 2021 vil nye regnskapsregler (IFRS 17) for forsikring tre i kraft. Frokostseminaret gir en rask innføring i det nye regelverket, med bl.a. en sammenligning mot Solvens II og gjennomgang av relevante eksempler.

16. november 2017
08.30 - 10.30

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo                  

Kursinnhold og påmelding »

Få mer ut av byggesaken - praktisk eiendomsutvikling

Seminaret vil ta opp utvalgte utfordringer knyttet til juridiske og økonomiske tema innenfor plan- og byggesaksbehandling, herunder refusjonskrav samt kommunale saksbehandlingsgebyr i plan- og byggesaker. Seminaret behandler også de nyeste endringene i plan – og bygningsloven og rettspraksis.

22. november 2017
08.30 - 10.30

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo                  

Kursinnhold og påmelding »

Bergen

Hvordan forbereder du din virksomhet på GDPR (ny personvernlovgivning)?

Ny personvernlovgivning trer i kraft i mai 2018 og spisser kravene til hvordan norske virksomheter må behandle sine personopplysninger. Sanksjonene for ureglementert behandling av persondata strammes kraftig inn. Hvordan har din virksomhet forberedt seg på ny personvernlovgivning?

Når:
18. oktober 2017
08.30 - 11.00

Deloitte AS
Damsgårdsveien 135
5160 Laksevåg

Kursinnhold og påmelding »

Statsbudsjettet 2018 – skatt og avgift

Analyse av skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2018. På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet

Når:
18. oktober 2017
12.30 - 14.00

Deloitte AS
Damsgårdsveien 135
5160 Laksevåg                  

Kursinnhold og påmelding »

Cross international waters - Doing business in Norway, UK and the US

Deloitte tax experts from our Global Employer Services teams in Norway, UK and the US will provide an overview of key tax and social security issues, and offer practical advice for Employers on their compliance and withholding obligations when operating in each jurisdiction.

Når:
30. October 2017
08.30 - 11.30

Deloitte AS
Damsgårdsveien 135
5160 Laksevåg

Kursinnhold og påmelding »

Drammen

Statsbudsjettet 2018 – skatt og avgift

Analyse av skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2018. På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet

Når:
17. oktober 2017
08.30 - 10.30

Deloitte AS
Erik Børresens alle 2, 
3015 Drammen             

Kursinnhold og påmelding »

Fagernes

Flekkefjord

Florø

Førde

Statsbudsjettet 2018 – skatt og avgift

Analyse av skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2018. På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet

Når:
18. oktober 2017
13.00 - 15.00

Scandic Sunnfjord Hotel
Storehagen 2
6800 Førde              

Kursinnhold og påmelding »

Gran

Gjøvik

Statsbudsjettet 2018 – skatt og avgift

Analyse av skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2018. På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet

Når:
17. oktober 2017
08.30 - 10.30

Deloitte AS
Trondhjemsvegen 3,
2821 Gjøvik               

Kursinnhold og påmelding »

Høyt sykefravær eller krevende personalsaker? - Arbeidsgivers adgang til oppsigelse

Arbeidsgivere skal følge opp og håndtere ansatte med høyt sykefravær på en god og forsvarlig måte. Av og til må likevel arbeidsgiver gå til det skritt å avslutte arbeidsforholdet.

Når:
16. november 2017
08.30 - 11.00

Deloitte AS
Trondhjemsvegen 3,
2821 Gjøvik

Kursinnhold og påmelding »

Grenland

Høyt sykefravær? - Arbeidsgivers adgang til oppsigelse

Arbeidsgivere skal følge opp og håndtere ansatte med høyt sykefravær på en god og forsvarlig måte. Av og til må likevel arbeidsgiver gå til det skritt å avslutte arbeidsforholdet.

Nyere rettspraksis har klargjort hvordan ansatte med høyt sykefravær kan og bør håndteres, samt adgangen til og fremgangsmåten ved oppsigelse av ansatte med høyt sykefravær. Vi ser nærmere på dette sammen!

Når:
19. oktober 2017
08.30 - 10.30

Deloitte AS
Leirvollen 23
3736 Skien

Kursinnhold og påmelding »

Haugesund

Statsbudsjettet 2018 – skatt og avgift

Analyse av skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2018. På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet

Når:
18. oktober 2017
08.30 - 10.30

Scandic Maritim
Åsbygata 3
Haugesund           

Kursinnhold og påmelding »

Cross international waters - Doing business in Norway, UK and the US

Deloitte tax experts from our Global Employer Services teams in Norway, UK and the US will provide an overview of key tax and social security issues, and offer practical advice for Employers on their compliance and withholding obligations when operating in each jurisdiction.

Når:
November 1. 2017
08.30 - 11.30

Scandic Haugesund
Kirkegata 166
5525 Haugesund

Kursinnhold og påmelding »

Kristiansand

Hvordan skape økt lønnsomhet i turbulente tider?

Kurset tar utgangspunkt i den kritikken som har blitt reist mot tradisjonell budsjettering og hvordan flertallet av norske og internasjonale bedrifter bruker budsjettstyringsverktøyet i økonomistyringen. Det vil bli gitt en redegjørelse av denne kritikken, og hvordan man kan forbedre tradisjonell budsjettoppfølging med bl.a. kritiske presentasjonsindikatorer og andre mer tradisjonelle verktøy.

Når:
26. oktober 2017
08.30 - 10.00

Deloitte AS
Sør Arena, Stadionveien 21, Inngang 6
4632 Kristiansand                     

Kursinnhold og påmelding »

Hvordan manipulere med regnskap?

Kurset tar utgangspunkt i en rekke norske og internasjonale regnskapsskandaler. Fokuset rettes mot risikoområder i den finansielle rapporteringen som ledere med overlegg har manipulert for at deres virksomhets lønnsomhet og egenkapital skal fremstå som tilfredsstillende. Spesielt diskuteres såkalte interne transaksjoner som er en gjenganger i finansskandalene. Konsekvensen av et manipulert finansregnskap er at en rekke investorer har blitt ført bak lyset, og banker har gitt betydelige lån som de ellers ikke ville gitt.

Det vil også bli trukket frem og diskutert konkrete eksempler fra næringslivet på Sørlandet.

Når:
16. november 2017
08.30 - 10.00

Deloitte AS
Sør Arena, Stadionveien 21, Inngang 6
4632 Kristiansand                     

Kursinnhold og påmelding »

Lyngdal

Sogndal

Statsbudsjettet 2018 – skatt og avgift

Analyse av skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2018. På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet

Når:
18. oktober 2017
08.00 - 10.00

Quality Hotell Sogndal 
Gravensteinsgata 5
6856 Sogndal       

Kursinnhold og påmelding »

Steinkjer

Stavanger

Statsbudsjettet 2018 – skatt og avgift

Analyse av skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2018. På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet

Når:
17. oktober 2017
08.30 - 10.30

Scandic Stavanger Forus
Bjødnabeen 2
4033 Stavanger               

Kursinnhold og påmelding »

Cross international waters - Doing business in Norway, UK and the US

Deloitte tax experts from our Global Employer Services teams in Norway, UK and the US will provide an overview of key tax and social security issues, and offer practical advice for Employers on their compliance and withholding obligations when operating in each jurisdiction.

Når:
November 2. 2017
08.30 - 11.30

Scandic Stavanger Forus
Bjødnabeen 2
4033 Stavanger 

Kursinnhold og påmelding »

Trondheim

Statsbudsjettet 2018 – skatt og avgift

Analyse av skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2018. På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet

Når:
18. oktober 2017
08.30 - 12.00

Konferansesenteret i Sparebank 1 SMN
Søndre gate 4
7010 Trondheim                 

Kursinnhold og påmelding »

Tønsberg

Høyt sykefravær? - Arbeidsgivers adgang til oppsigelse

Arbeidsgivere skal følge opp og håndtere ansatte med høyt sykefravær på en god og forsvarlig måte. Av og til må likevel arbeidsgiver gå til det skritt å avslutte arbeidsforholdet.

Nyere rettspraksis har klargjort hvordan ansatte med høyt sykefravær kan og bør håndteres, samt adgangen til og fremgangsmåten ved oppsigelse av ansatte med høyt sykefravær. Vi ser nærmere på dette sammen!

Når:
17. oktober 2017
08.30 - 10.30

Quality Hotel Tønsberg
Ollebukta 3
3126 Tønsberg

Kursinnhold og påmelding »