seminarer og kurs

Seminarer og kurs

Morgenfuglene

Dagsaktuelle temaer | Inspirasjon og kompetanse

Seminarkalenderen blir oppdatert fortløpende, og alle seminarene er gratis med mindre annet er oppgitt

Vi sender ut informasjon om våre seminarer og kurs i vårt nyhetsbrev.

Webinarer

Webinar - The Future of Banking

The Nordic region has everything going for it: It is digitally advanced, happy, safe and sustainable. But this is not the first thing people think of when they think of their banks. Banking is changing beyond recognition. For a lot of banks, however, cleaning up the past is still a top priority.

Few bankers would disagree that in 10–15 years from now, banks will look very different – at the same time, they don’t see the doomsday disruption happening in the immediate future. So what is the future of banking, and how can banks remain relevant in the future?

12. november 2019, kl. 11:00 CET

Register for the webinar

 

Webinar - The Future of Health Care

What is the current state of healthcare and can the sector adapt to what is coming? The healthcare sector can ill afford to neglect the clear signals that “Winter is coming!” And instead of staying on the current course, there is an urgent need to prepare for a soft(ter) landing into the future.

But what are the developments in healthcare, and how can you strategically align your organization to be fit for the permanent state of change looming on the other side of the wall?

20. november 2019, kl. 11:00 CET

Register for the webinar

 

Webinar - The Future of Retail

For some it is already a fight for survival. Looking beyond the dramatic headlines, it is clear that the industry is transforming – with new channels driving growth as the old channels decline, and with retail being reinvented.

During this period of disruption, innovation has continued and many retailers have taken the opportunity to reconsider the role that physical stores play in delivering the overall customer experience. And it is not just stores that are changing; as the way in which consumers shop evolves, the model of retail is also adapting to meet new consumer needs and behaviors.

06. februar 2020, kl. 11:00 CET

Register for the webinar

 

Oslo

Bergen

Merverdiavgift ved enterprise - muligheter og utfordringer på byggeplassen

Hvordan håndterer du merverdiavgift på best mulig måte som entreprenør? Vi inviterer til kurs som vil gi deg en oversikt over mulige gevinster og utfordringer ved de ulike avgiftsrettslige entrepriseformene. Du får også en gjennomgang av den praktiske avgiftsmessige håndteringen av endringsordrer, heving, kontraktsbrudd mv., og en oppsummering av siste nytt fra domstolene og forvaltningen.

22. oktober 2019, kl. 08.30 - 10.30
Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

Mer informasjon og påmelding

 

Drammen

Rettighetsorienterte og krevende arbeidstakere

Hvordan skal arbeidsgiver på best mulig måte håndtere samarbeidsproblemer? Kan arbeidsgiver bestride en egenmelding eller sykemelding? Sammen med Næringsforeningen i Drammensregionen inviterer vi til Morgenfuglene-seminar, hvor vi vil fokusere på hvordan du som leder/HR-ansvarlig på best mulig måte kan håndtere rettighetsorienterte arbeidstakere.

19. november 2019, kl. 08.30 - 10.00
Erik Børresens allé 2, 3015 Drammen

Mer informasjon og påmelding

 

Fagernes

Flekkefjord

Florø

Førde

Gran

Gjøvik

Gol

Fast eiendom og entreprise

Hvordan håndterer du merverdiavgift ved oppføring og utleie av næringseiendom på best mulig måte? Vi inviterer til Morgenfuglene-seminar som gir deg en oversikt over de sentrale avgiftsspørsmålene, en oppsummering av siste nytt fra domstolene og forvaltningen og særlige tips knyttet til nye utleiekonsept.

29. oktober 2019, kl. 08.30 - 10.30
Elvevegen 4, 3550 Gol

Mer informasjon og påmelding

 

Grenland

Haugesund

Bli en bedre Excel-bruker

Vi inviterer til Morgenfuglene-seminaret som gir deg en praktisk innføring i mange viktige og tidsbesparende funksjoner i Excel. Kurset er for deg som har noe erfaring og basiskunnskaper i Excel, men ønsker å lære mer. Kurset gir en praktisk innføring i bearbeidelse og fremstilling av data, samt anvendelse av mange viktige og effektive funksjoner i Excel. Kurset tar sikte på å effektivisere din arbeidshverdag. 

Velkommen til Excel-kurs med Deloitte!

13. november 2019, kl. 08.30 - 12.00
Scandic Maritim, Åsbygata 3, 5528 Haugesund

Mer informasjon og påmelding

 

Kristiansand

Lyngdal

Sogndal

Steinkjer

Stavanger

Kjøp og salg av aksjeselskaper - hvordan håndtere en krevende DD-prosess

En selskapsgjennomgang er en krevende prosess for både selger og kjøper. Vi opplever at partene i en due diligence prosess undervurderer hvor omfattende og ressurskrevende en slik gjennomgang kan være. Vi inviterer til seminar med særlig fokus på transaksjoner som omfatter fast eiendom, og deler våre erfaringer for å gi deltakere de beste forutsetninger til å gjennomføre en effektiv DD-prosess.

06. november 2019, kl. 08.30 - 11.00
Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, Stavanger

Mer informasjon og påmelding

 

Offentlige vs. private: like konkurransevilkår?

I løpet av de siste par årene har det vært et økt fokus på hvordan en skal oppnå bedre og like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører som er i samme bransje. Mange har ment noe om hvilke krav som stilles (og bør stilles) det til det offentlige som markedsaktør, og om det i det hele tatt er grunn til å foreslå lovfestede tiltak.

Deloitte Advokatfirma AS har over 20 års fartstid med disse problemstillingene og vil gjennom dette frokostseminaret dele sine refleksjoner og råd til offentlige aktører, og private aktører som jevnlig er i konkurranse med det offentlige.

12. november 2019, kl. 08.30 - 10.30
SR-Bank Arena, Jåttåvågveien 11A, 4020 Stavanger 

Mer informasjon og påmelding

 

Bokettersyn – Praktisk gjennomgang av prosessen

Bokettersyn og kontroller fra Skatteetaten – Hvordan foregår det i praksis, og hvilke rettigheter har man underveis? Etter innføringen av Skatteforvaltningsloven er Skatteetatens arbeide nå fokusert mot kontroll av innsendte opplysninger fra den skattepliktige. Vi inviterer til Morgenfuglene-seminar hvor vi vil gjennomgå sentrale elementer for å belyse næringsdrivendes rettigheter og plikter ved bokettersyn.

14. november 2019, kl. 08.30 - 10:30
Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, Stavanger

Mer informasjon og påmelding

 

Trondheim

Tønsberg

Relatert