seminarer og kurs

Seminarer og kurs

Morgenfuglene

Dagsaktuelle temaer - inspirasjon og kompetanse

Seminarkalenderen blir oppdatert fortløpende, og alle seminarene er gratis med mindre annet er oppgitt

Vi sender ut informasjon om våre seminarer og kurs i vårt nyhetsbrev.

Oslo

Gevinstrealisering og digitalisering i helse og sykehus - moteord uten innhold?

Mange opplever gevinstarbeidet i offentlig sektor og helsevesenet som utfordrende, høytsvevende og vanskelig.  Dette seminaret gir inspirasjon og gode råd om hvordan offentlige virksomheter jobber for å lykkes! 

Når:
29. mars 2017
08.30 - 10.30

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo                     

Kursinnhold og påmelding »

Bergen

Hva du må vite om ny hvitvaskingslov

Utkast til ny hvitvaskingslov stiller nye og strengere krav til finansinstitusjonene og skal gjøre det vanskelige for kriminelle å hvitvaske penger gjennom norske foretak.

Seminaret vil ta for seg det viktigste i forslaget til ny hvitvaskingslov som rapporteringspliktige må kjenne til, og hvilke konsekvenser dette får.

Når:
27. april 2017
12.00 - 14.00

Hvor:
Deloitte
Damsgårdsveien 135
5160 Laksevåg 

Kursinnhold og påmelding »

Drammen

Fremtidens økonomifunksjon

Hvordan gå fra å være en produksjonsorientert regnskapsavdeling til en serviceorientert økonomifunksjon?
Hvordan få økonomifunksjonen til å være en aktiv bidragsyter til bedriftenes verdiskapningsprosesser?

Når:
30. mars 2017
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloitte
Erik Børresens allé 2
3015 Drammen

Kursinnhold og påmelding »

Fagernes

Flekkefjord

Arbeidsgivers styringsrett ved omstilling og endring

Kurset har som mål å vise hvilket spillerom arbeidsgiver har innenfor styringsretten når bedriften må omstille seg og arbeidstakerne berøres av endringene. Hvordan skal man få med seg arbeidstakerne på endringene som må gjøres, uten at det kommer i konflikt med arbeidsavtalen og arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse?

Når:
22. mars 2017
08.30 - 10.00

Hvor:
Parat Halvorsen sitt kurslokale, ,
Tjørsvågstrand 27
4400 Flekkefjord

Kursinnhold og påmelding »

Florø

Førde

Gran

Gjøvik

Grenland

Haugesund

Kristiansand

Lyngdal

Sogndal

Steinkjer

Stavanger

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

– hva må tåles, og hva er oppsigelsesgrunn?

Kurset gir deg en innføring i vilkåret «saklig grunn» for oppsigelse, og tar utgangspunkt i rettspraksis som gir en «juridisk magefølelse» for når arbeidsgivers oppsigelsesgrunn er innenfor eller utenfor regelverket.

Når:
22. mars 2017
08.30 - 10.30

Hvor:
Scandic Stavanger Forus
Bjødnabeen 2
Stavanger

Kursinnhold og påmelding »

Hvordan forbereder du din virksomhet på den nye personvernlovgivningen?

Ny personvernlovgivning trer i kraft i mai 2018 og spisser kravene til hvordan norske virksomheter må behandle sine personopplysninger. Sanksjonene for ureglementert behandling av persondata strammes kraftig inn. Hvordan har din virksomhet forberedt seg på ny personvernlovgivning?

Når:
03. mai 2017
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloitte
Strandsvingen 14 A
4032 Stavanger

Kursinnhold og påmelding »

Trondheim

Samfunnsansvar - fra teori til praksis

– Hva kjennetegner bedrifter som lykkes med å integrere samfunnsansvar i sin forretningsstrategi?

Deloitte og Leger uten Grenser inviterer til frokostseminar om et aktuelt tema, samfunnsansvar fra teori til praksis.

Når:
22. mars 2017
08.30 - 10.30

Hvor:
Konferansesenteret i Sparebank 1 SMN
Søndre gate 4
Trondheim 

Kursinnhold og påmelding »

Tønsberg