seminarer og kurs

Seminarer og kurs

Morgenfuglene

Dagsaktuelle temaer - inspirasjon og kompetanse

Seminarkalenderen blir oppdatert fortløpende, og alle seminarene er gratis med mindre annet er oppgitt

Vi sender ut informasjon om våre seminarer og kurs i vårt nyhetsbrev.

Oslo

Effektiv MVA-rapportering

Bruk av Excel i MVA-rapporteringsprosessen

I kurset vil du lære deg beste praksis i Excel og teknikker for hvordan du kan redusere tid- og innsats i MVA-rapporteringsprosessen gjennom et heldags casestudie. 

Når:
22. september 2017
08.00 - 16.00
Pris: kr. 7900,- eks. mva. 

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo                     

Kursinnhold og påmelding »

Effektiv MVA-rapportering

Bruk av Excel i MVA-rapporteringsprosessen

I kurset vil du lære deg beste praksis i Excel og teknikker for hvordan du kan redusere tid- og innsats i MVA-rapporteringsprosessen gjennom et heldags casestudie. 

Når:
26. september 2017
08.00 - 16.00
Pris: kr. 7900,- eks. mva. 

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo                     

Kursinnhold og påmelding »

Bergen

Drammen

Fagernes

Hvordan benytte regnskapsinformasjon i den daglige styringen av din bedrift? 

Seminaret vil gi en kortfattet innføring i hvordan bedriftsledere, styremedlemmer og eiere kan benytte årsregnskapene og delårsrapporter som et styringsverktøy i den daglige driften.

Det legges til rette i seminaret for at praktiske problemstillinger rundt temaet kan diskuteres i plenum.

Når:
12. september 2017
08.30 - 10.30

Valdres Næringshage
Skrautvålvegen 77
2900 Fagernes                  

Kursinnhold og påmelding »

Bli en bedre Excel-bruker

Kurset gir en praktisk innføring i mange viktige og tidsbesparende funksjoner i Excel. Kurset er for deg som har noe erfaring og basiskunnskaper i Excel, men ønsker å lære mer. Kurset gir en praktisk innføring i bearbeidelse og fremstilling av data, samt anvendelse av mange viktige og effektive funksjoner i Excel. Kurset tar sikte på å effektivisere din arbeidshverdag.

Når:
4. oktober 2017
08.30 - 12.00

Valdres Næringshage
Skrautvålvegen 77
2900 Fagernes                  

Kursinnhold og påmelding »

Flekkefjord

Florø

Førde

Gran

Gjøvik

Hvordan benytte regnskapsinformasjon i den daglige styringen av din bedrift? 

Seminaret vil gi en kortfattet innføring i hvordan bedriftsledere, styremedlemmer og eiere kan benytte årsregnskapene og delårsrapporter som et styringsverktøy i den daglige driften.

Det legges til rette i seminaret for at praktiske problemstillinger rundt temaet kan diskuteres i plenum.

Når:
5. september 2017
08.30 - 10.30

Trondhjemsvegen 3
2821 Gjøvik                  

Kursinnhold og påmelding »

Bli en bedre Excel-bruker

Kurset gir en praktisk innføring i mange viktige og tidsbesparende funksjoner i Excel. Kurset er for deg som har noe erfaring og basiskunnskaper i Excel, men ønsker å lære mer. Kurset gir en praktisk innføring i bearbeidelse og fremstilling av data, samt anvendelse av mange viktige og effektive funksjoner i Excel. Kurset tar sikte på å effektivisere din arbeidshverdag.

Når:
3. oktober 2017
08.30 - 12.00

Trondhjemsvegen 3
2821 Gjøvik                 

Kursinnhold og påmelding »

Grenland

Haugesund

Kristiansand

Lyngdal

Sogndal

Steinkjer

Stavanger

Trondheim

Tønsberg