Deloitte Nordhordland

Deloitte på innsiden

Deloitte Knarvik

Revisjon, rådgivning og advokattjenester

Deloitte Knarvik består av et team som leverer ca 7 årsverk innen revisjon og rådgivning. Samarbeidet og nærheten til Bergenskontoret sørger for god tilgjengelighet på spesialister innen advokattjenester, revisjon, konsulenttjenester og finansiell rådgivning.

Gjennom våre regionskontorer er Deloitte tilgjengelig ved strategiske steder i store deler av landet. I tillegg til sterk lokal tilknytning er Deloittes måte å jobbe på nasjonalt fokusert. Det betyr at vi utfører oppdrag for våre klienter uavhengig av geografi og kontorstruktur.

I Nordhordland et det et team som leverer ca 7 årsverk innen revisjon og rådgivning, samarbeidet og nærheten til Bergenskontoret sørger for god tilgjengelighet på spesialister innen advokattjenester, revisjon, konsulenttjenester og finansiell rådgivning.

Kontoret ble opprettet i 1980 som en avdeling av Bergenskontoret og har i flere år hatt en ledende posisjon som leverandør av revisjon og rådgivning til små og store bedrifter i Knarviksregionen.

Rolle i lokalsamfunnet

Vi er opptatt av at Knarvik skal være en region med et aktivt næringsliv med mulighet for faglig oppdatering innen ulike fagområder. Vi holder derfor ulike seminar og faglige arrangementer også sammen med andre lokale aktører.

Vår filosofi er at uansett størrelse og kundeforhold, skal våre kunder oppleve å bli ivaretatt på en faglig, profesjonell og personlig måte.

Støtte av lokalt kulturliv og arrangementer er også viktig for Deloitte. Et levende og mangfoldig lokalsamfunn er viktig både for næringsliv og bosetting.

Kontakt oss

Besøksadresse:
Kvernhusmyrane 13
Knarvik Senter
5914 Isdalstø

Tlf.: +47 56 35 22 20

Var denne siden nyttig?