Om oss

Næringslivet i Stavanger - en region i digital endring

Innovasjon og digitalisering er på agendaen. Flere bedrifter ser i større grad mot digitale løsninger for å øke effektiviteten og sikre konkurransekraften. Vi i Deloitte Stavanger tror digitaliseringen gjør noe med måten vi jobber på, og den stiller krav til endringsvilje. Spørsmålet er om en er rustet for en digital hverdag?

Olje- og gassindustrien har vært sentral i Stavanger- regionen i et halvt århundre. Oljenæringens inntog sent på 60-tallet løftet Stavanger fra å være hermetikkby til en oljehovedstad. Utviklingen har gått gjennom generasjoner, og regionen har i dag flere kontorstoler enn fabrikkarbeidere. Alle piler pekte oppover da fallet i oljeprisen traff oss i 2014. Hverdagen har sakte men sikkert kommet tilbake, men noe har endret seg – det virker til å være en bred enighet om å tenke nytt!

Deloitte Stavanger

For mer informasjon om oss og våre tjenester.

Les her

Global leveransekvalitet med lokal tilstedeværelse

- Utviklingen innen IT de siste årene gir oss muligheten til å jobbe hvor som helst, når som helst. Vi kan være tilgjengelige til enhver tid. Det gjør noe med fleksibiliteten vår og tilgangen til kompetanse. Vår region er preget av internasjonale selskaper, samt lokale selskaper med virksomhet i utlandet. Det å være på kundens hjemmebane, og samtidig ha tilgang til global kompetanse er absolutt en fordel, forteller Stine Verwegen.

Endre Hovden Betanzo utdyper dette for utviklingen på det forretningsjuridiske området:

- Vi ser at nye digitale løsninger har medført at relativt små virksomheter nå har hele verden som marked. Dette er naturligvis en positiv utvikling, men vi ser også at mange aktører har utfordringer med å holde seg oppdatert på rapporteringskrav utenfor Norge. Vi i Deloitte har et internasjonalt nettverk i ryggen, sier han og utdyper:

- Ved å ha tilgang til 300 000 medarbeidere globalt er vi i stand til å bistå klienter både i og utenfor Europa. Vi ser at digitalisering påvirker alle rettsområder, for eksempel er smarte kontrakter på vei inn i de fleste bransjer. Det blir også spennende å se hvilke nye rettslige problemstillinger som melder seg i kjølvannet av kontrakter basert på blokkkjedeteknologi.

Kristian Lieng Stine Verwegen og Bård Frøyland fra Audit & Assurance.
Senior Kristian Lieng, Director Stine Verwegen og Partner Bård Frøyland i Audit & Assurance. Foto: Fotograf, Jeanette Larsen.

Effektivisering er driveren, men det er langt fra den eneste gevinsten

Digitale verktøy gir revisor mulighet til å jobbe mer effektivt. Visualiseringsverktøy gjør at vi kan analysere større datagrunnlag, og gjennom det fokusere på de riktige finansielle områdene. Vi får økt innsikt i kundens virksomhet, og kundene får bedre kvalitet i revisjonen, forteller Christer Voll.

Stine utdyper: - Vi som jobber med finansiell rådgivning har fokus på innsatsfaktorene som påvirker kvaliteten i leveransene til finansfunksjonen. Vi tilbyr prosessgjennomganger og gir forslag til forbedringer som kan effektivisere arbeidet i finansfunksjonen.

Deloitte sine konsulenter jobber med hele verdikjeden hos kunden

Espen O. Baird som jobber i Consulting forteller at vi ligger langt fremme med innovative løsninger og når det gjelder å se forretningspotensiale i spennende og ny teknologi. Nye gjennombrudd som følger digitaliseringsreisen, slik som kunstig intelligens, robotlæring, og annen kognitiv teknologi, fører ikke bare med seg muligheter og vekst, det gir også en rekke nye praktiske og etiske problemstillinger.

Den digitaliseringsreisen vi nå står midt oppi handler ikke bare om å implementere nye it-systemer eller ta i bruk nye verktøy, det innebærer en fundamental endring av arbeidslivet og verdiskapning. Mye av utfordringen rundt dette er knyttet til å ivareta mennesket og det menneskelige, noe vår globale Human Capital Trends-rapport for 2019 legger stort fokus på. 

Endre Hovden Betanzo skyter avslutningsvis at det er viktig å merke seg at økt digitalisering ofte er ensbetydende med innhenting og lagring av store mengder data. Dette materialet kan isolert eller samlet kunne omfattes av det svært strenge regelverket innen behandling og oppbevaring av personopplysninger (GDPR). Vi i Deloitte har eksperter og verktøy som hjelper våre klienter til å etterleve regelverket.

Revisor Christer Voll og Vibeke Lavik Bjaanes fra Consulting i Deloitte.
Manager, Christer Voll fra Audit & Assurance og Manager, Vibeke Lavik Bjaanes fra Consulting. Foto: Fotograf, Jeanette Larsen.

Deloitte – din fortrolige rådgiver

Det som skiller Deloitte fra mange av de andre konsulentselskapene er muligheten til å samarbeide og kvalitetssikre på tvers av fagområder. Det gir høyere kvalitet i leveransen, og vi kan tilby kunden et kontaktpunkt mot Deloitte. Vi har alltid fokus på å finne de beste løsningene for kundene våre, og har eksperter innen digitale- og tekniske løsninger.

Om du ønsker å vite mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift inn i en ny digital hverdag, ta kontakt for en uforpliktende prat.

Podkast: Digitaliseringsbølgen | DNB

DNB er ett av de første selskapene til å treffes av den nye teknologi- og digitaliseringsbølgen. Sammen med daglig leder i Deloitte, Sjur Gaaseide, forteller CFO i DNB, Kjerstin Braathen, om hvordan man kan bruke data og teknologi på sine kjerneområder som CFO, samt hvordan man legger til rette for ny kompetanse.

Var denne siden nyttig?