Artikkel

Står frykten i veien for bedriftens suksess? Ny bok fra Center for the Edge-grunnlegger, John Hagel 

Hva om frykt hindrer både selskaper og enkeltpersoner i å utnytte og utvikle sitt potensial? I flere tiår har John Hagel hjulpet ledere av flere av verdens største selskaper med å drive transformasjon. I sin nye bok hevder han at nøkkelen til transformasjon handler mindre om strategi og mer om psykologi.

John Hagel regnes som en av verdens ledende tenkere innen strategi og ledelse. Boken han nå gir ut, «The Journey Beyond Fear», er resultatet av flere tiår med dyptgående samtaler med ledere av flere av verdens største konserner og organisasjoner. Etter hvert var det én ting som fanget oppmerksomheten hans.

Hagel registrerte at når lederne åpnet seg, begynte samtalene å dreie seg om presset de følte, deres bekymringer og alt de var redde for.

- Frykten var overalt, sier Hagel selv i et intervju om boken, gjort av leder for Center for the Edge i Norge, Daniel Sunde-Hansen. 

Tradisjonelle tilnærminger til strategi og ledelse strekker ikke til

John Markus Lervik, CEO i Cognite, har fulgt Hagel over tid og fikk tilsendt et tidlig eksemplar av boken. Han mener Hagel gir ledere en solid utfordring:

– Tradisjonelle tilnærminger til strategi og ledelse strekker ikke til i en verden der overlevelse avhenger av evnen til å lære raskere. Hagels undersøkelser viser at selv om stadig flere store selskaper forbedrer og effektiviserer prosesser gjennom digitalisering, griper de ikke de virkelig store mulighetene for verdiskaping som oppstår med data, AI og IoT.

Nøkkelen til transformasjon er psykologi, ikke strategi

Hagel mener at grunnen til at bedrifter ikke realiserer potensialet for transformasjon ikke skyldes mangel på rasjonelle argumenter, men frykt.

Selskaper snakker ofte om strategi, mens psykologi på individnivå vies for lite oppmerksomhet, mener Hagel.

- Etter hvert har jeg skjønt at det handler mindre om strategi, og mer om psykologi. Om vi ikke forstår de følelsene som driver oss som individer, så vil selv den beste strategien havne på en eller annen hylle uten å bli brukt, mener Hagel.

Hva er den underliggende motivasjonen?

Som motvekt legger Hagel frem det Lervik beskriver som et «fascinerende og velbegrunnet rammeverk for transformasjon», bestående av tre deler: Langsiktige narrativer, medarbeideres lidenskap og tverrindustrielle læringsplattformer.

Boken begynner med å diskutere narrativer, som i Hagels definisjon skiller seg fra historier. I narrativer er slutten ikke avklart, men avhenger av hjelp fra andre. Et vesentlig poeng er hva som driver narrativet mot fremtiden. Preges tankegangen av å unngå noe eller å oppnå noe? Er den dominerende følelsen frykt eller optimisme?

- Hvis vi er gjennomsyret av frykt, ser vi ikke mulighetene som ligger foran oss, sier Hagel. 

Se hele intervjuet her

Pandemien og den brennende plattformen

COVID-19-pandemien har vært en driver for digitalisering i stor skala. Samtidig har ledere proklamert fraser som «hold ut, vi skal tilbake til normalen». Er også dette et narrativ drevet av frykt?

- Ja, og jeg tror at det er en del av grunnen til at jeg er så fokusert på følelser – og spesielt frykt. I flere tiår har jeg hjulpet selskaper med å drive transformasjon av deres virksomheter, og jeg har nå kommet til et punkt hvor jeg ser at frykten er et hinder. Så lenge både ledere og medarbeidere er redde, vil det bli ekstremt vanskelig å få til endring.

Mange ledere forsøker å drive endring gjennom en «brennende plattform»: «Dersom vi ikke gjør dette, overlever ikke bedriften.» Men ifølge Hagel blir resultatet blir det motsatte, frykten for at vi ikke overlever gjør at vi søker tilbake til det kjente. I stedet for at endringene skal drives av frykt, bør de drives av engasjement.

Er norske toppledere like redde?

Hagel er mentor for Sunde-Hansen i ett nytt forskningsprosjekt om strategisk vekst gjennom økosystemer og plattformer, og har også snakket med flere norske toppledere.

Mange norske ledere opplever press stort press fra en rekke skifter som påvirker hverandre gjensidig, som digitalisering og økende krav om bærekraft og inkludering fra markedet, samarbeidspartnere og egen organisasjon. I tillegg presses lederne av å skulle nå motsetningsfulle mål, som både økt effektivisering og innovasjon.

Verdien ligger i dataene, ikke i teknologien

- Det er mye snakk om teknologier som kunstig intelligens, internet of things og cloud computing, men verdien ligger ikke i teknologien, men i dataene. Uten gode data er teknologien kun en utgift.

Tillit til selskapene som fanger dataene minker og dette henger igjen sammen med frykt, påpeker Hagel. Han legger samtidig til at stadig flere ser at dataene de gir fra seg kun skaper verdi for selskapene som samler de inn.

- Det skaper en uutnyttet mulighet for selskaper og organisasjoner som klarer å gi mer verdi tilbake til dem som gir fra seg dataene. 

Et «narrativ» for Norge?

Hagel påpeker at talenter fra hele verden dro til Silicon Valley på grunn av det han betegner som et «regionalt narrativ», der essensen var «du kan endre verden gjennom teknologi, men da må du komme til Silicon Valley».

Siden de største mulighetene ligger i data og tilgang til data avhenger av tillit, spør Sunde-Hansen om dette kunne vært fundamentet for et «regionalt narrativ» for Norge?

- Ja, jeg tror det kunne vært grunnlaget for et geografisk narrativ som bringer mennesker sammen om en enorm mulighet.

Hagel viser til ‘Zoom out, zoom in’-tilnærmingen til strategi som benyttes av flere av de mest vellykkede selskapene i Silicon Valley.

- Men det krever også handling og målrettede initiativ som på kort sikt demonstrerer kraften av narrativet. 

Våger vi å trosse frykten?

Cognite-CEO Lervik mener at John Hagel gir oss en inspirerende utfordring i «The Journey Beyond Fear»:

– Sammen kan vi gripe tak i langt større muligheter enn noen av oss klarer på egen hånd — om vi våger å trosse frykten.»

Var denne siden nyttig?