Artikkel

Lansering av Center for the Edge i Norge

Med tankesmien Center for the Edge utforsker Deloitte mulighetene som ligger i randsonen av teknologi og nye virksomhetsmodeller. – Vi trenger nye perspektiver på hvordan vi skal skape verdier i fremtiden, sier Daniel Sunde-Hansen, leder for Center for the Edge i Norge.

En læringsreise fra Silicon Valley til Norge
Center for the Edge ble grunnlagt av Silicon Valley-legendene John Hagel og John Seely Brown i 2007. Hensikten var å produsere innsikt som burde være på toppledernes agenda. Den første rapporten var «Shift Index», som Forbes’ Steve Denning kalte “the most important business study — ever?”.

I nyere tid har Center for the Edge etablert seg i Asia og Europa. Vi etablerer nå Center for the Edge i Norge som et forskningssenter og en katalysator for transformasjon i det norske markedet.

- I tillegg til å utforske innsiktene som mangler på topplederens agenda, bringer tankesmien også verdensledende tenkere og ledere sammen. Vi hjelper virksomheter med å tilrettelegge for ny og bærekraftig vekst, utdyper Sunde-Hansen.

Fremtidens verdiskaping vil skje i nye økosystemer
Vi må å finne gode løsninger for hvordan vi skal skape verdi i fremtiden. Gjennom Center for the Edge ønsker vi å få ledere med på å utforske hva vi skal leve av etter oljealderen.

- Vi mener Norge har et stort innovasjonspotensial, som kan forløses gjennom læring på tvers av økosystemer og verdiskaping på digitale plattformer. For å få til dette kreves det samarbeid på tvers av tradisjonelle skiller, også mellom konkurrenter - noe som styrker behovet for å forstå hvordan slike systemer kan ledes, sier Sunde-Hansen.

System- og plattformledelse er dermed tema i et nystartet doktorgradsarbeid i samarbeid mellom BI, Forskningsrådet, Deloitte og en rekke sentrale virksomheter i Norge.

Muligheter for vekst
Forskningsprosjektets bedriftsveileder er Johannes Wiik. Han har en doktorgrad i systemdynamikk og er Deloittes leder for energi- og industrisektoren i Norden.

- Nordiske bedrifter er under økende press for ny og bærekraftig vekst.Vekststrategien begrenses som regel til to alternativer: Egenutvikling eller oppkjøp, sier Wiik.

Samtidig vet vi at forsøk på å innføre helt nye fremgangsmåter i kjernevirksomheten som regel vil mislykkes. Wiik peker på et tredje alternativ for ny vekst, der en i randsonen av virksomheten bygger et økosystem med tredjeparter. Dette øker verdien for kundene og de involverte partene.

- Vi står i en rekke skifter som gjør at denne tilnærmingen til vekst vil bli avgjørende, mener Center for the Edge-grunnlegger John Hagel. Hagel er mentor for Ph.D.-kandidat og Center for the Edge-leder i Norge, Daniel Sunde-Hansen.

Les mer om John Hagel og Johannes Wiiks samtale om økosystemer i energibransjen fra ONS 2020 i artikkelen A Silicon Valley perspective on the energy industry.

Connect edges to accelerate impact
Center for the Edge bringer tenkere, utfordrere og ledere sammen. Formålet er å hjelpe ledere med å forstå og skape verdi av mulighetene som oppstår i randsonen av teknologi og nye forretningsmodeller. Ledere, systemledere og utforskere — ta kontakt — vi trenger å lære raskere sammen.

Var denne siden nyttig?