Artikkel

Lansering av Center for the Edge i Norge

Med tankesmien Center for the Edge utforsker Deloitte mulighetene som ligger i randsonen av teknologi og nye virksomhetsmodeller. – Vi trenger nye perspektiver på hvordan vi skal skape verdier i fremtiden, sier Daniel Sunde-Hansen, leder for Center for the Edge i Norge.

En læringsreise fra Silicon Valley til Norge
Center for the Edge ble grunnlagt av Silicon Valley-legendene John Hagel og John Seely Brown i 2007. Hensikten var å produsere innsikt som burde være på toppledernes agenda. Den første rapporten var «Shift Index», som Forbes’ Steve Denning kalte “the most important business study — ever?”.

I nyere tid har Center for the Edge etablert seg i Asia og Europa. Vi etablerer nå Center for the Edge i Norge som et forskningssenter og en katalysator for transformasjon i det norske markedet.

- I tillegg til å utforske innsiktene som mangler på topplederens agenda, bringer tankesmien også verdensledende tenkere og ledere sammen. Vi hjelper virksomheter med å tilrettelegge for ny og bærekraftig vekst, utdyper Sunde-Hansen.

Fremtidens verdiskaping vil skje i nye økosystemer
Vi må å finne gode løsninger for hvordan vi skal skape verdi i fremtiden. Gjennom Center for the Edge ønsker vi å få ledere med på å utforske hva vi skal leve av etter oljealderen.

- Vi mener Norge har et stort innovasjonspotensial, som kan forløses gjennom læring på tvers av økosystemer og verdiskaping på digitale plattformer. For å få til dette kreves det samarbeid på tvers av tradisjonelle skiller, også mellom konkurrenter - noe som styrker behovet for å forstå hvordan slike systemer kan ledes, sier Sunde-Hansen.

System- og plattformledelse er dermed tema i et nystartet doktorgradsarbeid i samarbeid mellom BI, Forskningsrådet, Deloitte og en rekke sentrale virksomheter i Norge.

Muligheter for vekst
Forskningsprosjektets bedriftsveileder er Johannes Wiik. Han har en doktorgrad i systemdynamikk og er Deloittes leder for energi- og industrisektoren i Norden.

- Nordiske bedrifter er under økende press for ny og bærekraftig vekst.Vekststrategien begrenses som regel til to alternativer: Egenutvikling eller oppkjøp, sier Wiik.

Samtidig vet vi at forsøk på å innføre helt nye fremgangsmåter i kjernevirksomheten som regel vil mislykkes. Wiik peker på et tredje alternativ for ny vekst, der en i randsonen av virksomheten bygger et økosystem med tredjeparter. Dette øker verdien for kundene og de involverte partene.

- Vi står i en rekke skifter som gjør at denne tilnærmingen til vekst vil bli avgjørende, mener Center for the Edge-grunnlegger John Hagel. Hagel er mentor for Ph.D.-kandidat og Center for the Edge-leder i Norge, Daniel Sunde-Hansen.

Les mer om John Hagel og Johannes Wiiks samtale om økosystemer i energibransjen fra ONS 2020 i artikkelen A Silicon Valley perspective on the energy industry. Og Future of work in the context of energy.

Connect edges to accelerate impact
Center for the Edge bringer tenkere, utfordrere og ledere sammen. Formålet er å hjelpe ledere med å forstå og skape verdi av mulighetene som oppstår i randsonen av teknologi og nye forretningsmodeller. Ledere, systemledere og utforskere — ta kontakt — vi trenger å lære raskere sammen.

Var denne siden nyttig?