Covid-19 og hva du må gjøre

Regjeringer og myndigheter over hele verden setter inn kraftfulle tiltak for å bekjempe spredning og effekter av Covid 19-viruset. Konsekvensene er uoversiktlige, men det er ingen tvil om at de er omfattende. Det vil gå noen tid før samfunnet og næringslivet har etablert en ny normal.

Deloittes globale responssider for Covid-19