covid

Løsninger

Navigere i usikkerhet

Omsetningen i noen markeder stuper, andre opplever en mer langsiktig effekt. Hvordan vil det utvikle seg og hvilke konsekvenser får det?

Store deler av økonomien og det offentlige liv har vært under strenge restriksjoner, hvor tilgang til fysisk interaksjon mellom innbyggere og organisasjoner har vært delvis nedstengt.  Selv om det ennå ikke er mulig å si når og hvordan alle restriksjoner vil løses opp eller oppheves, er en ting tydelig: hvert selskap og enhver organisasjon må raskt finne en vei tilbake til drift i den nye normalen. Utfordringene med å starte på nytt er mye mer omfattende og sammensatte enn det som vil være tilfelle med et "normalt" avbrudd.

Våre kunder spør oss om hvordan markeder vil utvikle seg og hvilke konsekvenser dette medfører for deres virksomhet. Vi anbefaler å sette i gang operasjonelle tiltak på kort sikt samtidig som man tar strategiske valg på lengre sikt. Flere virksomheter har opplevd en drastisk nedgang i sin omsetning. I enkelte markeder har omsetningen forsvunnet. Hvilke vurderinger bør man gjøre på kort-, mellom- og langsikt?
 

Tiltak Deloitte diskuterer med kunder:

  • Operasjonelle tiltak for å håndtere markedssvikt
  • Bruk av innovasjonsverktøy og -prosesser for å overkomme hindringer
  • Håndtering av kritisk usikkerhet gjennom scenarioplanlegging
  • Oppdatering av strategi for å lykkes i den nye normalen
  • Sikre tilstrekkelig innsikt til å ta gode beslutninger gjennom å strategiske analyser av markeder, konkurrenter, kunder, trender og risiko
  • Risikovurderinger og -analyser
  • IDO – innsiktsdrevne organisasjoner 

Artikler

Podkast: Hvordan manøvrere i usikkerhet med DNV GL

Scenariolanlegging har vært et effektivt verktøy for å håndtere usikkerhet i mange år, men har blitt ekstra relevant de siste månedene. Vi snakker med prosjektleder for strategiarbeidet for DNV GL mot 2025, Rune Torhaug og strategiekspert i Deloitte, Jon Olsen om hvordan man kan benytte scenarier for å manøvrere i usikkert terreng.

Hør Deloittecast-episoden her eller der du hører på podkast. 

Webinaropptak: Manøvrere i usikkerhet - Scenarioplanlegging som verktøy i en pandemi

På dette webinaret snakker vi om det å navigere i usikkerhet. Leder av Deloittes Center for the Long View, Dr. Florian Klein, forteller om hvordan vi bruker scenarioplanlegging for å manøvrere i usikkert terreng, og hvordan vi benytter kunstig intelligens (AI) til å kartlegge drivere og for å følge opp scenarioer.

Se opptaket her

Scenariomodellering - Hvordan navigere under usikkerhet

God markedsforståelse er vesentlig for å navigere i usikkerhet. Vi har erfart at virksomheter gjennom scenariomodellering kan utvikle en god markedsforståelse, som øker sjansen for å ta riktige beslutninger.

Les mer her

Guidance for oil, gas, and chemical executives

This article discusses the possible long-term impact on the industry, what questions the company should be asking itself and provides suggested next steps.

Read more

Inngåelse av nye kontrakter i et usikkert og volatilt marked

Samfunnet står i dag ovenfor utfordringer som man ikke har sett på svært lenge. Samtidig må hjulene holdes i gang – for det kommer en dag hvor situasjonen normaliseres. I den perioden vi er inne i innebærer dette blant annet at virksomheter må inngå både kortsiktige og langsiktige kontrakter og for øvrig ha en mest mulig normal atferd.

Ler mer her

Kontakt oss

Johannes Wiik

Johannes Wiik

Partner

Johannes is the lead partner for Energy & Resources in Deloitte Nordics, and partner in Deloitte’s global offshore oil and gas Centre of Excellence with main focus on production, drilling and wells an... Mer

Britt Otterdal Myrset

Britt Otterdal Myrset

Partner

Britt is a Partner in Consulting Norway and the leader of the Portfolios of services covering Deloitte Digital, Analytics and M&A as well as Human Capital. Britt is a Consumer Industry expert and has ... Mer

Katrine Minken

Katrine Minken

Leader Clients and Industries

Katrine is Government & public service industry lead in Deloitte Norway. She is a partner in Deloittes strategy practice Monitor, specializing in public sector strategy development and implementation,... Mer

Joachim Gullaksen

Joachim Gullaksen

Partner, Consulting

Joachim leads the M&A Service offering in Consulting in Norway, and is the Telecom, Media & Technology industry leader at Deloitte Norway. He is a Consulting Partner in Strategy, Analytics and M&A foc... Mer

Sverre Danielsen

Sverre Danielsen

Partner, Financial Services Lead

Sverre Danielsen is Financial Services Lead in Deloitte Nordics and Partner within Deloitte Norway. He has 20 years of management consulting experience across banking & capital markets, insurance and ... Mer