Løsninger

Ledelse i omstilling

Endringsreisen med Covid-19 startet brått og vil få langsiktig effekt. For noen organisasjoner er det en trussel, for andre en mulighet. Det samme gjelder også menneskene i organisasjonen. Ledere må nå håndtere både å ta viktige beslutninger raskere enn før, og samtidig håndtere mangfoldet i medarbeidernes respons på endringene og evne til omstilling.

Vi støtter kundene våre blant annet med

  • Strategiutvikling og endringshåndtering for toppledere
  • Støtte til ledergrupper; hvordan samarbeide effektivt, ta gode beslutninger og bli mer robust som team
  • Ledelsesutvikling; gi ledere kunnskap og verktøy i å lede endring og få med seg organisasjonen
  • Virtuell ledelse; Hvordan lede team virtuelt og samtidig bevare engasjement
  • Organisasjonskultur; hvordan utvikle en kultur som både tåler og vokser på ending

Podkast: Motstandsdyktig og fleksibelt lederskap i vanskelige tider

Cecilia Flatum, leder av Consulting i Deloitte og Frøydis Høgsæt, psykolog og ekspert på lederutvikling i Deloitte, deler førstehåndserfaringer om ledelse i vanskelige tider knyttet knyttet til "resilient leadership". Hvilke faser går vi gjennom i en krise og hva krever dette av ledere? Vi prater om de viktigste lederegenskapene i situasjoner som nå, hvorfor det er viktig å eie narrativet sitt, og hvem som utmerker seg som særlig motstandsdyktige ledere. 

Hør Deloittecast-episoden her eller der du hører på podkast.

 

Artikler

Leading beyond the crisis

The COVID-19 pandemic is changing everything. As it does, it is speeding up digitization, collaboration across ecosystems, reshaping customer behavior and removing barriers of access to resources. Traditional structures and practices may no longer apply.

Read more

I kjølvannet av krise finner man lederskap

Uavhengig av virusets påvirkning på en organisasjon, så er vi av den oppfatning at det finnes fem grunnleggende kvaliteter av robust lederskap, som definerer vellykkede toppledere mens de veileder virksomhetene sine gjennom COVID-19-krisen.

Les mer

Resilient leadership

En sann robust organisasjon er en organisasjon som har blitt transformert, gjennom å ha bygget holdninger, verdier, agilitet og strukturer inn i sitt DNA, som gjør organisasjonen i stand til å ikke bare komme seg tilbake der den var, men å drive fremover, raskt.

Les mer

Webinaropptak: Covid-19: Kampen for tilværelsen - Kostnadsreduksjon, likviditetsstyring og finansiell rekonstruksjon

Konsekvensene av covid-19 gjør at mange virksomheter har hatt et ekstraordinært fokus på kortsiktig likviditetsstyring. Samtidig er det viktig å redusere kostnader strukturelt for å sikre en bærekraftig posisjon for fremtiden. På dette webinaret deler vi våre erfaringer, og diskuterer aktuelle emner innenfor likviditetsstyring og kostnadsreduksjon.

Se opptaket her

Er virksomheten strukturert optimalt også etter krisen?

Vi vil se varige endringer i kunders etterspørsel etter produkter og tjenester og varige endringer i hvordan, hvor og når disse ønskes levert og konsumert. For virksomheter som treffes hardt av dette kan det sies med andre ord; forutsetningene som ligger til grunn for hvordan virksomheten er strukturert gjelder ikke lenger.

Les mer her

Webinar recording: How to recover from the crisis through resilient and agile leadership

As we are moving from the response phase to the recovering phase, the need to look ahead and constantly adjust is even more important than before. In this webinar we will share Deloitte's insight and research on resilient and agile leadership and discuss how these are essential leadership capabilities enabling organizations to adjust to the next normal. 

Watch the webinar here

 

Styrets forsvarlighetsvurdering og ansvar ved utdeling av utbytte

Den reviderte aksjeloven fra 2013 medførte et krav om at styrene skulle vurdere om selskapene fortsatt ville ha forsvarlig likviditet og egenkapital etter utbytteutdeling. Korona-krisen medfører at kravene til styremedlemmenes forsvarlighetsvurdering blir enda viktigere.

Les mer

 

How the Corona crisis may influence important aspects of organizational culture

How can business leaders build and nurture a culture of organizational trust and psychological safety in times of the corona crisis?

Read more

Hvordan lede virtuelle team

Virtuelt arbeid og samarbeid er blitt normen snarere enn unntaket for mange organisasjoner nå, og koronasituasjonen har sannsynligvis fremskyndet våre arbeidsvaner i teknologisk retning med 10 til 15 år. Her er fem grep å ta for å lykkes med virtuelt arbeid.

Les mer

Praktiske personalstrategier som setter ansatte først

I januar 2020, etter hvert som de helsemessige bekymringene ble stadig større, gjennomførte Deloitte en undersøkelse av politikk og praksis knyttet til menneskelig kapital blant bedrifter i Kina. Undersøkelsen viser at arbeidsgivernes umiddelbare reaksjon fra starten av koronavirusutbruddet har vært å ivareta de ansattes helse og sikkerhet.

Les mer

Practical workforce strategies that put your people first

Read more

Koordinering og oversikt mens scenariene utspiller seg

Flere virksomheter arbeider nå med ulike scenarioer som støtte til å navigere gjennom problemene som oppstår, og forholde seg til en situasjon under rask og kontinuerlig endring. Ledere trenger tilgang til riktig sammensetning av mennesker, kompetanse, prosesser og verktøy for hånden, alt understøttet av tydelig og ansvarlig styring.

Les mer

Generalforsamling og styremøter ved hjelp av elektronisk kommunikasjon

I statsråd 27. mars 2020 ble det sanksjonert fire nye forskrifter med hjemmel i koronaloven som gjelder midlertidig unntak fra reglene om fysiske møter i norske selskaper. Forskriftene trådte i kraft lørdag 28. mars 2020.

Les mer

Styrets ansvar under kriser

Regjeringer og myndigheter over hele verden setter inn kraftfulle tiltak for å bekjempe spredning og effekter av Covid 19-viruset. Konsekvensene er uoversiktlige, men det er ingen tvil om at de uansett er omfattende.

Les mer

Kontakt

Eva Gjøvikli

Eva Gjøvikli

Leader People and Purpose

Eva is a leader of People and Purpose at Deloitte Norway. She has multidisciplinary background in economics as well as organization and management. Eva has extensive consultancy and leadership experie... Mer