Løsninger

Likviditetsstyring og kostnadsreduksjon

Hvordan finne riktige og konkrete tiltak i løpet av kort tid?

Har du oversikt over dine handlingsalternativer? Deloitte hjelper deg med å raskt identifisere og realisere tiltak for å sikre likviditet og redusere kostnader på kort og mellomlang sikt.

Mange selskaper har behov for hjelp med likviditetsstyring og kostnadsreduksjon i sammenheng med situasjonen vi står ovenfor. Last ned vår tjenesteoversikt for å se hvordan vi kan hjelpe deg med de utfordringene du nå møter.

Last ned (PDF)

Artikler

Kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten forlenges

Regjeringen har laget en oversikt over tiltak i forbindelse med korona. Kompensasjonsordningen for idrett-, frivillighet- og kulturfeltetforlenges ut 2020. Her finner du mer om dette, og andre nyheter for organisasjoner.

Les mer her 

Webinaropptak: Covid-19: Kampen for tilværelsen - Kostnadsreduksjon, likviditetsstyring og finansiell rekonstruksjon

Konsekvensene av covid-19 gjør at mange virksomheter har hatt et ekstraordinært fokus på kortsiktig likviditetsstyring. Samtidig er det viktig å redusere kostnader strukturelt for å sikre en bærekraftig posisjon for fremtiden. På dette webinaret deler vi våre erfaringer, og diskuterer aktuelle emner innenfor likviditetsstyring og kostnadsreduksjon.

Se opptaket her

First Tuesday Bergen: Hva gjør næringslivet nå?

Hvilke selskaper er kvalifisert til å motta kontantstøtte? Hvordan få tilgang til likviditet fra krisepakker så snart som mulig? Hvilke tiltak er mest relevante for deg som næringsdrivende? Hva kjennetegner krisesituasjonen for mange virksomheter? Se opptak av webinar i regi av First Tuesday Bergen i samarbeid med Deloitte.

Les mer her

Økonomisk resesjon og regnskapsmessige utfordringer

Pandemien omtales å bidra til økonomisk resesjon. Norge er i en nedgangskonjunktur sammen med resten av verden.

Les mer her

Forventede kredittap (ECL) i en tid med høy usikkerhet

Mange av våre velferdssystemer står støtt. Det er altfor tidlig å oppsummere konsekvenser og resultater, men hvordan har krisen blitt håndtert så langt?

Les mer her

Hvordan takler offentlig sektor pandemien?

Mange av våre velferdssystemer står støtt. Det er altfor tidlig å oppsummere konsekvenser og resultater, men hvordan har krisen blitt håndtert så langt?

Les mer her

Regjeringens kontantstøtte til næringslivet

Video: Guide til søknad om kontantstøtte

Les mer her

Tiltak for foreninger, stiftelser og ideelle aksjeselskap

Vi har samlet viktig informasjon om hvilke tiltak ulike aktører gjør for å bistå organisasjoner i koronakrisen, inkludert informasjon om resultater av høringsinnspill, lenker til stiftelser med støtteordninger, informasjon om krisepakker til frivillighet, idrett og kultur, og mer.

Les mer her

Regjeringens kontantstøtte til næringslivet

Den norske regjeringen har nå opprettet en kontantstøtteordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter med betydelig reduksjon i omsetning som følge av koronaviruset og tilhørende smitteverntiltak. Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai 2020. Første utbetaling skal skje så raskt som mulig i april, og måles ut ifra oppgitte tall for mars. Her er en guide til søknad om kontantstøtte.

Les mer her

Årsregnskapet 2019: Regnskapsmessige vurderinger og opplysningskrav som følge av Covid-19

Hvilke vurderinger må ledelsen gjøre? Vil regnskapstallene kunne påvirkes og hvilken informasjon må eller bør gis som del av årsregnskapet og årsberetningen for 2019? Uansett virksomhetens størrelse eller aktivitet må ledelsen vurdere mulige konsekvenser av COVID-19. 

Les mer her

How to respond to financial challenges in a crisis

Events are moving very fast and we already see news of profitable and well managed companies needing to take drastic action to survive. In this article we offer advice on how to address the financial impact of COVID-19, to ensure your survival the next 4 weeks, and then the next 3 months.

Read more

Hvordan møte banken nå?

Banker er viktige medspillere i krisesituasjoner når virksomheter trenger tilgang til økt likviditet. Hvilken informasjon er viktig for banken, og hva vil banken kreve at selskapet har gjennomført av ulike interne initiativer?

Les mer her

Regnskapsmessige konsekvenser av COVID-19

Den globale responsen på koronavirusutbruddet (COVID-19) fortsetter å utvikle seg raskt. COVID-19 har allerede hatt en betydelig innvirkning på de globale finansmarkedene, og det kan ha regnskapsmessige konsekvenser for mange virksomheter.

Les mer her

Kontakt oss

Mari Wetlesen

Mari Wetlesen

Partner / Advokat, Leder Legal Services

Mari er partner og leder for Legal Services i Deloitte Advokatfirma og arbeider primært med selskapsrett og rådgivning i tilknytning til oppkjøp og transaksjoner. Hun yter dessuten løpende forretnings... Mer

Jan Henry S. Fosse

Jan Henry S. Fosse

Director, Financial Advisory

Jan Henry leads our Value Creation Services and M&A Strategy offering in Norway. He advices on strategy, due diligence/IBR, operational restructuring and value creation and has worked extensively with... Mer

Joachim Gullaksen

Joachim Gullaksen

Partner, Consulting

Joachim leads the M&A Service offering in Consulting in Norway, and is the Telecom, Media & Technology industry leader at Deloitte Norway. He is a Consulting Partner in Strategy, Analytics and M&A foc... Mer