Løsninger

Forberede drift til ny normal

God kriseledelse og -kommunikasjon innebærer at ledelsen klarer å håndtere krisen effektivt, samtidig som de har nok tid til daglig drift. Dette forutsetter gode strukturer for kriseledelse, effektive samhandlings- og arbeidsmåter, riktige verktøy og kultur for å jobbe virtuelt.

Noen virksomheter utsetter seg til og med for mer risiko enn nødvendig fordi de ikke evner å utnytte teknolog og alternative arbeidsmåter – ved at de møtes fysisk mer enn det de bør. I kriser som denne øker også risikoen for at kriminelle utnytter krisen med svindelforsøk og økt negativ cyberaktivitet.

Tiltak Deloitte diskuterer med kunder:

  • Krise- og beredskapsplaner – vi bistår klienter med å styrke planverk og organisasjon for å håndtere krisen. Vi identifiserer kritiske deler av virksomhetsprosessene, vurderer risiko og etablerer operative tiltak  
  • Vi har erfaring fra å jobbe med de fleste av de definerte «samfunnskritiske funksjoner» (ref. DSB), særlig innenfor helse og omsorg, bank og finans, politi, barnevern, NAV, forsyningssikkerhet (herunder handel, verdikjeder og transport), utdanning og IKT-sikkerhet  
  • Ledelse og kommunikasjon i krisesituasjoner – vi i Deloitte har dedikerte team som har arbeidet i de omtalte kritiske samfunnsfunksjoner, både på operativt og strategisk nivå, i direktorats- og departmentsroller, i lederstillinger i bank og forsikring og innenfor de fleste av våre andre relevante sektorer og bransjer.
  • I vårt helseteam har vi både leger, sykepleiere, psykologer og tannlege som har jobbet i både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Vi har også medarbeidere med erfaring fra sentrale lederroller så som sykehusdirektører og økonomidirektører, samt flere som har IKT-relatert kompetanse fra helsesektoren. I disse korona-tider kan det også tillegges at vi har personale med erfaring innen smittevern, vaksinasjon og kriseberedskap.

Deloitte har et samarbeid med Zynk, som vi blant annet har hatt en del felles leveranser til enkelte av våre kunder. Deloitte og Zynk inngår «case-by-case» et tettere samarbeid for å møte våre kunders behov innen ledelseskommunikasjon, kriseledelse og organisasjonsvedlikehold knyttet opp mot Covid 19.

Artikler

Hvordan kan virtuell helsehjelp gi økt kapasitet under en forventet bølge av COVID-19-pasienter?

I møte med kriser som COVID-19 pandemien, kan sosial distansering lette på noe av trykket som helsepersonell opplever når de står i frontlinjen. Men når dette ikke er nok kan innovasjoner som virtuelle helsetjenester bidra til å øke kapasiteten, redusere infeksjonsraten, og behandle «ikke-akutte» tilfeller.

Les mer

 

Konkursbeskyttelse - ny lov om rekonstruksjon

For å hindre unødvendige konkurser som følge av COVID-19 er det nå vedtatt en midlertidig lov om rekonstruksjon. Loven gjør det enklere for selskaper å få en reell anledning til å forhandle om restrukturering. Loven legger opp til en bedre rettslig rekonstruksjonsprosess og refinansiering for selskaper med økonomiske problemer, ved å innføre flere virkemidler enn dagens regler om gjeldsforhandlinger.

Les mer her

Webinaropptak: Covid-19: Kampen for tilværelsen - Kostnadsreduksjon, likviditetsstyring og finansiell rekonstruksjon

Konsekvensene av covid-19 gjør at mange virksomheter har hatt et ekstraordinært fokus på kortsiktig likviditetsstyring. Samtidig er det viktig å redusere kostnader strukturelt for å sikre en bærekraftig posisjon for fremtiden. På dette webinaret deler vi våre erfaringer, og diskuterer aktuelle emner innenfor likviditetsstyring og kostnadsreduksjon.

Se opptaket her

 

Ny forskrift: Virksomheter med minst 30 prosent omsetningsfall får kompensasjon fra staten

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen åpner 18. april 2020. Ordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet. Foretak som er pålagt å stenge av staten vil kunne søke først. Her er vår guide til søknad om kompensasjon.

Les mer

New regulation: Enterprises with at least 30 percent decline in turnover are eligible for compensation

Read more

First Tuesday Bergen: Hva gjør næringslivet nå?

Hvilke selskaper er kvalifisert til å motta kontantstøtte? Hvordan få tilgang til likviditet fra krisepakker så snart som mulig? Hvilke tiltak er mest relevante for deg som næringsdrivende? Hva kjennetegner krisesituasjonen for mange virksomheter? Se opptak av webinar i regi av First Tuesday Bergen i samarbeid med Deloitte.

Read more

Forventede kredittap (ECL) i en tid med høy usikkerhet

Mange foretak med kvartalsrapportering må i disse dager oppdatere sine estimat på forventede kredittap (ECL) basert på informasjon som var tilgjengelig per utgangen av mars. Dette er en formidabel oppgave for mange banker og långivere.

Read more

Økonomisk resesjon og regnskapsmessige utfordringer

Pandemien omtales å bidra til økonomisk resesjon. Norge er i en nedgangskonjunktur sammen med resten av verden.

Read more

Regjeringens kontantstøtte til næringslivet

Video: Guide til søknad om kontantstøtte.

Read more

Hvordan takler offentlig sektor pandemien?

Mange av våre velferdssystemer står støtt. Det er altfor tidlig å oppsummere konsekvenser og resultater, men hvordan har krisen blitt håndtert så langt?

Read more

Tiltak for foreninger, stiftelser og ideelle aksjeselskap

Vi har samlet viktig informasjon om hvilke tiltak ulike aktører gjør for å bistå organisasjoner i koronakrisen, inkludert informasjon om resultater av høringsinnspill, lenker til stiftelser med støtteordninger, informasjon om krisepakker til frivillighet, idrett og kultur, og mer.

Read more

Has the Virus Beaten the Corporate Immune System?

The COVID-19 pandemic is changing everything. As it does, it is speeding up digitization, collaboration across ecosystems, reshaping customer behavior and removing barriers of access to resources. Traditional structures and practices may no longer apply.

Read more

Forbered driften til den «nye normalen»

Enkelte selskaper opplever langsiktige og strukturelle endringer i markedet der for eksempel farten på utvikling av nye forretningsmodeller og teknologisk utvikling akselererer. Hvordan bør virksomheter best innrette driften til en ny virkelighet etter at støvet har lagt seg og verden er på vei tilbake til en ny normal?

Read more

Guidance for oil, gas, and chemical executives

This article discusses the possible long-term impact on the industry, what questions the company should be asking itself and provides suggested next steps.

Read more

Styrets ansvar under kriser

I en krise som COVID-19 - med høy innsats og usikre utfall - spiller styret i et selskap en kritisk rolle. En aktiv involvering fra styret kan føles ukomfortabelt, men alternativet er langt verre.

Les mer her

Hvordan lede virtuelle team: fem grep å ta for å lykkes med virtuelt arbeid

Virtuelt arbeid og samarbeid er blitt normen snarere enn unntaket for mange organisasjoner i en tid som denne. Koronasituasjonen har sannsynligvis fremskyndet våre arbeidsvaner i teknologisk retning med 10 til 15 år. Å lede virtuelle team er blitt en grunnleggende lederferdighet, ikke for fremtiden. 

Les mer her

COVID-19, ditt arbeidsmiljø og dine helseopplysninger

Vi står i dag overfor en ekstraordinær krisesituasjon. Koronaviruset skaper usikkerhet, redsel og forvirring, og medfører konsekvenser for enkeltpersoner så vel som virksomheter.

Les mer her

Bedrifter i krise: hvilke handlingrom har arbeidsgivere?

I disse ekstraordinære koronatider, handler det for mange bedrifter om å overleve. Stortingets krisepakke vil til dels dekke opp for noen av de akutte behovene som bedriftene har. For mange bedrifter er imidlertid ikke tiltakene nok for å bøte på de utfordringene de har i vente.

Les mer her

Practical workforce strategies that put your people first

In January 2020, as health concerns were still growing, Deloitte conducted a survey in China of human capital policies and practices. The survey shows that from the beginning of the COVID-19 outbreak, the immediate focus of employers has been on ensuring the health and safety of their employees.

Read more

Generalforsamling og styremøter ved hjelp av elektronisk kommunikasjon

Loven åpner opp for at for eksempel en generalforsamling kan stemme over sakene elektronisk, men det forutsettes at visse krav oppfylles. Denne artikkelen ser nærmere på hvordan styremøter og en virksomhets generalforsamling kan gjennomføres ved hjelp av elektronisk kommunikasjon.

Les mer her

COVID-19: Cyber considerations amid a global pandemic

As the effects of the Coronavirus are felt around the world, governments’ and business’s primary focus is the safety of their citizens, employees and customers.

Read more

COVID-19: Økt fare for cyberangrep

Hvorfor, og ikke minst hvordan, skal din virksomhet beskytte seg mot digitale trusler? Er din virksomhet bevisst dagens digitale trusler, og på hvordan man kan beskytte, forhindre og håndtere disse truslene?

Les mer her

Kontakt oss

Johannes Wiik

Johannes Wiik

Partner

Johannes is the lead partner for Energy & Resources in Deloitte Nordics, and partner in Deloitte’s global offshore oil and gas Centre of Excellence with main focus on production, drilling and wells an... Mer

Britt Otterdal Myrset

Britt Otterdal Myrset

Partner

Britt is a Partner in Consulting Norway and the leader of the Portfolios of services covering Deloitte Digital, Analytics and M&A as well as Human Capital. Britt is a Consumer Industry expert and has ... Mer

Katrine Minken

Katrine Minken

Leader Clients and Industries

Katrine is Government & public service industry lead in Deloitte Norway. She is a partner in Deloittes strategy practice Monitor, specializing in public sector strategy development and implementation,... Mer

Joachim Gullaksen

Joachim Gullaksen

Partner, Consulting

Joachim leads the M&A Service offering in Consulting in Norway, and is the Telecom, Media & Technology industry leader at Deloitte Norway. He is a Consulting Partner in Strategy, Analytics and M&A foc... Mer

Sverre Danielsen

Sverre Danielsen

Partner, Financial Services Lead

Sverre Danielsen is Financial Services Lead in Deloitte Nordics and Partner within Deloitte Norway. He has 20 years of management consulting experience across banking & capital markets, insurance and ... Mer