Løsninger

Sikre kapasitet

Noen organisasjoner må håndtere en voldsom økning i pågang fra publikum eller et marked, og økningen kan sette eksisterende infrastruktur under sterkt press. Andre må operere med kapasitetsmangel fordi de har medarbeidere som av ulike grunner ikke er tilgjengelige for produksjon. Det finnes løsninger både ved omorganisering av eksisterende ressurser, og innhenting av økte ressurser både midlertidig og fast.

Tiltak Deloitte diskuterer med kunder:

  • Risikovurdering av kritisk personell og hvordan du holder dem i jobb 
  • Management for hire i sentrale posisjoner
  • Remote working – hvordan jobbe effektivt digital/virtuelt? 
  • Future of work – vårt sysnpunkt på fremtidens effektive arbeidsplasser 
  • Analyse og design av kunde- og brukeropplevelse (designdrevne kundereiser) 
  • Hente ny/oppdatert kundeinnsikt og forståelse for (justerte) kundebehov 
  • Forbedre/endre tjenesteleveransen og bistå virksomhetene i å håndtere den økte pågangen fra markedet gjennom blant annet effektiv køhåndtering og -driftsmodeller 

Artikler

Jobb operativt med kunder digitalt: Operations i en ny normal

Basert på de erfaringer vi har gjort oss på tvers av vår geografiske tilstedeværelse foreslår vi en firedelt tilnærming for å sikre en effektiv og levedyktig innretning av operasjonell virksomhet også i den umiddelbare fremtiden: arbeidsplass, medarbeidere, IT-systemer og prosesser.

Les mer her

Hvordan kan virtuell helsehjelp gi økt kapasitet under en forventet bølge av COVID-19-pasienter?

I møte med kriser som COVID-19 pandemien, kan sosial distansering lette på noe av trykket som helsepersonell opplever når de står i frontlinjen. Men når dette ikke er nok kan innovasjoner som virtuelle helsetjenester bidra til å øke kapasiteten, redusere infeksjonsraten, og behandle «ikke-akutte» tilfeller.

Les mer her

Koordinering og oversikt mens scenariene utspiller seg

Flere virksomheter arbeider nå med ulike scenarioer som støtte til å navigere gjennom problemene som oppstår, og forholde seg til en situasjon under rask og kontinuerlig endring. Ledere trenger tilgang til riktig sammensetning av mennesker, kompetanse, prosesser og verktøy for hånden, alt understøttet av tydelig og ansvarlig styring.

Les mer her

Koronavirus: Alt du trenger å vite om permitteringer

Arbeidsgiverperioden ved permittering blir redusert fra 15 til 2 dager. Den 16.03.20 vedtok Stortinget en rekke lovendringer i permitteringsregelverket som skal gi arbeidstakerne mer forutsigbarhet, samt gjøre norsk næringsliv bedret rustet for å takle den ekstraordinære situasjonen som landet er i på grunn av koronaviruset

Les mer her

Midlertidig bistand til drift og optimalisering av økonomifunksjonen

COVID-19 rammer de fleste virksomheter i offentlig og privat sektor i en eller annen grad. Til tross for dette er det viktig å sikre en god og nødvendig drift av økonomifunksjonen. Det er da viktig å tenke på og planlegge for hvordan man skal ruste seg for dette, enten om det er at nøkkelpersoner ikke lenger er tilgjengelig eller at arbeidsmengden øker.

Les mer her

Kontakt oss

Johannes Wiik

Johannes Wiik

Partner

Johannes is the lead partner for Energy & Resources in Deloitte Nordics, and partner in Deloitte’s global offshore oil and gas Centre of Excellence with main focus on production, drilling and wells an... Mer

Britt Otterdal Myrset

Britt Otterdal Myrset

Partner

Britt is a Partner in Consulting Norway and the leader of the Portfolios of services covering Deloitte Digital, Analytics and M&A as well as Human Capital. Britt is a Consumer Industry expert and has ... Mer

Katrine Minken

Katrine Minken

Leader Clients and Industries

Katrine is Government & public service industry lead in Deloitte Norway. She is a partner in Deloittes strategy practice Monitor, specializing in public sector strategy development and implementation,... Mer

Joachim Gullaksen

Joachim Gullaksen

Partner, Consulting

Joachim leads the M&A Service offering in Consulting in Norway, and is the Telecom, Media & Technology industry leader at Deloitte Norway. He is a Consulting Partner in Strategy, Analytics and M&A foc... Mer

Sverre Danielsen

Sverre Danielsen

Partner, Financial Services Lead

Sverre Danielsen is Financial Services Lead in Deloitte Nordics and Partner within Deloitte Norway. He has 20 years of management consulting experience across banking & capital markets, insurance and ... Mer