test

Norwegian Impact Report

Å utgjøre en forskjell i det daglige arbeidet

Deloitte har et samfunnsnyttig formål og en ambisiøs strategi for samfunnsansvar og bærekraft som er forankret i FNs bærekraftsmål. Vårt formål er «to make an impact that matters; for clients, people and society». Vi skal være en pådriver for å skape nye løsninger på komplekse samfunnsutfordringer – sammen med klienter og samarbeidspartnere.

Deloitte er en ansvarlig virksomhet, en ansvarlig arbeidsgiver og en ansvarlig forbruker.

Historiene vi deler i denne rapporten vil gi deg innsikt i hvordan vi arbeider for å gjøre en positiv forskjell i samfunnet. Vi arbeider med samfunnsansvar og bærekraft på flere måter i Deloitte; fra donasjoner, frivillighet og pro bono-arbeid til strategiske partnerskap, deltakelse i samfunnsdebatten og en styrket satsing på bærekraft i våre tjenester og leveranser. For egen virksomhet har vi særskilt oppmerksomhet omkring FNs bærekraftsmål: 4. God utdanning og 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Vi ønsker å bidra med noe mer enn å være revisor, konsulent, finansiell rådgiver, analytiker, skatteekspert eller juridisk rådgiver; vi ønsker å gjøre en forskjell for oppdragsgiverne, for våre kollegaer og for samfunnet. Det er et stort engasjement i vår organisasjon for å utgjøre en forskjell i det daglige arbeidet.

I denne rapporten kan du lese mer om hvordan det er å jobbe i Deloitte, om vårt miljøarbeid og hvordan vi arbeider med klientene våre.

Impact-rapporten viser Deloittes forpliktende holdning til vårt samfunnsoppdrag.

God lesing!

Aase Aa. Lundgaard
Daglig Leder, Deloitte Norge AS

Vi skal være en pådriver for å skape nye løsninger på komplekse samfunnsutfordringer – sammen med klienter og samarbeidspartnere.

Aase Aa. Lundgard, Daglig Leder