Verdien av tillit

Revisjonens historie

Har du tenkt over hvordan det vil være å leve i et samfunn uten tillit? Et samfunn der du ikke vet om drosjen kjører deg dit du har avtalt, der du ikke kan stole på at banken tar vare på pengene dine, eller der vi ikke vet om våre ledere forvalter fellesskapets ressurser på riktig måte?