Artikkel

Revisjonens historie

Sammendrag av boken Verdien av tillit

I 1970 måtte revisormedarbeidere jobbe på lærlinglønn og ta utdanning på kveldstid. I dag rekrutteres medarbeidere til yrket direkte fra høyskoler og universiteter, de aller fleste med en mastergrad.

I 1970 måtte revisormedarbeidere jobbe på lærlinglønn og ta utdanning på kveldstid. I dag rekrutteres medarbeidere til yrket direkte fra høyskoler og universiteter, de aller fleste med en mastergrad.