Artikkel

Avleggelse av årsregnskapet for 2019

Regnskapsmessige vurderinger og opplysningskrav som følge av Covid-19

Hvilke vurderinger må ledelsen gjøre? Vil regnskapstallene kunne påvirkes og hvilken informasjon må eller bør gis som del av årsregnskapet og årsberetningen for 2019? Uansett virksomhetens størrelse eller aktivitet må ledelsen vurdere mulige konsekvenser av COVID-19.

Publisert 20. mars 2020

I denne gjennomgangen reiser Deloitte noen problemstillinger knyttet til avleggelse av årsregnskap i henhold til norske regnskapsregler, og hvilke konsekvenser Covid-19 kan ha på enda ikke avlagte årsregnskap for 2019.

Les hele gjennomgangen her (pdf)

Avleggelse av årsregnskapet for 2019

Regnskapsmessige vurderinger og opplysningskrav som følge av Covid-19

Les hele gjennomgangen her
Var denne siden nyttig?