Artikkel

Hvordan unngå grønnvasking

Tine, Fjordkraft, G2 Ocean og Finans Norge delte gode råd og erfaringer fra bærekraftarbeid og -rapportering, da Bergens Næringsråd og Deloitte inviterte til frokostmøte for CFO-er.

Bedrifter som konsentrerer seg om bærekraft, har et konkurransefortrinn. Men hvordan rapporterer vi på arbeid med bærekraft, og hvordan unngår vi grønnvasking og sikrer målbare resultater? Dette var tema da Deloitte og Bergens Næringsråd inviterte til frokostseminar i januar.

Fra en utfordring for de største, til en nødvendighet for alle

Utgangspunktet for frokostmøtet var funnene i Deloittes rapport om hvordan Norges 50 største bedrifter rapporterer på bærekraft. Rapporten viser store variasjoner i rapporteringskvalitet blant norske virksomheter. Det er de største selskapene som leverer rapportering av høyest kvalitet. Det er imidlertid tydelig at bærekraft har gått fra å være en utfordring kun de største selskapene må adressere, til å bli en mulighet og nødvendighet for selskaper av alle størrelser. Bærekraft er nå på alles agenda, og det var tydelig i engasjementet hos de over hundre fremmøtte.
Foredragsholderne delte suksesshistorier og ulike verktøy, og diskuterte utfordringer knyttet til måling av resultater, forankring i bedriften og forståelse av brukergrupper.

Ønsker du å diskutere erfaringer og utfordringer knyttet til bærekraftsrapportering?
Les mer om bærekraftsnettverket for CFO-er.

Ny strategi med bærekraft som bærebjelke

Shippingselskapet G2 Ocean har nylig vedtatt en strategi hvor bærekraft er bærebjelken. Juridisk direktør, Cecilie Koch Hatlebrekke, presenterte hvordan strategien har blitt til og hvordan det kontinuerlig arbeides med å finne gode metoder for måling og rapportering av arbeidet som gjøres på området.

Jørn Spakrud, CFO i Tine, har lang erfaring med rapportering av bærekraftsarbeid. Han pekte på viktigheten av integrasjon mellom bærekraftsrapportering og den tradisjonelle finansielle rapporteringen. Det pågående arbeidet med harmonisering av rapporteringsstandardene på området er derfor sentralt fremover.

Fjordkrafts bærekraftsprogram Klimanjaro er prisbelønnet, innkjøpssjef Gisle Hauge fokuserte sin presentasjon på målbarhet og tillit i rapportering av bærekraftsarbeid.

Idar Kreutzer i Finans Norge presiserte viktigheten av å 1. Si hva du skal gjøre, 2. Vise og dokumentere hva du gjør, 3. Vise effekten av det du har gjort og 4. Lære, gjør forandringer og tilpass. Avslutningsvis siterte han Winston Churchill med «However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results”.

Arbeidet med bærekraft må forankres i bedriften. Bærekraft handler om å være forberedt på fremtiden. Unnlater man å være fremtidsrettet kan man gå glipp av viktige samarbeidspartnere, investorer, kunder og talenter. Finansiell rapportering er historisk informasjon, rapportering på bærekraft handler om fremtiden. Investorer etterspør denne typen informasjon og det er derfor viktig å finne gode metoder for å rapportere på bærekraft.
 

Bærekraftsnettverk for CFO-er

Erfaringsutveksling og samarbeid for bærekraft lå til grunn da Deloitte og Sustainability Hub lanserte et Bærekraftsnettverk for CFO-er høsten 2019.

Bærekraft og integrert rapportering

En analyse av Norges 50 største virksomheter

open in new window Last ned rapporten
Var denne siden nyttig?