Artikkel

Beredskap for økonomifunksjonen

Deloitte BPS tilbyr interimløsninger

Svært mange virksomheter rammes i disse dager av COVID-19, og fraværet av nøkkelressurser kan være utfordrende. Det kan gi økt arbeidsmengde for andre medarbeidere, og skape behov for ekstra ressurser en periode. Avdelingen Business Process Solutions (BPS) i Deloitte jobber i hovedsak med interimløsninger i økonomifunksjonen.

Alle virksomheter opplever fra tid til annen fravær av nøkkelpersonell. Sykdom, permisjoner, oppsigelse - fraværet kan skyldes så mangt. Måten bedriften står stilt til å håndtere fraværet vil også variere. Ved uforutsett fravær vil virksomheten være avhengig av godt dokumenterte rutiner for å kunne utføre personens arbeidsoppgaver på kort sikt. Hvis fraværet viser seg å bli langvarig, vil behovet for ekstra ressurser kunne melde seg.
 

Interimløsning ved sykdom er kostnadsreduserende

SINTEF utførte i 2011 et forskningsprosjekt om kostnadene som et plutselig sykefravær vil påføre virksomheten. Forskningen viste at denne typen fravær vil kunne få store økonomiske konsekvenser, men hvor ulike tiltak kan være med på å redusere kostnadene. Av kostnadsreduserende tiltak nevnes virksomhetens evne til å omstille seg på kort sikt, og hvor fort bedriften kan få på plass en interimløsning.

Vi er inne i en spesiell situasjon for de fleste virksomheter, der mange jobber hjemmefra. Situasjonen setter både kommunikasjon og effektivitet på prøve. Samtidig opplever man permitteringer, ansatte som ikke har mulighet til å jobbe 100 prosent grunnet oppfølging av barn, og sykefravær. I første omgang vil det gi en økt arbeidsbelastning for andre i virksomheten, noe som vil kunne påvirke kvaliteten på arbeidet som utføres. Gjennom godt dokumenterte prosesser og en god handlingsplan vil man kunne stå mye bedre rustet i en slik situasjon. Har man i tillegg mulighet til å hente inn en interimressurs, vil dette hjelpe i en ellers krevende situasjon.
 

Spesialisert på interimløsninger i økonomiavdelingen

Business Process Solutions (BPS) har spesialisert seg på interimsløsninger i økonomiavdelingen, og kan bistå med godt kvalifiserte konsulenter som er vant til å tre inn i stillinger på kort varsel. BPS tilbyr konsulenter som kan avlaste økonomiavdelingens arbeidspress og bidra til at avdelingens leveranser kan opprettholdes. I ansettelsesprosesser, permisjoner eller sykefravær kan BPS tilby ressurser som utfører arbeidsoppgavene i en mellomfase. Hvis det er ønskelig, kan de også hjelpe til med å utarbeide dokumentasjon og rutinebeskrivelser, slik at nye medarbeidere raskt kommer i gang.

Uansett hvilken løsning du eller din virksomhet velger, så er det viktig at man har en god plan for hvordan fravær i økonomiavdelingen skal håndteres.

Var denne siden nyttig?