Case study

Børsnotert virksomhet

Et samarbeid med fokus på strategiske muligheter og risikofaktorer.

I et partnerskap med en børsnotert virksomhet har vi fokus på:

 • Strategiske utfordringer og muligheter
 • Åpen, direkte og ærlig kommunikasjon
 • Kvalitet og etikk
 • Klare holdninger og integritet
 • Fleksibilitet
 • Å være til stede og å være tilgjengelige
 • Viljen til å utvikle partnerskapet

Hvorfor Deloitte?
Vår kultur, adferd, samarbeidsform og kommunikasjon er uformell og direkte, med fokus på proaktiv leveranse av høy kvalitet som utgjør en forskjell for ledelsen og medarbeiderne. Det gjør vi blant annet ved å utføre så mye revisjon som mulig i løpet av året, for å sikre riktige løsninger.

I vår revisjon og rådgivning har vi:

 • Et LCSP-konsept – én Lead Client Service Partner med ansvar og myndighet
 • Deloitte Online – eRoom til effektiv håndtering av konsernrevisjon og kunnskapsdeling
 • Spesialkompetanser innenfor blant annet IFRS, kjøp og salg av virksomheter, immaterielle aktiva, goodwill, finansielle verktøy, pensjoner samt aksjelønn.
 • Top-down styring av revisjon og risikoidentifisering

Dette er strategiske initiativer som sikrer et enda mer målrettet globalt samarbeid.

Var denne siden nyttig?