Artikkel

Midlertidig bistand til drift og optimalisering av økonomifunksjonen

COVID-19 rammer de fleste virksomheter i offentlig og privat sektor i en eller annen grad. Til tross for dette er det viktig å sikre en god og nødvendig drift av økonomifunksjonen. Det er da viktig å tenke på og planlegge for hvordan man skal ruste seg for dette, enten om det er at nøkkelpersoner ikke lenger er tilgjengelig eller at arbeidsmengden øker.

Økonomifunksjonen i både private og offentlige virksomheter burde gjøre seg noen tanker om hvilke utfordringer de ser at de vil kunne møte i disse tider og se på tiltak for å minimere risikoen for at disse påvirker driften.

Noen utfordringer det kan være fornuftig å ta stilling til er:

  • Sykemeldinger og annet fravær kan skape økt arbeidsmengde på de som er igjen i avdelingen. Det kan da være behov for å prioritere hvilke arbeidsoppgaver som gjøres, om man ikke har mulighet til å dekke opp oppgavene på andre måter.
  • Det er også relevant å ta en gjennomgang av kritiske oppgaver som løses i avdelingen, og kartlegge om det er noen av disse oppgavene som enkelte nøkkelpersoner sitter med kunnskapen på hvordan skal løses. Om det er tilfellet kan et forebyggende tiltak være å få beskrevet disse rutinene eller satt opp en vikarordning med at kollegaer kan noen av hverandres oppgaver.
  • En del økonomifunksjoner opplever en økt arbeidsmengde totalt som følge av COVID-19. Det kan for eksempel være behov for jevnlig oppdaterte prognoser eller beregninger av de økonomiske konsekvensene av ulike tiltak.
  • I en periode der man ikke møtes fysisk, kan det være ekstra viktig å fokusere på at man har effektive måter å samarbeide på og at kvalitetssikrende prosesser blir ivaretatt. Å formalisere hvordan man jobber med dette kan være en hensiktsmessig måte å sikre at det blir ivaretatt i alle ledd.

Vi har konsulenter med erfaring på dette området.

Se oversikten over våre tjenester her

Business Process Solutions

Les mer om våre tjenester her
Var denne siden nyttig?