Artikkel

Våre BPS-konsulenter tilbys videreutdanning ved Henley Business School i London

Deloitte Business Process Solutions

BPS tilbyr konsulenter med relevant erfaring og kompetanse innenfor regnskap, økonomistyring og ledelse. For å sikre høyeste kvalitet for våre kunder gjennomgår konsulentene i BPS kontinuerlig videreutdanning som er skreddersydd for operative økonomiroller.

I Deloitte blir våre BPS-konsulenter tilbudt videreutdanning i form av et CFO-program ved Henley Business School i London. Utdannelsen benyttes av Deloitte BPS globalt og er eksklusivt utviklet i samarbeid med Henley Business School. Programmet skal forberede deltakerne på utfordringer og oppgaver innenfor CFOens rolle, og gir et innblikk i hvordan økonomifunksjonen utvikler seg fremover.

Per i dag har tre av våre kolleger i Deloitte Norge gjennomført dette CFO-programmet - Joakim Redbo Kjær, Mikaela Ahlgren og Elisabeth Hauge Eikrem.

De mener det er disse 3 tingene som er det viktigste for å skape verdi for kundene:
1. Evnen til å sette seg raskt inn i oppgaver og problemstillinger

Joakim forteller at kurset holdes av forelesere som har hatt CFO-roller i næringslivet og at forelesningene baserer seg på erfaringsdeling gjennom løpende diskusjoner. Internasjonal deltakelse gjør at konsulentene utvikler seg på å samarbeide, diskutere og tilpasse seg på tvers av ulike kulturer og tankesett. Med denne erfaringen mener Joakim at BPS-konsulenter klarer å sette seg raskt inn i ulike organisasjoner på kort tid og forstå problemstillingene kunden står ovenfor. I tillegg ser konsulentene viktigheten av informasjonsdeling med kunder for å videreutvikle og beholde kompetanse i selskapet.

2. Fokus på finansdirektørens utfordringer og muligheter

Programmet gir oss kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter dagens finansdirektør står overfor, og tar for seg aktuelle temaer. For eksempel får vi lære mer om temaer som Big Data, Analytics og andre teknologirelaterte emner. Programmet veksler mellom teoretisk kunnskap med forelesere fra næringslivet og praktiske oppgaver, slik at vi kan tilegne oss kunnskapen på best mulig måte. De praktiske oppgavene knyttet til forretningsmodellering har vært spesielt givende, ved at vi har fått øve på å ta forretningsbeslutninger basert på tilgjengelig informasjon i sanntid. Dette har gitt oss større forståelse av hvor viktig det er med kvalitative og relevante datagrunnlag som oftest publiseres av finansfunksjoner. Personlig har programmet også gitt meg et større nettverk som jeg fortsatt bruker i dag, og gjort at jeg har blitt kjent med kolleger på tvers av landegrenser, forteller Mikaela. Dette gjør det enklere å finne kolleger med riktig kompetanse på det området man jobber med hos kunden, noe som er en fordel for å kunne levere størst mulig verdiskaping.

3. Bygge og lede effektive team

En BPS-konsulent skal raskt sette seg inn i organisasjonen til kunden og etablere tillit gjennom godt lederskap. Elisabeth forklarer at programmet har et stort fokus på kommunikasjonsevner og ledelse. På CFO-programmet får deltakerne videreutviklet sin kunnskap om hvordan man identifiserer kompetanse blant sine medarbeidere og hvordan man setter sammen et team med komplimenterende ferdigheter. Som BPS-konsulent må man ha evnen til å forstå organisasjonens kultur for og effektivt organisere teamarbeid med hensyn til oppdragets omfang og varighet.

Spesialister på interimløsninger og prosjektstøtte til økonomiavdelingen

I Business Process Solutions (BPS) har vi spesialisert oss på interimsløsninger og prosjektstøtte til økonomiavdelingen, og kan bistå med godt kvalifiserte konsulenter som er vant til å tre inn i stillinger på kort varsel.

Vi tilpasser ressurser og kompetanse etter ditt behov. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Deloitte Business Process Solutions

Les mer om våre tjenester
Var denne siden nyttig?