Artikkel

Forventede kredittap (ECL) i en tid med høy usikkerhet

IFRS 9

Mange foretak med kvartalsrapportering må i disse dager oppdatere sine estimat på forventede kredittap (ECL) basert på informasjon som var tilgjengelig per utgangen av mars. Dette er en formidabel oppgave for mange banker og långivere.

COVID-19-pandemien og tiltakene for å håndtere pandemien har vidtrekkende implikasjoner. De økonomiske konsekvensene og virkningen av de offentlige støtteordningene er i mange tilfeller usikre. Dette bidrar til økt kompleksitet og usikkerhet i estimatene. Modellene og tilnærmingene som brukes av mange banker og långivere ble heller ikke utviklet med henblikk på den ekstreme økonomiske situasjonen og alle de offentlige støtteordningene som er introdusert. Konsekvensen kan bli behov for mer justeringer og tilpasninger utenfor modellene, noe som kan øke kompleksiteten i estimatene ytterligere.

I vedlagte publikasjon drøftes de viktigste vurderingstemaene ved regnskapsføring av forventede kredittap (ECL), særlig hvilke implikasjoner COVID-19 kan få for disse estimatene og hvilke virkninger modifikasjoner og offentlige støtteordninger kan gi. Publikasjonen er relevant for långivere og banker, men er også for andre typer foretak med eksempelvis kundefordringer og kontraktseiendeler regnskapsført under IFRS 15 og/eller fordringer relatert til leieavtaler regnskapsført under IFRS 16.

Les gjennomgangen via lenken til høyre.

IFRS 9: Forventede kredittap (ECL)

Les mer her
Var denne siden nyttig?