Artikkel

Nøkkelutfordringer for IFRS-regnskap

COVID-19: IFRS videoserie

Praktisk talt alle bransjer møter nå utfordringer knyttet til COVID-19. Nå som pandemien øker både i omfang og varighet, opplever foretak nå å stå i en situasjon som er forbundet med en generell økonomisk nedgang. Denne serien med videogjennomganger drøfter viktige IFRS-regnskapsmessige hensyn som må ivaretas knyttet til forhold som er utløst av COVID-19.

Deloittes IFRS-videoserie inkluderer følgende tema:

  • IAS 37 og tapskontrakter
  • Hendelser etter balansedagen
  • Vurderinger og estimater

Deloitte COVID-19 video series

Se alle videoer her
Var denne siden nyttig?