Artikkel

Deloitte kåret til vinner av 'Audit Innovation of the Year' 2018 av International Accounting Bulletin

Avansert teknologi vil kunne gi bedre innsikt

Ny teknologi og nye verktøy gir revisor og klienter helt nye muligheter: ikke bare er det mulig å teste hele populasjonen fremfor å ta stikkprøver, men revisjonen vil også gi en innsikt som ikke tidligere har vært mulig.

For klientene vil dette betyr en mer verdifull revisjon som gir bedre forståelse av virksomheten og hva som bør forbedres.

Det er ingen tvil om at ny teknologi og nye verktøy kommer til å endre revisjonsbransjen for godt – men ting skjer fort, og det er viktig å være med på utviklingen. Nettopp det er Deloitte gode på, og Deloitte vant derfor The Accountant and International Accounting Bulletins prestisjetunge «Audit Innovation of the Year»-pris.

– Å motta denne prisen er en viktig bekreftelse for Deloitte. Vi jobber kontinuerlig med innovasjon og ny teknologi – og når en ledende aktør i bransjen tildeler oss en slik pris, viser det at vi har den ledende posisjonen vi hele tiden strekker oss etter å inneha, sier Jørn Borchgrevink, partner og leder for Audit & Assurance i Deloitte Norge

Jørn Borchgrevink anser det å sørge for at Deloitte beholder en ledende posisjon innenfor innovasjon og teknologi som en av sine viktigste oppgaver. Vi har tatt en prat med han for å høre mer om hva han mener at det innebærer.

Hvordan har forventningene til eksterne revisorer endret seg?

Borchgrevink: Vi ser at våre oppdragsgivere investerer stort i teknologi og nye løsninger, og de regner med at revisor gjør det samme. Som et resultat av disse investeringene, åpner det seg opp helt nye muligheter for oss som revisor. De ulike løsningene og verktøyene gir en forbedret og mer effektiv revisjon enn tidligere, og nå har vi for eksempel mulighet til å trekke ut relevante data og bearbeide det ut i fra et risikopersktiv. Fordi dette gir oss en bedre forståelse av dataene og virksomheten, blir også samtalene med kunder mer relevante.

Alt dette gjør at vi kan jobbe med et mye høyere nivå av kvalitet. Fordi de mest standardiserte oppgavene har blitt automatisert, så betyr dette mer interessante oppgaver for revisor og ikke minst at vi kan gi kundene våre mer innsiktsfulle og relevante tilbakemeldinger.

Les også: Hvordan kan blokkjeder endre revisjonsbransjen?

Hvilke teknologier vil bli en del av revisors verktøykasse i fremtiden?

Borchgrevink: I et nordisk perspektiv består revisjon av mindre, mellomstore og store komplekse enheter, og det er viktig for oss å ha verktøy som gir mening for alle de forskjellige virksomhetene. I det store globale perspektivet har vi verktøy som kan brukes til å analysere krevende datapopulasjoner, og som vi kan bruke til å overvåke transaksjoner og til å lese kontrakter med store datamengder.

Vi tar i aller høyeste grad del i de store investeringene som gjøres globalt, men det er viktig å tilpasse seg kundene og deres reelle behov. Hos en typisk mellomstor norsk virksomhet jobber vi med å analysere alle tjeneste- og varetransaksjoner, og tar i bruk presentasjonsverktøy som sammenstiller informasjonens slik at vi kan diskutere med klientene.

I tillegg til all investeringen i teknologi, investerer vi stort i våre medarbeidere og deres kunnskapsutvikling. Vi trenger spesialister – og selv om teknologien kan fjerne de mest rutinepregede oppgavene, er utvikling hos medarbeiderne fortsatt en topp-prioritet. I Deloitte har vi oppriktig troen på at å parallelt investere i mennesker og teknologi er veien å gå. Det er viktig at kunnskapsutviklingen til våre medarbeidere er tilpasset oppgavene som er mest relevante i hverdagen og for de nordiske forholdene vi jobber med i hverdagen.

Hvilke nye typer informasjon søker investorer når de skal se på virksomheters finansielle situasjon?

Borchgrevink: Revisjonen av finansregnskapet står som revisors hovedoppgave, men slik som dette nå utvikler seg så vil interessegruppene til en virksomhet i økende grad være opptatt av mange andre typer informasjon fra virksomheten. Rapportering om bærekraft og andre ikke-finansielle resultater etterspørres i stadig større grad. Det er ikke lenger bare bunnlinjen som er viktig for brukerne, men hele verdiskapingen på kort og lang sikt. Eksempler på dette kan være salgstall, abbonentnummere, nye kontrakter eller pressemeldinger og andre nyheter fra selskapet.  

I den grad revisjonen brukes til å trekke viktige beslutninger, så mener vi at det er et økende behov for revisjon – altså en objektiv bekreftelse fra tredjepart. Her ser vi at vi kan spille en viktig rolle – og det vil være helt naturlig å benytte seg av teknologien og de analytiske verktøyene som er tilgjengelig i en slik prosess.

Les også: Vi fokuserer på det som er viktigst for deg

Hvilke ferdigheter blir viktigere i revisjonen, og hvordan kan yrket tiltrekke seg topptalentene?

Borchgrevink: Utover de viktige tekniske regnskaps- og revisjonsferdighetene er evnen til å jobbe med store datamengder viktig for fremtidens revisor. Derfor er datakompetanse, analytiske ferdigheter og erfaring med å jobbe med avanserte IT-plattformer viktig. Evnen til å analysere effektivt – og til å trekke konklusjoner ut fra dataene er også egenskaper som vil bli verdsatt i fremtiden.

Deloitte investerer for å være ledende i teknologi og kompetanse knyttet til anvendelse av data. I en så stor virksomhet som Deloitte, vil du som revisor møte best-practise på anvendelse og bruk tilgjengelig verktøy, teknologi og kompetanse. Og nettopp det ligger det mye god læring i. Som revisor hos oss får man mulighet til å jobbe med en rekke forskjellige arenaer i næringslivet – som er en fantastisk arena for å utvikle talentene sine.

Når det er sagt, er det like viktig å sørge for at de som allerede jobber i bransjen har riktig kunnskap som det å lage plass til nye. Som revisor ligger det et fag og en profesjon i bunn, og for å kunne ta del i utviklingen må faget utvikles videre ved hjelp av nye metoder. Det tror jeg er viktig for fremtiden.

Var denne siden nyttig?