Artikkel

IFRS 16 – Endringer i leieavtaler

COVID-19: IFRS 16

Pandemien har ført til ulike lempinger i leieavtaler som ledd i å hjelpe virksomheter gjennom en økonomisk og likviditetsmessig utfordrende periode. Her er en gjennomgang av IFRS 16.

IFRS 16 Leieavtaler trådte i kraft 01.01.2019. Etter et krevende implementeringsår for selskaper med et stort omfang av leieavtaler, oppstår det i år mange spørsmål knyttet til endringer i leieavtaler. Dette aktualiseres ytterligere som følge av Covid-19, som har ført til ulike lempinger i leieavtaler som ledd i å hjelpe virksomheter gjennom en økonomisk og likviditetsmessig utfordrende periode. Myndighetene har også vært klare i sine forventninger til gårdeiere om tilpasninger og lempinger i husleieavtaler. I denne publikasjonen vil vi ta for oss leietakersiden.

Vi vil i første del av artikkelen se på regnskapsføring av inngåtte leieavtaler, herunder variabel leie og leietakers endrede vurderinger av betingelser i leieavtalen. Vi vil videre ta for oss regnskapsføring av endringer i leieavtaler for leietaker. I siste del av publikasjonen tar vi for oss regnskapsmessig behandling av endringer i leieavtaler som er en direkte følge av Covid-19. IASB vedtok 28. mai 2020 endringer i IFRS 16 som gir leietaker mulighet til å gjøre forenklede vurderinger ved regnskapsføring av endringer i leieavtaler som følge av Covid-19. 

Les hele artikkelen ved å klikke lenken til høyre.

Endringer i leieavtaler i henhold til IFRS 16

Les hele artikkelen her
Var denne siden nyttig?