Artikkel

Fra finansiell rapport til integrert tankesett – store norske bedrifter er i gang

Flere og flere bedrifter ønsker å sikre bærekraftig vekst i et stadig mer dynamisk konkurranselandskap. Med integrert rapportering og bærekraftrapportering kan bedrifter gi interessenter informasjon om hvordan de skaper verdier på kort og lang sikt.

30 år etter at begrepet «bærekraftig utvikling» ble lansert, opplever vi at stadig flere virksomheter og interessenter engasjerer seg i samfunns-, klima- og miljøspørsmål. Dette er gledelig.

Økt rapporteringskvalitet og synliggjøring av total verdiskaping

Engasjementet fører til et behov for å bedre rapporteringskvaliteten, der presentasjonen av ikke-finansiell så vel som finansiell informasjon er viktig for å få frem virksomhetens verdiskaping i sin helhet. Stadig flere bedrifter ønsker å kommunisere med ulike grupper interessenter, for eksempel kunder, investorer, långivere og ansatte.

Integrated Reporting-rammeverket, utviklet av International Integrated Reporting Council (IIRC), er ment å veilede bedrifter i rapporteringen av finansiell og ikke-finansiell verdiskapning over tid. Integrert rapportering defineres som «konsis informasjon og kommunikasjon om hvordan organisasjonens strategi, styringsmodeller, finansielle og ikke-finansielle resultater og framtidsutsikter legger til rette for verdiskaping på kort, mellomlang og lang sikt».

Les også: Sett verdskaping og bærekraft i fokus

Fra profitt til verdi - Norges 50 største bedrifter

Last ned her

Bærekraftrapport og finansiell rapport sammen

Integrert rapportering og bærekraftrapportering henger tett sammen, og veien fra separate års- og bærekraftrapporter til en integrert rapport er i mange tilfeller kort. Målet vil være et integrert tankesett som reflekteres i visjon, strategi og handlinger, og der resultater og konsekvenser av dette kommuniseres med en tydelig rød tråd. Slik oppnår man bedre kontakt med alle brukerne av finansiell og ikke-finansiell informasjon og får frem resultatene i den såkalt triple bunnlinjen: «people, planet, profit».

Deloitte har i flere år støttet utviklingen av IR-rammeverket og mener integrert rapportering vil være en sentral faktor for både bedre virksomhetsstyring og -rapportering. For å undersøke hvordan norske bedrifter ligger an når det gjelder integrert rapportering, har vi analysert de 50 største.

Les mer om: Integrert rapporting 

Var denne siden nyttig?