Artikkel

Finansiell rapportering og digitalisering – hvordan ligger vi an i Norge?

Deloitte har gjennomført en undersøkelse av norske virksomheter, med mål om å kartlegge hvor godt og effektivt regnskapsavslutning, konsolidering og rapportering gjennomføres.

Dette er alle viktige leveranser fra enhvers virksomhets økonomiavdeling, ettersom informasjonen som produserer benyttes for å ta avgjørelser. Så hvor effektivt gjennomføres disse prosessene? Og finnes det muligheter for å forbedre og transformere både prosessene og leveransene?

I en stadig mer digitalisert verden er det avgjørende med riktige verktøy, gode prosesser og en fremtidsrettet kompetanse i økonomifunksjonen. For å undersøke hvordan norske virksomheter ligger an, har vi bedt om informasjon rundt disse områdene. I tillegg har vi bedt respondentene om å oppgir hvor lang tid de bruker på de ulike delprosessene regnskapsavslutning, konsolidering og rapportering.

De største er best
Funnene viser at de selskapene som har høyest omsetning, har flere av de nyeste verktøyene. Samtidig er det ikke noen klar korrelasjon mellom omsetning og fremtidsrettet digital kompetanse. Få av virksomhetene i vårt utvalg har tatt i bruk robotisering og kognitive verktøy, selv om mange oppgir å ha planer om å ta det i bruk. Det kommer også frem i undersøkelsen at de virksomhetene som har godt dokumenterte rutiner og prosesser er mer effektive.

Deloitte tror dagens rapporteringssykluser vil forsvinne og erstattes av regnskapsføring i sanntid. Overgangen dit vil imidlertid kreve både tid og ressurser, samt et godt samarbeid mellom mennesker og maskiner.

Rapporten i seks punkter
Ved å laste ned rapporten vil du få et godt innblikk i hvordan norske virksomheter oppgir å ligge an. Hovedfunnene kan oppsummeres i seks punkter:

1. Mange virksomheter mangler dokumentasjon av prosesser og internkontroll

Virksomhetene i vårt utvalg er opptatt av å kontinuerlig forbedre prosesser og internkontroll. Mange benytter rapporteringskalender, men det er ikke fullt så mange som har et godt integrert rammeverk for internkontroll. Enda færre har formell dokumentasjon for rutiner og prosesser.

2. Kompetansebehovet i økonomi er i endring – norske virksomheter er ikke tilstrekkelig godt forberedt

På spørsmål om medarbeiderne har tilstrekkelig IT -kompetanse til å følge med på den teknologiske utviklingen er svarene omtrent midt på skalaen. Ledelsen forventer at økonomifunksjonen skal spille en nøkkelrolle i leveransen av innsikt. Dette indikerer et behov for kompetanseutvikling og –endring.

3. Flere virksomheter går over til skybaserte ERP-systemer. Svært få benytter kognitive verktøy

59 prosent av respondentene har svart at de benytter eller har planer om å bytte til et skybasert ERP-system. Nesten halvparten av disse er mindre og mellomstore bedrifter (under 1 mrd. kroner i omsetning). 23 prosent av respondentene benytter roboter (RPA), mens kun syv prosent benytter kognitive verktøy.

4. Kun 36 prosent av virksomhetene bruker under fem dager på å stenge hovedbok for føringer

46 prosent av respondentene i undersøkelsen opplyser at de benytter kun Excel til regnskapsavslutningen, mens 54 prosent benytter et periodeavslutningsverktøy. Det
er hovedsakelig de største selskapene som opplyser at de bruker periodeavslutningsverktøy i prosessen.’

5. 70 prosent opplyser at det tar en til to dager å konsolidere regnskapene

Konsolideringsprosessen går raskt, men hele 52 prosent av selskapene benytter kun Excel i konsolideringsprosessen. 48 prosent benytter ulike konsolideringsverktøy. Det er hovedsakelig de største selskapene som opplyser at de bruker konsolideringsverktøy i prosessen.

6. Over halvparten bruker ni dager eller mer på ledelsesrapportering

Det er hele 64 prosent som benytter Word eller Excel i ledelsesrapporteringen og kun 18 % benytter et rapporteringsverktøy. Store selskap er lengre fremme i digitaliseringen og har tatt i bruk ulike rapporteringsverktøy.

 


 

Finansiell rapportering og digitalisering

Last ned
Var denne siden nyttig?