Artikkel

Forsikring har en krevende framtid 

Fire trender som definerer forsikringsbransjen i 2020

Forsikringsbransjen står overfor omfattende forandringer, og disse forandringene handler ikke bare om det digitale. Krevende kunder, nye konkurrenter og nye utfordringer vil forvandle forsikringssektoren.

Med utgangspunkt i ærlige samtaler med over 200 toppledere innenfor forsikring både i Europa, Afrika og Midtøsten, har vi jobbet med Financial Times Remark for å identifisere og analysere fire viktige forsikringstrender som vil være førende for bransjens framtid:
 

1. Ny verden, nye kunder nye løsninger

Kundenes behov, kunnskap og forventninger har økt eksponentielt i løpet av det siste tiåret. Hvordan kan forsikringsselskapene tilpasse seg deres krav?

Det er kundene som driver fram skiftet i forsikringsbransjen. I en tid der alt skjer raskt, endringene er store og valgmulighetene overveldende, er ikke lojalitet lenger noe man kan ta for gitt. Forsikringsbransjen må gå utover sine kjerneprodukter og -tjenester for å holde på kundebasen sin.

“Vi har i årenes løp lært at dybdekunnskap om produktet du tilbyr og kundenes krav ... styrker forholdet til kundene. Tilleggstjenestene eller til og med frynsegodene gir den ekstra lille dytten som du trenger for å få avtalen i havn.”
- CFO i et skadeforsikringsselskap i Norge

Forsikring i 2020

Fire trender som definerer forsikringsbransjen

Last ned rapporten

2. Andre veier til vekst

Våre undersøkelser viser at veksten vil komme i form av forebyggende og også beskyttende løsninger, med en rekke nye tjenester og produkter. Hvordan vil tjenestebaserte strategier og innovative produkter endre forsikringsbransjen?

Den tradisjonelle fremgangsmåten med salg av beskyttende produkter er ikke i nærheten av å være nok for framtidens forsikringsselskap. Veksten vil komme i form av nye, tjenestebaserte modeller, innovative produkter og større vekt på forebygging.

 

3. Forhandlingsbordet lokker

I et svært konkurranseutsatt miljø innser ledelsen at organisk vekst ikke vil være tilstrekkelig. Hvordan vil forsikringsmiljøet ta i bruk fusjoner og oppkjøp, investeringer og allianser for å skape økt vekst?

Eksisterende selskaper kan ikke lenger stole på organisk vekst eller intern innovasjon. De som lykkes er de som greier å skape allianser med innovative, nystartede bedrifter, slå seg sammen med forsikringsteknologiske aktører og konsolidere virksomheten med konkurrentene. En bransje i rask endring vil kreve gode forhandlingsevner.

 

4. Digital omveltning – praktisk, ikke teoretisk

Teknologiske endringer er en realitet. Men det er stor forskjell på å vite dette og å gjøre noe med det. Hvordan kan forsikringsselskapene bruke teknologi som dataanalyser, blokkjede og skyteknologi til sin fordel?

Store endringer som følge av ny teknologi er også en realitet. Dette går utenpå alle andre trender. Men å innse dette og å gjøre noe med det er også to helt forskjellige ting. Forsikringsselskapene må vite hvordan de kan ta i bruk riktig teknologi til riktig formål, ellers risikerer de å sakke akterut.
 

Last ned rapporten her.

Deloitte Assurance

Les mer om våre forsikringstjenester, som IFRS, bærekraftig rapportering, og siste innsikt på området.

Hold deg oppdatert
Var denne siden nyttig?