Artikkel

Nye forventninger til internrevisoren

Internal Audit Insights 2018

Den årlige utgaven av Internal Audit Insights ser på hva som preger internrevisjonsrollen, og hvordan internrevisorene kan bruke sin posisjon til å utvikle virksomheten sin i positiv retning. 2018-utgaven ser nærmere på RPA (robotic process automation), smidig internrevisjon og ulike former for risiko.

Basert på Deloittes undersøkelser og erfaring, tyder mye på virksomhetsledere forventer at internrevisjonen skal være langt mer fokusert på framtidige problemstillinger og risikofaktorer enn tidligere. Der internrevisoren før reviderte fortiden, skal han/hun nå gi råd om hvordan fremtiden skal møtes.

13 hovedområder skiller seg ut

Dette er en helt ny hverdag, som krever nye ferdigheter hos internrevisoren. Klarer man ikke å holde følge med disse endringene, står internrevisoren i fare for å oppleves som irrelevant i den strategiske utviklingen av en virksomhet.

På bakgrunn av dette, gir årets Internal Audit Insight råd om 13 områder internrevisoren bør følge nøye med på om ønsket er å levere i henhold til de nye forventningene.

Ved å ta i bruk nye metoder, som for eksempel automatisering av kjerneoppgaver eller en ny tilnærming for å analysere fremtidig risiko, vil internrevisorens rolle bli viktigere og påvirkningskraften større.

Det handler mye om å bli mer digital og mer enn halvparten av de 13 definerte hovedområdene dreier seg om teknologi.

Les også: Global Chief Audit Executive Survey 2018

Internal Audit Insights 2018

Last ned rapporten

Årene foran oss

I dette kappløpet har internrevisoren ligget etter. På samme måte som kundene ligger foran virksomhetene digitalt, ligger kanskje virksomheten noe foran sin egen internrevisor.

Internrevisoren kan innta rollen som en av de viktigste rådgiverne for ledelsen når virksomheten endres i en mer digital retning. Om de riktige stegene tas, vil de kunne analysere potensielle muligheter og risikofaktorer som ny teknologi fører med seg.

Lykkes de med å innta denne rollen, vil internrevisorens synlighet, verdi og innflytelse øke.

Les mer om internrevisorens fremtidige rolle og de 13 hovedområdene i rapporten Internal Audit Insights 2018 her.

Var denne siden nyttig?