Artikkel

Hvem er fremtidens revisor?

Partner i Audit & Assurance og leder for innovasjonsarbeidet innen revisjon i Deloitte, Reidar Ludvigsen, mener revisjonsbransjen har endret seg drastisk de siste par årene.

Forestill deg et bilde av en revisor og du vil høyst trolig se for deg en person som sitter bøyd over en kontorpult med en kalkulator som kontrollerer uendelige mengder med tall. Dette bildet er utdatert i den nye digitale hverdagen. Det som kjennetegner en effektiv revisor i dag er ikke gode evner til å gjennomgå store mengder informasjon manuelt, men evnen til å se sammenhenger, tenke kritisk og utnytte innovative ideer og teknologi.

Forandringene preger ikke bare de som er revisor i dag, de digitale fremskrittene påvirker også hvilke egenskaper man ser etter hos nyutdannede revisorer.

- Tidligere vitset vi med at revisorer druknet i dokumenter. Nå ser vi at ny teknologi har hatt en enorm påvirkning på profesjonen.

Det sier partner Reidar Ludvigsen. Takket være nye verktøy kan revisorene våre arbeide smartere og mer effektivt – med hverandre og med klientene.

Nye utfordringer krever ny kompetanse

- Det er veldig viktig for oss at de vi ansetter forstår teknologi, er analytiske og klarer å bruke digitale verktøy på en god måte. Man trenger ikke kunne programmere, men det er viktig å forstå og ha interesse for ny teknologi og være komfortabel med å analysere og presentere store mengder med data, sier Reidar Ludvigsen. Han legger til at mange av de egenskapene som før har vært viktige, fortsatt er det.

- Revisorer vil alltid ha behov for inngående kunnskap og erfaring i tradisjonelle områder som revisjon, finansiell rapportering, intern kontroll og skatt. Men disse kompetansene er kun en basis.

Revisor må i tillegg være god til å kommunisere, og ha evne til å tenke kritisk og kreativt samtidig som en bruker teknologi til å manipulere og analysere data fra ulike kilder for å identifisere risikoer og gi innsikt.

Det blir derfor veldig viktig for oss at de vi ansetter forstår teknologi, er analytiske og er komfortable i å bruke digitale verktøy.

Ludvigsen mener revisjon i dag er mer preget av analyser og visualisering enn tidligere. Ved å bruke analytiske verktøy på en god måte, gir det både bedre kvalitet i selve revisjonen og verdifull innsikt for selskapene vi reviderer. Dette gjør revisor til en enda bedre og mer relevant diskusjonspartner for selskapene enn tidligere.

- I så måte kommer også evnen til å kommunisere godt inn som et viktig element. For med dypere innsikt i hva som kan gjøres bedre i en virksomhet, må man evne å kommunisere dette på en god måte til virksomheten det gjelder, sier Ludvigsen.

Hvordan revidere en robot?

At en del av de klassiske oppgavene ved gjennomføringen av revisjonen automatiseres, betyr ikke at revisoren får mindre å gjøre.

- Tidligere tror jeg mange av oss følte at vi brukte like mye tid på alle områder uavhengig av risiko. De nye verktøyene gir oss mulighet til å effektivisere revisjonen av områder med lav risiko, og vri tidsbruken over på områder med høyere risiko. Dette medfører at vi kan fokusere på det som er viktigst og gir merverdi for klientene våre.

Digitaliseringen i norsk næringsliv påvirker også hvilke egenskaper en revisor må inneha. For hvis vi skal revidere en prosess som er styrt av en robot, må vi sjekke at den gjør oppgaven riktig. Og hvordan reviderer man da egentlig en robot?

Utdaterte revisjonsstandarder

Ludvigsen mener endringene i revisjonsbransjen har skjedd så raskt at revisjonsstandardene har blitt utdatert. Revisjonsstandardene snakker om utvalg basert på stikkprøver, vi ser nå oftere på alle transaksjoner i en virksomhet. Det å relatere de nye handlingene vi gjør inn mot revisjonsstandardene er ikke alltid like enkelt.

Det å skulle utdanne fremtidens revisor vil også kreve en omstilling.

- Vi er involvert i et kurs på masterprogrammet på NHH som omhandler digital revisjon, hvor vi viser hvordan vi bruker våre analytiske verktøy i praksis. Samtidig er det viktig å påpeke at digital revisjon ikke er noe i tillegg til alt annet, eller ett enkelt kurs. Digital revisjon er nå en integrert del av hele revisors virke, avslutter Ludvigsen.

Var denne siden nyttig?