Artikkel

Hvordan kan du vurdere om din revisor har god nok kvalitet?

Vil du vurdere om din revisor holder den kvaliteten du bør kunne forvente? Da er det noen spørsmål du kan stille deg.

Har revisor gode rutiner og gode prosesser for å sikre uavhengighet og integritet?

Hvis du har en revisor som reviderer minst ett såkalt «foretak av allmenn interesse», er revisoren din pliktig til å avgi en årlig åpenhetsrapport, se for eksempel Deloittes åpenhetsrapport her (link). Den finner du på revisors hjemmeside, og der kan du lese om hvilke prosesser og verktøy din revisor bruker for å opprettholde uavhengighet og integritet, men også om hvordan kvalitetsarbeidet utføres. Dette kan være tungt fagstoff, men les gjennom rutinebeskrivelsene. Syns du det ser bra ut? Stemmer det overens med det du opplever i din dialog med din revisor? I så tilfelle kan du fastslå at revisor har gode rutiner, og etterlever disse på en bra måte. Hvis du er i tvil, bør du ta en samtale med revisor om dette.

Har revisor hatt noen saker der kvalitetsarbeidet har blitt utfordret?

I åpenhetsrapporten skal også revisor redegjøre for tilsyn de har hatt fra norske og internasjonale myndigheter, utfallet av disse, og hva som har blitt gjort med disse. Alle store revisjonsfirmaer blir regelmessig sjekket av myndighetene. Du bør ikke se det som et krisetegn at revisor har fått anmerkninger og forbedringspunkter, det er nokså vanlig i disse gjennomgangene. Men dersom det er anmerkninger som også kan ha relevans for din virksomhet, kan du vurdere å ta en samtale.

Har dere en bra dialog, og oppfatter du at revisjonsprosessen flyter bra og etter planen?

Et revisjonsteam følger visse krav til dialog og kommunikasjon, helt fra uformell dialog, til den endelige revisjonsberetningen. Hele denne prosessen skal være godt planlagt, godt beskrevet og gjennomføres i tråd med planen, slik at det blir effektivt for deg som revisjonskunde. Evnen til å planlegge og gjennomføre en slik prosess på en ryddig og strukturert måte, er ofte et godt tegn på høy kvalitet hos revisor. Du skal kunne få gode svar på spørsmål du har, men du skal også være sikker på at revisor har kvalitetssikret svarene godt.

Har revisor nok kunnskap?

Kunnskap er vesentlig for kvalitet. Revisoren din skal kunne lover, regler og forskrifter som påvirker arbeidet. Men revisor må også kunne din virksomhet, din bransje og forstå din hverdag. Når du snakker med revisor, skal du få opplevelsen av at du får relevante, gode og innsiktsfulle innspill. Hvis du opplever at den kunnskapen er til stede, er det et tydelig signal om at kvaliteten er god.

Har revisor et team som støtter og bistår på en god måte?

Størrelsen på revisjonsteamet og revisjonsjobben varierer selvfølgelig med størrelsen på virksomheten. Men de fleste større bedrifter i Norge har et eget revisjonsteam, som støtter den ansvarlige revisoren. Dette teamet skal bestå av eksperter på spesielle områder du har bruk for, men også som regel av noen yngre medarbeidere, som gjør deler av jobben på en mer effektiv måte. Opplever du at dette teamet er godt samkjørt, forstår oppgaven og har kjennskap til din virksomhet? Har de unge medarbeiderne fått god opplæring, og kan gjøre jobben effektivt? Har den ansvarlige revisoren tatt med kompetente eksperter på områder der det er nødvendig, og ikke driver og synser selv? Hvis du ser dette i revisjonsteamet ditt, er det tegn på god kvalitet.

Var denne siden nyttig?