Hvordan kan du vurdere om din revisor har god nok digital kompetanse

Vil du vurdere om din revisor har den digitale kompetansen du bør kunne forvente? Da er det noen spørsmål du kan stille deg.

Har revisor en god prosess for utveksling av data?

Virksomheten må ha tilgang til strukturerte data, og kunne dele det. Tilliten mellom revisor og klient må være slik at revisor får kontinuerlig tilgang til all data, i alle land eller regioner der bedriften opererer. Ikke minst, må revisor ha systemer, kompetanse og løsninger til å kunne motta, håndtere og bruke data riktig.

Har revisor tilstrekkelig kompetanse tilknyttet IT-sikkerhet?

Deling av data innebærer en risiko for misbruk eller tap av data. Som oppdragsgiver må du ha tillit til at revisor har høy nok kompetanse innen IT-sikkerhet til å kunne behandle og oppbevare data på en forsvarlig måte. Opplever du at kunnskapsnivået tilknyttet IT-sikkerhet og behandling av persondata er høy nok? Er du trygg på at prosessene og rutinene fungerer slik det skal? Samtidig er det så godt som umulig å fjerne all risiko ved bruk av digitale løsninger. En god revisor skal også være forberedt på å kunne håndtere eventuelle avvik. Opplever du at revisoren din har denne kompetansen, og kan håndtere eventuelle problemstillinger?

Blir revisjonen mer effektiv?

Basert på den innsamlede informasjonen må revisor kunne gjennomføre den lovpålagte kontrollhandlingen på en effektiv og god måte, og fortsatt ha bransjeforståelse og prosessforståelse på et høyt nok nivå til å kunne vurdere risiko riktig. Samtidig må revisor gjøre en vurdering av hvorvidt regnskapet gir et riktig bilde av virksomhetens situasjon. Opplever du som revisjonskunde økt effektivitet og mer presise prosesser etter hvert som graden av digitalisering øker?

Blir analysene mer verdifulle og gir deg interessant innsikt?

Det mest spennende feltet innen digital revisjon er kanskje hva de nye analyseverktøyene kan gjøre. En digitalt kompetent revisor vil ha tilgang til analyser og sammenlikninger som kan gi revisjonskunden stor verdi. I dag har imidlertid de fleste virksomheter investert i sofistikerte forretningsanalyser selv. Digitale analyser kan bli veldig relevante, men de må kompletteres med en dyp innsikt i den aktuelle sektoren, og en erfaring om hvilken verdi slike analyseverktøy kan gi. Opplever du at din revisor gir deg denne verdien?

Var denne siden nyttig?