IFRS – Er du klar for de nye regnskapsstandardene?

Artikkel

IFRS – Er du klar for de nye regnskapsstandardene?

Hva er det som endrer seg?

Foretak som avlegger regnskap i henhold med de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) står foran en rekke store endringer i de neste årene: IFRS 15 Inntekter fra Kundekontraker og IFRS 9 Finansielle Instrumenter er gitt ikrafttredelse for årsregnskap som starter fra og med 1. januar 2018, mens den nye standarden om leieavtaler (IFRS 16) har ikrafttredelse fra og med 1. januar 2019.

De tre nye standardene vil få betydelige konsekvenser for mange selskaper. Implementeringen av de nye standardene er for mange foretak kompleks, ressurskrevende og fordrer utstrakt bruk av skjønn. Avtaler må gjennomgås, ansatte læres opp og ofte må nye systemer og rutiner implementeres eller endres. For børsnoterte selskaper er det for øvrig viktig å påpeke at det stilles konkrete forventninger fra tilsynsmyndigheter om hvilen informasjon som bør gis om effekten av overgang til IFRS 15 og IFRS 9 i 2017 og 2018 regnskapene. Tiden er derfor i ferd med å renne ut for de foretakene som enda ikke er godt i gang med implementeringen.

Har jeg noen valgmuligheter ved implementeringen?

Standardene kan implementeres med enten full retrospektiv eller modifisert retrospektiv anvendelse.

Foretak som velger full retrospektiv anvendelse og med årsregnskap som starter 1. januar 2018 vil måtte omarbeide regnskapsinformasjon med tilbakevirkende kraft, og presentere perioden 1. januar til 31. desember 2017 slik at effekten av overgang til IFRS 15 og/eller IFRS 9 hensyntas. Tilsvarende gjelder for IFRS 16 i 2019.

Ved bruk av en modifisert retrospektiv anvendelse er det ikke krav om å endre sammenlignbar informasjon, men kumulativ effekt av å implementere standardene føres mot egenkapital i starten av det første året standarden anvendes.

Valg av full eller modifisert retrospektiv anvendelse er derfor en av nøkkelbeslutningene som selskapet bør ta tidlig i implementeringsprosessen.

Hvordan kan Deloitte bistå i prosessen?

Deloitte Norge kan hjelpe deg med å forstå standardene, identifisere potensielle utfordringer og påpeke hvilke valgmuligheter selskapet har ved implementering av IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16.

Vi kan tilby å holde en individuell workshop med en gjennomgang av standardene og hva standardene betyr for ditt selskap. Målet med en slik workshop er å få en god forståelse på effekten av de nye standardene, identifiserte spesielle regnskapsmessige utfordringer og å utfordre om implementeringen av de nye standardene er on-track.

Var denne siden nyttig?