IFRS-nyhetsbrev nr. 1-2015

Artikkel

IFRS-nyhetsbrev nr. 1-2015

1. desember 2014–28. februar 2015

Endringer i IAS 1, IFRS 10, 12 og IAS 28, IASB foretar endringer i forbindelse med årlige forbedringer for 2012–2014 og foreslår endringer og klargjøringer i IFRS 2, IAS 7 og IAS 1, IASB og FASB diskuterer IFRS 15, forenklet IFRS er oppdatert, EFRAG utsetter endringer i IFRS 10 og IAS 28, og Finanstilsynet utgir regnskapskontroll 2014.

I denne utgaven av IFRS-nyhetsbrevet går vi gjennom de viktigste endringene innen International Financial Reporting Standards (IFRS) mellom 1. desember 2014 og 28. februar 2015. I nyhetsbrevet finner du en tabell med oversikt over vedtatte endringer i IFRS per 4. mars 2015. European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) oppdaterer løpende status for EU-godkjennelser, og oversikten her er også tilgjengelig i nyhetsbrevet.

IASB har vedtatt noen mindre endringer i IAS 1 Presentasjon av finansregnskap. Endringene følger av opplysningsprosjektet til IASB, som har som formål å forbedre presentasjons- og tilleggsopplysningskravene i gjeldende regnskapsstandarder. I tillegg har IASB vedtatt endringer i IFRS 10 Konsernregnskap, IFRS 12 Noteopplysninger om investeringer i andre enheter og IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet knyttet til konsolideringsunntaket for investeringsvirksomheter.

IASB har videre foretatt fem endringer i fire standarder i forbindelse med det årlige forbedringsprosjektet for syklusen 2012–2014. Det årlige forbedringsprosjektet er utformet for å gjøre nødvendige endringer, men som ikke haster. IASB foreslår også flere endringer og klargjøringer i IFRS 2 Aksjebasert betaling, IAS 7 Oppstilling av kontantstrømmer og IAS 1 – sistnevnte for å klargjøre kriteriene for klassifisering av forpliktelser som langsiktig eller kortsiktig.

Andre IFRS-nyheter inkluderer at IASB og FASB diskuterer en klargjøring av visse aspekter i den nye inntektsstandarden (IFRS 15) og at Finansdepartementet har fastsatt endringer i forskriften om forenklet IFRS. Endringene reflekterer endringer i IFRS siden gjeldende forskrift ble fastsatt i 2008. EFRAG har utsatt godkjenning av endringer i IFRS 10 og IAS 28 vedrørende salg eller innskudd av eiendeler til tilknyttede foretak eller felleskontrollert virksomhet, mens Finanstilsynet omtaler i rundskriv 16/2014 enkelte regnskapsmessige og tilsynsmessige forhold som Finanstilsynet har observert basert på regnskapskontrollen det siste året.

I nyhetsbrevet finner du til slutt lenker til diverse ressurser om IFRS, deriblant «IFRS in your pocket 2015», «IFRS in Focus» og modellregnskap.

IFRS-nyhetsbrev nr.1-2015
Var denne siden nyttig?